[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 28، شماره 3 - ( پائيز 1397 ) ::
جلد 28 شماره 3 صفحات 230-238 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر عصاره آبی زنجبیل (Zingiber officinale) بر پروفایل لیپیدی در موش صحرایی نر به دنبال القای ا سترپتوزوتوسین
طهمورث شهریور1، مختار مختاری* 2، ولی علیپور3
1- دانشجوی دکترای فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
2- فیزیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران ، M. Mokhtari246@yahoo.com
3- بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، ایران
چکیده:   (718 مشاهده)
سابقه و هدف: دیابت اختلالات سیستمیک را از طریق تغییر در سطوح لیپید پلاسما و افزایش بیماری های قلبی القاء می­کند. در این تحقیق، تاثیر عصاره آبی زنجبیل (Zingiber Officinale) بر میزان تغییرات لیپیدی در موش صحرایی نر به دنبال القای استرپتوزوتوسین بررسی شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، از 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار  استفاده شد که به 6 گروه هفت تایی در قالب گروه­های کنترل، شاهد دیابتی و تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ تیمار دارویی دریافت نکرد. در گروه شاهد دیابتی، mg/kg70  استرپتوزوتوسین یک بار به صورت درون صفاقی تجویز شد. در گروه تجربی  1 و 2، حیوانات به ترتیب mg/kg  250 و mg/kg  500 عصاره آبی زنجبیل دریافت کردند. در گروه تجربی 3 و 4، ابتدا mg/kg70 استرپتوزوتوسین و سپس mg/kg  250 و mg/kg500 عصاره تجویز شد. سپس، نمونه­های خونی تهیه و سطوح سرمی تری گلیسرید (TG)، کلسترول تام (TC)، کلسترول LDL و کلسترول HDL اندازه گیری شدند.
یافته­ها: غلظت سرمی تری گلیسرید و کلسترول LDL در گروه شاهد دیابتی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد (05/0>p). برعکس، سطوح سرمی تری گلیسرید  و کلسترول LDL در گروه تجربی 1 نسبت به گروه کنترل کاهش معنی­داری داشت. تری گلیسرید در گروه تجربی 2 نسبت به گروه کنترل افزایش معنی­داری را نشان داد.. همچنین کلسترول HDL به طور معنی داری در این گروه افزایش یافت. سطوح سرمی تری گلیسرید و کلسترول LDL در گروه­های تجربی 3و 4 در مقایسه با گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسین کاهش معنی داری  را نشان دادند. در حالی که  غلظت کلسترول HDL  در گروه تجربی 4 به طور معنی داری افزایش داشت (05/0>p).
نتیجه­گیری: خصوصیات آنتی اکسیدانتی  عصاره آبی زنجبیل سمیت استرپتوزوتوسین را کاهش می­دهد و منجر به بهبود پروفایل لیپیدی سرم در بیماران دیابتی می­شود.
واژگان کلیدی: زنجبیل، استرپتوزوتوسین، LDL، HDL، تری گلیسرید، کلسترول تام، رت.
واژه‌های کلیدی: زنجبیل، استرپتوزوتوسین، LDL، HDL، تری گلیسرید، کلسترول تام، رت
متن کامل [PDF 280 kb]   (228 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تجربي | موضوع مقاله: فيزيولوژي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۳۱
ENG-PDF [PDF 564 KB]  (42 دریافت)
فهرست منابع
1. Moghadam Nia D, Mokhtary M, KhatamSaz S. Effects of aqueous extract of Glycyrrhiza Glabra root Against lipid dysfunction and hepatic tissue changes induced by thioacetamed in male rats. the journal of animal physiology and development. Journal Of Biological Sciences 2016;9:1-8.
2. Francés DE, Ronco MT, Monti JA, Ingaramo PI, Pisani GB, Parody JP, et al. Hyperglycemia induces apoptosis in rat liver through the increase of hydroxyl radical: new insights into the insulin effect. J Endocrinol 2010;205:187-200. [DOI:10.1677/JOE-09-0462]
3. Ahangarpour A, Zamaneh HT, Jabari A, Malekshahi Nia H, Heidari H. Antidiabetic and hypolipidemic effects of Dorema aucheri hydroalcoholic leave extract in streptozotocin-nicotinamide induced type 2 diabetes in male rats. Iran J Basic Med Sci 2014;17:808-14.
4. Sayidi BM, Mohammadzadeh M, Ilkhanipour M. Effect of Aspirin and Aspirin-Phosphatidylcollin Complex on Some Biochemical and Behavioral Factors in Streptozotocin-Induced Rats. Urmia University. Thesis for a Master's degree in animal physiology, 2013.
5. Harald R, Walfish PG, Thorsten S, Braun J, Reinhard F, Jurgen He, et al. Usadel and Klaus Badenhoop(2007).CTLA4 Alanin-17 confers Genetic suscebtibility to Graves Disease and type 1 Diasbetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 2008:1143-46.
6. Morel DW, Chisolm GM. Antioxidant treatment of diabetic rats inhibits lipoprotein oxidation and cytotoxicity. J lipid Res 1989;30:1827-34.
7. Kasper K, Braunwald E, Fauci A, Houser S, Longo D, Jamson JL. Harisons Principale of Internal medicine. 16th ed, New York; MC Grow 2002;2:2125-79.
8. Wolf SP. Diabetes mellitus and free radical, transition metods and oxidative stress in the etiology of diabetes mellitus and complications. Br Med Bull 1993;49:642-52.
9. Desco MC, Asensi M, Marquenz R, Martinez-Valls J, Vent M, Pollard FV, et al. Xanthine oxidase is involved in free radical production in type-1 diabetes:protection by allopurinol. Diabetes 2002;51:118-24. [DOI:10.2337/diabetes.51.4.1118]
10. Anwar MM, Meki AR. Oxidative Stress in Streptozotocin – induced Diabetic Rats: Effecs of Garlic Oil and Melatonin . Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol 2003;135:539-47. [DOI:10.1016/S1095-6433(03)00114-4]
11. Haghighi MK، Tuliyat T . ginger(Zingiber officinale Roscoe) and Unconventional treatments. J Med Plants 2001:1-10
12. Gupta Sk, Anand Sharma. Medicinal properties of Zingiber officinale Roscoe - A Review. IOSR J Pharm Biol Sci 2014;9:124-9.
13. Sasidharan I, Menon AN. Comparative Chemical Composition And Antimicrobial Activity Fresh & Dry Ginger Oils (Zingiber Officinale Roscoe). Int J Curr Pharm Res 2010;2:40-3.
14. Adel P, R Prakash. Chemical composition and antioxidant operties of ginger root (Zingiber officinale). J Med Plants Res 2010;4:2674-9. [DOI:10.5897/JMPR09.464]
15. Gerald B. Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): A review of recent research. Food Chem Toxicol 2008;46:409-20. [DOI:10.1016/j.fct.2007.09.085]
16. Muhammad Riaz Ur Rehman, M Akram, Akhtar Naveed, Muhammad Asif. Zingiber officinale Roscoe (pharmacological activity). J Med Plants Res 2011;5:344-8.
17. Omoya FO, Akharaiyi FC. Mixture of Honey and Ginger Extract for Antibacterial Assessment on Some Clinical Isolates. Int Res J Pharmaceut 2012;2:127-32.
18. Dadfar F, Hosseini SE, Bahaoddini A. A review of phytochemical, pharmacological and physiological properties of ginger (zingiber officinale). J Clin Exc 2014;3:72-86.
19. Gharib S, Bahaoddini A, Vatanparast J, Moein M. Effect of alcoholic extract of ginger (Zingiber Officinale Roscoe) on mechanical activity of isolated jejunum of male rat. Physiol Pharmacol 2015;18:406-15.
20. Hasanin P, Gamar A. Effect of Zingiber officinalis Rosethanol Extract on Hyssine-induced Antinociceptive Activity in Male Rats. J Med Plants 2014;2:172-9.
21. Charlier C, Michaux C. Dual inhibition of cyclooxygenase-2(COX-2) and 5-lipoxygenase (5-LOX) as a new strategy to provide safer non-steroidal anti-inflammatory drugs. Eur J Med Chem 2003;38:645-59. [DOI:10.1016/S0223-5234(03)00115-6]
22. Raji Y, Udoh US. Anti-Inflammatory And Analgesic Properties Of The Rhizome Extract Of Zingiber Officinale. Afr J Biomed Res 2002;5:121-4.
23. Arablou T, Aryaeian N. The effect of ginger on glycemia and lipid profile. RJMS 2014;21:94-103.
24. Norina A, Nur Zakiah MS. Protective Effect of the Ethanol Extract of Zingiber officinale Roscoe on Paracetamol Induced Hepatotoxicity in Rats. JSKM 2004;2:85-95.
25. Vinagre AS, Rönnau ADSRO, Pereira SF, Silveira Lud, Wiilland EdF, Suyenaga ES. Anti-diabetic effects of Campomanesia xanthocarpa (Berg) leaf decoction. Braz J Pharm Sci 2010;46:169-77. [DOI:10.1590/S1984-82502010000200002]
26. Gajdosik A, Gajdosikova A, Stefek M, Navarova J, Hozova R. Streptozotocin-Induced Experimental Diabetes in Male Wistar Rats. Gen Physiol Biophys 1999;18:54-62.
27. Ashraf H, Zare S, Farnad N. The effect of aqueous extract of barberry fruit on liver damage in streptozotocin - induced diabetic rats. J Shahrekord Univ Med Sci 2014;15:1-9.
28. Shirali S, Bathayi SZ, Nakhjavani M, Ashoori MR. Effects of saffron (Crocus Sativus L.) aqueous extract on serum biochemical factors in streptozotocin-induced diabetic rats. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 2012;28:293-308.
29. Fadairo EA, Otite-Douglas MI. Effect of H. sabdariffa Extract on Crude Oil Linked Biochemical Alterations in the Rabbit (Oryctalagus cuniculus). BBRA 2015;12:1095-103.
30. Zarei MA, Eftekhary H, Aqhababa H. Effect of hydroalcoholic extract of Zataria multiflora Bioss on serum lipids levels in high cholesterol diet fed Rats. HMS 2014;19:218-23.
31. Fatehi F, Taghavi NM, Hasanshahi GH, Hoseini J, Jamali Z. Evaluation of effects of angi-pars on kidney,brain and liver tissue of chronic diabetic rats. J Rafsanjan Univ Med Scie 2013;12:185-94.
32. Dashty M, Motazacker MM, Levels J, Mahmoudi M, Peppelenbosch MP, Rezaee F, et al."Proteome of human plasma very low-density lipoprotein and low-density lipoprotein exhibits a link with coagulation and lipid metabolism." Thromb Haemost 2014;23:518-30. [DOI:10.1160/TH13-02-0178]
33. Kapur NK, Ashen D, Blumenthal RS. High density lipoprotein cholesterol: an evolving target of therapy in the management of cardiovascular disease. Vasc Health Risk Manag 2008;4:39-57. [DOI:10.2147/VHRM.S1940]
34. Eidi A, Eidi M, Esmaili E. Antidiabetic effect of garlic (Allium Sativum L.)in normal and streptozotocin-induced diabetic rats. Phytomedicine 2006;13:624-9. [DOI:10.1016/j.phymed.2005.09.010]
35. kasiappan R, subbaih R, Sormuthu S. Antihyperlipidemic effect of Eugenia jambolana seed kernel on streptozotocin-induced diabetes in rats. Food Med Toxicol 2006;17:1-14.
36. Kaviarasam KM, Arjuna MV, Pugalendi K. Lipid profile, oxidant-antioxidant status and glycoprotein components in hyperlipidemic patients with/without diabets. Clinical chimica Acta 2005;362:49-56. [DOI:10.1016/j.cccn.2005.05.010]
37. Helal E. Effect of Zingiber officinale on fatty liver induced by oxytetracycline in albino rats. The Egyptian Journal of Hospital Medicine 2012;46:26-42.
38. Kadnur SV, Goyal RK . Beneficials effects of zingiber officinals Rosco on fructose induced hyper lipidemia and hyper insulinemia in rats. Indian J Exp Biol 2005;43:1161-4.
39. Thomson M, Al-Qattan KK, Al-Sawan SM, Alnaqeeb MA, Khan I, Ali M. The use of ginger (Zingiber officinale Rosc.) as a potential anti-inflammatory and antithrombotic agent. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2002;67:475-8. [DOI:10.1054/plef.2002.0441]
40. Naderi Z, Mozaffari-Khosravi H, Dehghan A, Fallah Hosseini H, Nadjarzadeh A. The Effect of Ginger (Zingiber Officinale) Powder Supplement on Pain in Patients with Knee Osteoarthritis: a Double-Blind Randomized Clinical Trial. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2012;20:657-67.
41. Rahuman AA, Gopalakrishnan G, Venkatesan P, Geetha K, Bagavan A. Mosquito larvicidal activity of isolated compounds from the rhizome of Zingiber officinale. Phytother Res 2008;22:1035-9. [DOI:10.1002/ptr.2423]
42. Farzin D, Fathiazad F, Fazellian M. Antidepressant Effect of Methanolic Ginger Extract in Diabetic Mice Using Forced-Swim Test. J Mazand Univ Med Sci 2013;23:208-20.
43. Ezeonu CS, Egbuna PA. Antihepatotoxicity studies of crude Extract of zingiber officinals on CCL4 induced toxicity and comparison of the Extract fraction D hepatoprotective capacity. Reserch journal of medical sciences 2011.
44. Al-Amin ZM, Thomson M, Al-Qattan KK, Peltonen-Shalaby R, Ali M. Anti-diabetic and hypolipidaemic properties of ginger (Zingiber officinale) in streptozotocin-induced diabetic rats. Br J Nutr 2006;96:660-6. [DOI:10.1079/BJN20061849]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahrivar T, Mokhtari M, Mokhtari M. Effects of aqueous extract of Zingiber officinale on lipid profiles in rat subjected to streptozotocin . MEDICAL SCIENCES. 2018; 28 (3) :230-238
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1445-fa.html

شهریور طهمورث، مختاری مختار، علیپور ولی. تاثیر عصاره آبی زنجبیل (Zingiber officinale) بر پروفایل لیپیدی در موش صحرایی نر به دنبال القای ا سترپتوزوتوسین . فصلنامه علوم پزشکی . 1397; 28 (3) :230-238

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1445-fa.htmlدوره 28، شماره 3 - ( پائيز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3877