[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 28، شماره 4 - ( زمستان97 1397 ) ::
جلد 28 شماره 4 صفحات 325-332 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه استرس شغلی و بهره وری در پرستاران بیمارستان‌های منتخب دانشگاه آزاد
حمید دوست محمدی1، اباسط میرزایی 2، محبوبه صفوی3
1- کارشناس ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، amacademic@yahoo.com
3- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1306 مشاهده)
سابقه و هدف: نیروی کار انسانی نقش عمده­ای در رسیدن به هدف اصلی سازمان که همان بهره­وری است، ایفا می­کند. در حوزه سلامت، میزان بهره­وری پرستاران به عنوان یکی از پرکارترین افراد سازمان، بهره­وری کل را تحت تأثیر قرار می­دهد و منجر به تغییر کیفیت و هزینه خدمات می­شود. این تحقیق با موضوع بررسی رابطه استرس شغلی و بهره­وری در پرستاران بیمارستان­های منتخب دانشگاه آزاد در سال 1396 انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ـ پیمایشی بود، روی پرستاران شاغل در بیمارستان­های منتخب دانشگاه آزاد، شامل امیرالمؤمنین و بوعلی انجام شد. 125 نفر از آنان به عنوان نمونه­ی آماری به شیوه تصادفی بر اساس جدول مورگان، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در این تحقیق پرسشنامه بود. با استفاده از تحلیل همبستگی، فرضیه­های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.  
یافته­ها: استرس شغلی با بهره­وری پرستاران دارای رابطه معنی­دار معکوس (365/0- = r) و با سطح تحصیلات و سن فاقد رابطه معنی­دار بود.
نتیجه­گیری: بر اساس تحلیل همبستگی صورت­گرفته، بین استرس شغلی و بهره­وری با اطمینان 95 درصد رابطه­ای معکوس با شدت متوسط برقرار است. بنابراین می­توان اعلام کرد که با افزایش استرس شغلی، بهره­وری پرستاران کاهش پیدا خواهد کرد. بررسی ادبیات، مبانی نظری، پیشینه تحقیق و آمارهای موجود نیز در راستای تأیید نتیجه تحقیق حاضر است.
واژه‌های کلیدی: استرس شغلی، بهره‌وری، پرستاران، بیمارستان
متن کامل [PDF 196 kb]   (351 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تحليلي/مقطعي/توصيفي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
دریافت: 1397/2/30 | پذیرش: 1397/4/25 | انتشار: 1397/10/2
فهرست منابع
1. Karasek RA, Theörell T. Healthy work-stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York: Basic Book; 1990.
2. Hatami H., Mir-Jafari, A, Mojahedi-Jahromi, S. An investigation into the relationship of working life quality to organizational commit-ment and productivity in Jahrom Medical Sci-ences University. Q J of New Approach Edu Admin. 2011;2:25-39. [In Persian]
3. International Council of Nurses. Nursing and health policy perspectives. Inter Nurs Rev. 2015;58:273-274.
4. Sumanth DJ, Yavuz FP. A formalized approach to select productivity improvement techniques in organizations. Engineering Management International 1983;1:261-79. [DOI:10.1016/0167-5419(83)90003-0]
5. Mousazadeh M, Amir-Esmaeili MR. Investigating the productivity and factors related to it in the selected Mazandaran hospitals in 2010. Yazd Faculty of Health Q J of Res Studies. 2011;10:1-13. [In Persian]
6. Naddaf AR. The study of occupational stresses affected by different work factors among the Fars chemical industry staff. Paper presented at the 4th countrywide conference on professional health. Hamadan, Iran; 2004;629-641. [In Persian]
7. World Health Organization. Health impact of psychosocial hazards at work: An Overview. Available from http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500272_eng.pdf. [Accessed: 14 April 2015].
8. Salamzadeh Y, Mansouri H, Farid D. The investigation of the relationship between quality of working life and productivity in Yazd health care centers. J Urmia Nurs & Mid-wifery Faculty. 2009;6:60-70. [In Persian]
9. Holmes S. Work-related stress: A brief review. J Res Social Health. 2001;121;230-235. [DOI:10.1177/146642400112100406]
10. Kirkcaldy BD, Martin T. Job stress and satisfaction among nurses: individual differences. Stress Med. 2000;16:77-89. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1700(200003)16:2<77::AID-SMI835>3.0.CO;2-Z [DOI:10.1002/(SICI)1099-1700(200003)16:23.0.CO;2-Z]
11. Masoumi M, Tahmasebi R, Jalali M, Jafari S. The study of the relationship between Job stress and spiritual health of nurses working in Intensive care wards at Bushehr Hospitals. Q J of Vulnerable Groups. 2016;3:37-47. [In Persian]
12. Reilly NP, Clevenger JP. Stress and performance in nursing. In: Whitney P, Ochsman RB, editors. Psychology and productivity. New York: Springer. 1988; p.127-143. [DOI:10.1007/978-1-4684-9969-8_10]
13. Bond M. Stress and self-awareness: a guide for nurses. London: Heinemann Medical Books New York: Springer, 1986.
14. Moustaka E, Constatinidis TC. Sources and effects of work-related stress in nursing. Health Science J 2010;4:210-216.
15. Rothmann S, Van der Colf JJ, Rothmann JC. Occupational stress of nurses in South Africa. Curationis 2006;29:22-33. [DOI:10.4102/curationis.v29i2.1069]
16. Gelsema TI. Job Stress in the nursing profession. [unpublished doctoral dissertation]. Leiden University; 2007.
17. Al-khasawneh AL, Futa SM. The relationship between job stress and nurses performance in the Jordanian hospitals: a case study in King Abdullah the Founder Hospital. Asian J Bus Manag. 2013;5: 267-275.
18. Barzideh M, Choobineh AR, Tabatabaei SHR. Job stress dimensions and their relationship with general health status in nurses. Occup Med. 2013; 4:17-27. [In Persian]
19. Khaghanizadeh M, Ebadi A, Sirati M, Rahmani M. Investigating the relationship between job stress and working life quality among the nurses in the selected Armed Forces hospitals. Army Med. 2009;10:175-186. [In Persian]
20. Samie' A. Investigating the relationship between occupational stress and burnout and organizational commitment among Ahvaz Oil Hospital nurses [unpublished thesis]. Industrial-Organizational Psychology. Islamic Azad University, Marvdasht Branch; 2009. [In Persian]
21. Gulavani A, Shinde M. Occupational stress and job satisfaction among nurses. Inter J Sci and Res (IJSR). 2014;3:733-740.
22. Samadpoor-Amlashi T, Kian-mehr J. A survey of job stressors among nurses in internal and surgical wards of Zanjan hospitals. Faculty of Nursing and Midwifery J. 2006;16: 37-45. [In Persian]
23. Yaghoobian M, Parhizgar S. Evaluation of job stress in nurses working in East Mazandaran hospitals. J Armaghan Danesh-Bahar. 2001;7:13-20. [In Persian]
24. Pavithra SS, Kumar MC. A study on the impact of occupational stress on mental health among nurses. Asian J Info Tech. 2016; 15:776-780.
25. Opie MS, Lenthall MS, Wakerman J, Dollard M, MacLeod M, Knight S, Rickard G, Dunn S. Occupational stress in the Australian nursing workforce: a comparison between hospital based nurses and nurses working in very remote communities. Aus J Adv Nurs. 2010;28:36-43.
26. Banidavoodi SH, Jafari L, Moghimzadeh-Hendijani F, Ali-Chitgar E. Investigation of the relationship between working life quality and productivity among the nurses in Abozar Hospital. Paper presented at the 1st National Conference on Nursing, Psychology, and Health Promotion and Healthy Environment; 2015. [In Persian]
27. Koushki MS, Sari AA, Arab M, Ahmadi-Angali K. Working life quality and its relationdhip with nurses' productivity in Shahid Beheshti University hospitals. Faculty of Health and Health Research Institute J. 2013;4:21-29. [In Persian]
28. Moslemi D, Andishmand V. Investigating the relationship between working life quality and productivity and nurses' job stress in Kerman Alzahra Hospital in 2015. International conference on psychology and educational sciences, law and social sciences in the third millennium, Tehran, Iran: 2016. [In Persian]
29. Nasiri-Zarrin-Ghobaie D, Jafari L, Moghimzadeh-Hendijani F, Ali-Chitgar E. Life quality and its relationship with job stress among nurses in Sari hospitals in 2015. J Nurs Edu. 2016;2:149-54. [In Persian]
30. Ganster DC, Fox ML, Dwyer DJ. Explaining employees' health care costs: a prospective examination of stressful job demands, personal control, and physiological reactivity. J App Psychol. 2001;86: 954-59. [DOI:10.1037/0021-9010.86.5.954]
31. McConnell EA, Cattonar M, Manning J. Australian registered nurse medical device education: a comparison of simple vs. complex devices. J Adv Nurs. 1996;23: 322-328. [DOI:10.1111/j.1365-2648.1996.tb02674.x]
32. Miller K, Greyling M, Cooper C, Lu L, Sparks K, Spector PE. Occupational stress and gender: A cross-cultural study. Str Health. 2000;16: 271-278. https://doi.org/10.1002/1099-1700(200010)16:5<271::AID-SMI862>3.0.CO;2-G [DOI:10.1002/1099-1700(200010)16:53.0.CO;2-G]
33. Cole D, Nelson L. Stress at work: the relationship between hope and health in hospital nurse. Psychosocial Nurs. 2001;26: 7-18.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Doostmohammadi H, Mirzaee A, Safavi M. The study of the relationship between job stress and productivity among nurses in selected hospitals of Islamic Azad University. MEDICAL SCIENCES. 2018; 28 (4) :325-332
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1494-fa.html

دوست محمدی حمید، میرزایی اباسط، صفوی محبوبه. بررسی رابطه استرس شغلی و بهره وری در پرستاران بیمارستان‌های منتخب دانشگاه آزاد . فصلنامه علوم پزشکی . 1397; 28 (4) :325-332

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1494-fa.htmlدوره 28، شماره 4 - ( زمستان97 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4144