[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 28، شماره 4 - ( زمستان97 1397 ) ::
جلد 28 شماره 4 صفحات 307-312 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر یک جلسه تمرینات همزمان مقاومتی - استقامتی شدید با توالی مختلف بر پاسخ های هورمونی در دختران ورزشکار
ستیا خسروی1 ، مرضیه نظری2 ، رامین شعبانی 3
1- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
2- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
3- دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران ، shabani_msn@yahoo.com
چکیده:   (1398 مشاهده)
سابقه و هدف: فعالیت ورزشی به عنوان تحریک کننده قوی در سیستم هورمون­ها شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک جلسه تمرینات همزمان مقاومتی استقامتی با توالی مختلف بر میزان کورتیزول، تستوسترون، انسولین و فاکتور رشد شبه انسولینی(IGF-1) در دختران ورزشکار بود.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، از بین 20 زن بدنساز سالم داوطلب منتخب شهر رشت ( سن: 50/3±60/26 سال)، 10 نفر به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. تمرینات مقاومتی با 75 تا 85% یک تکرار بیشینه و بلافاصله تمرین استقامتی به مدت 30 دقیقه با استفاده از  چرخ کارسنج با شدت 75  تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب هدف در یک جلسه اجرا شد. نمونه گیری خونی در شش مرحله، قبل و بلافاصله بعد از تمرینات مقاومتی و پس از تمرین استقامتی اندازه گیری شد. داده­ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو سویه با      اندازه­های تکراری در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحلیل شدند.
یافته­ها: میزان کورتیزول (13/0P=)، تستوسترون (09/0P=)، انسولین (11/0P=) و IGF-1 (13/0P=) تفاوت معنی­داری در شش مرحله تمرین نداشت.
نتیجه­ گیری: به نظر می­رسد توالی تمرینات شدید مقاومتی و استقامتی و بالعکس بر پاسخ هورمون­های کورتیزول، تستوسترون، انسولین و IGF-1 زنان ورزشکار تاثیری ندارد. لذا انجام یک جلسه تمرین با شدت مورد نظر، راهکار موثری بر تغییرات هورمونی دختران ورزشکار نیست.
واژه‌های کلیدی: تمرین همزمان، IGF-1، کورتیزول، تستوسترون
متن کامل [PDF 230 kb]   (361 دریافت)    
نيمه آزمايشي : نيمه تجربي | موضوع مقاله: فيزيولوژي
دریافت: 1397/2/31 | پذیرش: 1397/4/26 | انتشار: 1397/10/2
فهرست منابع
1. Deilam MJ, Gheraa MA, Azarbayjani MA, Aslani Katooli HA. Effect of intensive training on salivary level of cortisol, testosterone, amylase and mood of elite adolescent wrestlers. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2012; 14: 37-41
2. Fry AC, Lohnes CA. Acute testosterone and cortisol responses to high power resistance exercise. Human Physio 2010; 36:457-61. [DOI:10.1134/S0362119710040110]
3. Kraemer WJ, Häkkinen K, Newton RU, Nindl BC, Volek JS, McCormick M, et al. Effects of heavy-resistance training on hormonal response patterns in younger vs. older men. Appl Physiol 1999; 87: 982-92. [DOI:10.1152/jappl.1999.87.3.982]
4. Cardinale M, Soiza RL, Leiper JB, Gibson A, Primrose W. Hormonal responses to a single session of wholebody vibration exercise in older individuals. Brit J Sports Med 2010; 44(4):284-8. [DOI:10.1136/bjsm.2007.043232]
5. Daly W, Seegers CA, Rubin DA, Dobridge JD, Hackney AC. Relationship between stress hormones and testosterone with prolonged endurance exercise. J Appl physiol 2005; 93:375-80. [DOI:10.1007/s00421-004-1223-1]
6. Hickson RC. Interference of strength development by simultaneously training for strength and endurance. Eur J Appl physiol. 1999;45:255-63. [DOI:10.1007/BF00421333]
7. Tremblay MS, Copeland JL, Van Helder W. Influence of exercise duration on post-exercise steroid hormone responses in trained males Eur J Appl Physiol. 2005; 94: 505-13. [DOI:10.1007/s00421-005-1380-x]
8. Nind BC, Santtila M, Vaara J, Hakkinen K, Kyrolainen H. Circulating IGF-I is associated with fitness and health outcomes in a population of 846 young healthy men. Growth Horm IGF Res 2011; 21:124-28. [DOI:10.1016/j.ghir.2011.03.001]
9. Copeland JL, Consitt LA, Tremblay MS.Hormonal responses to endurance and resistance exercise in females aged 19–69 years. J Gerontol Ser 2002; 57: 158-65. [DOI:10.1093/gerona/57.4.B158]
10. Goto K, Higashiyama M, Ishii N, Takamatsu K. Prior endurance exercise attenuates growth hormone response to subsequent resistance exercise. Eur J Appl Physiol 2005; 94:333-38. [DOI:10.1007/s00421-004-1296-x]
11. Kraemer WJ, Ratamess NA. Hormonal responses and adaptations to resistance exercise and training. Sports Med 2005; 35:339-61. [DOI:10.2165/00007256-200535040-00004]
12. West DW, Burd NA, Tang JE, Moore DR, Staples AW, Holwerda AM, et al .Elevations in ostensibly anabolic hormones with resistance exercise enhance neither training-induced muscle hypertrophy nor strength of the elbow flexors. J Appl Physiol 2010; 108:60-67. [DOI:10.1152/japplphysiol.01147.2009]
13. Stokes KA, Nevill ME, Hall GM, Lakomy HK. Growth hormone responses to repeated maximal cycle ergometer exercise at different pedaling rates. J Appl Physiol. 2002; 92:602-608. [DOI:10.1152/jappl.2002.92.2.602]
14. Ratamess, N A, Kraemer, W J, Volek, J S, Maresh, C M, VanHeest, JL, Sharman, MJ. Androgen receptor content following heavy resistance exercise in men. J Steroid Biochem Mol Biol. 2005; 93: 35-42 [DOI:10.1016/j.jsbmb.2004.10.019]
15. Bell GJ, Syrotuik D, Martin TP, Burnham R, Quinney HA. Effect of concurrent strength and endurance training on skeletal muscle properties and hormone concentrations in humans. Eur J Appl Physiol 2000; 81:418-27. [DOI:10.1007/s004210050063]
16. Hansen S, Kvorning T, Kjaer M, Sjøgaard G. The effect of short‐term strength training on human skeletal muscle: the importance of physiologically elevated hormone levels. Scand J Med Sci Sports 2001;11:347-54. [DOI:10.1034/j.1600-0838.2001.110606.x]
17. Baar K. Training for endurance and strength: lessons from cell signaling. Med Sci Sports Exe 2006; 38:1939-44. [DOI:10.1249/01.mss.0000233799.62153.19]
18. Cadore EL, Pinto RS, Lhullier FL, Correa CS, Alberton CL, Pinto SS, et al. Physiological effects of concurrent training in elderly men. Int J Sport Med 2010 ; 31:689-97. [DOI:10.1055/s-0030-1261895]
19. Taipale RS, Häkkinen K. Acute hormonal and force responses to combined strength and endurance loadings in men and women: the "order effect". PloS One 2013; 8: 55-51. [DOI:10.1371/journal.pone.0055051]
20. Lepers R, Millet GY, Maffiuletti NA. Effect of cycling cadence on contractile and neural properties of knee extensors. Med Sci Sports Exe 2001; 33:1882-88. [DOI:10.1097/00005768-200111000-00013]
21. Häkkinen K, Alen M, Kraemer WJ, Gorostiaga E, Izquierdo M, Rusko H, et al. Neuromuscular adaptations during concurrent strength and endurance training versus strength training. Eur J Appl Physiol 2003; 89:42-52. [DOI:10.1007/s00421-002-0751-9]
22. 21.Cadore EL, Izquierdo M, dos Santos MG, Martins JB, Lhullier FL, Pinto RS, et al. Hormonal responses to concurrent strength and endurance training with different exercise orders. Strength Cond. 2012; 26:3281-88. [DOI:10.1519/JSC.0b013e318248ab26]
23. Lundberg TR, Fernandez-Gonzalo R, Gustafsson T, Tesch PA. Aerobic exercise alters skeletal muscle molecular responses to resistance exercise. Med Sci Sports Exe 2012; 44:1680-88. [DOI:10.1249/MSS.0b013e318256fbe8]
24. Kraemer WJ, Marchitelli L, Gordon SE, Harman E, Dziados JE, Mello R, et al. Hormonal and growth factor responses to heavy resistance exercise protocols. J Appl physiol 1990; 69:1442-50. [DOI:10.1152/jappl.1990.69.4.1442]
25. West DW, Kujbida GW, Moore DR, Atherton P, Burd NA, Padzik JP, et al. Resistance exercise‐induced increases in putative anabolic hormones do not enhance muscle protein synthesis or intracellular signalling in young men. J Physio. 2009; 587:5239-47. [DOI:10.1113/jphysiol.2009.177220]
26. Coburn JW, Malek MH. NSCA's essentials of personal training: USA: Human Kinetics 2012.
27. Tworoger SS, Missmer SA, Eliassen AH, Barbieri RL, Dowsett M, Hankinson SE. Physical activity and inactivity in relation to sex hormone, prolactin, and insulin-like growth factor concentrations in premenopausal women. Cancer Caus Control 2007; 18:743-52. [DOI:10.1007/s10552-007-9017-5]
28. Bijeh N, Hejazi K. The effect of a six-month aerobic exercise on levels of GH, IGF-1 and GH/IGF-1 ratio serum in sedentary middle-aged women. SSU J 2013; 21:415-27.
29. Nemet D, Connolly PH, Pontello-Pescatello AM, Rose-Gottron C, Larson JK, Galassetti P, et al. Negative energy balance plays a major role in the IGF-I response to exercise training. J Appl physiol 2004; 1;96:276-82. [DOI:10.1152/japplphysiol.00654.2003]
30. Scheett TP, Nemet D, Stoppani J, Maresh CM, Newcomb R, Cooper DM. The effect of endurance-type exercise training on growth mediators and inflammatory cytokines in pre-pubertal and early pubertal males. Pediatr Res 2002; 52:491-97. [DOI:10.1203/00006450-200210000-00006]
31. Reeves GV, Kraemer RR, Hollander DB, Clavier J, Thomas C, Francois M, et al. Comparison of hormone responses following light resistance exercise with partial vascular occlusion and moderately difficult resistance exercise without occlusion. J Appl Physiol 2006; 101:1616-22. [DOI:10.1152/japplphysiol.00440.2006]
32. Hakkinen K, Pakarinen A. Acute hormonal responses to two different fatiguing heavy-resistance protocols in male athletes. J Appl Physiol 2006; 74:882-87. [DOI:10.1152/jappl.1993.74.2.882]
33. Mohamadi S, Khoshdel A, Naserkhani F, Mehdizadeh R. The Effect of Low-Intensity Resistance Training with Blood Flow Restriction on Serum Cortisol and Testosterone Levels in Young Men. J Archives Milit Med. 2015; 3: 58-64 [DOI:10.5812/jamm.28306]
34. Raastad, T, Bjøro, T, Hallen, J. Hormonal responses to high-and moderate-intensity strength exercise. Eur J Appl Physiol. 2000; 82: 121-128. [DOI:10.1007/s004210050661]
35. Haghighi AH, Mahmoudi M, Delgosha H. Hormonal Responses to two Programs of Exhaustive Resistance Training of Different Intensities in Male Body Builders. Iran J Endocr Met 2012; 14:267-74. [In Persion].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

khosravi S, Nazari M, Shabani R. The effect of one session concurrent severe resistance-endurance training with different orders on hormonal responses in female athletes . MEDICAL SCIENCES. 2018; 28 (4) :307-312
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1491-fa.html

خسروی ستیا، نظری مرضیه، شعبانی رامین. تاثیر یک جلسه تمرینات همزمان مقاومتی - استقامتی شدید با توالی مختلف بر پاسخ های هورمونی در دختران ورزشکار . فصلنامه علوم پزشکی . 1397; 28 (4) :307-312

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1491-fa.htmlدوره 28، شماره 4 - ( زمستان97 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4142