[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 30، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 30 شماره 2 صفحات 155-166 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی و تهیه جاذب سطحی زیست محیطی با استفاده از پوسته تخم مرغ در حذف فلزات سرب و کادمیوم از برنج هاشمی
سحر گرگانی1 ، پریسا زیارتی 2
1- کارشناسی ارشد علوم صنایع غذایی، مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- عضو هیات علمی و ریاست مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، ziarati.p@iaups.ac.ir
چکیده:   (684 مشاهده)
سابقه و هدف: ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی با فرآوری مناسب می­تواند در تولید انواع محصولات ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه بر روی کاربرد پوسته سخت سفید تخم مرغ  به عنوان یک ماده پسماند غذایی ارزان و در دسترس از لحاظ ظرفیت جذب زیستی یون­های فلزی سنگین سمی مانند کادمیوم و سرب از برنج هاشمی (Oryza sativa متمرکز شد.
روش بررسی: میزان  محتوای فلزات سنگین در  نمونه­های برنج شسته و خیسانده شده در سدیم کلرید در حضور  جاذب زیستی  پوسته سخت سفید تخم مرغ  با درصدهای مختلف جاذب ، pH، زمان تماس و حالتهای خام، شسته و خیسانده شده و روش­های مختلف پخت کته و آبکش با روش هضم مرطوب و اندازه گیری توسط دستگاه جذب اتمی شعله  مورد بررسی قرار گرفت. 
یافته­ها: برنج پخته شده با برنج­های شسته و خیسانده شده با سدیم کلرید 2 % و بیوجاذب پوسته سخت سفید تخم مرغ به مدت یک ساعت  اثر معنی­دار بر کاهش میزان سرب و کادمیوم داشت، به طوری که باعث کاهش 35/90درصدی میزان کادمیوم و کاهش 21/91 درصدی سرب شد (05/0>P).
نتیجه­گیری: نتایج مطالعه اخیر نشان داد که بیو جاذب پوسته سخت سفید تخم مرغ در هنگام خیساندن برنج تاثیر معنی­داری در حذف فلزات سنگین سرب وکادمیوم در برنج پخته شده با روش­های مرسوم  دارد.
واژه‌های کلیدی: حذف فلزات سنگین، پوسته سخت سفید تخم مرغ، Oryza Sativa، ماده بیو جاذب
متن کامل [PDF 731 kb]   (339 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تجربي | موضوع مقاله: علوم تغذيه
دریافت: 1398/6/9 | پذیرش: 1398/10/11 | انتشار: 1399/4/8
فهرست منابع
1. 1. Ziarati P, Arbabi S, Arbabbi-Bidgoli S, Qomi M. Determination of lead and cadmium contents in (Oryza Sativa) rice samples of agricultural areas in Gilan, Iran. Int J Food Allied Sci 2013; 2: 268- 271.
2. Bailey, SE, Olin TJ, Bricka RM, Adrian DD. A review of potentially low-cost sorbents for heavy metals: Water Res 1999; 33: 2469-2479. [DOI:10.1016/S0043-1354(98)00475-8]
3. Thomsen MH. Complex media from processing of agricultural crops for microbial fermentation. Appl Microbiol Biotechnol 2005;68: 598- 606. [DOI:10.1007/s00253-005-0056-0]
4. Hashem A, Akasha RA, Ghith A, Hussein DA. Adsorbent based on agricultural wastes for heavy metal and dye removal: a review. Energy Edu Sci Technol 2005;19:69-86.
5. Ayyappan R, Carmalin Sophiab A, Swaminathan K, Sandhya S. Removal of Pb(II) from aqueous solution using carbon derived from agricultural wastes. Process Biochem 2005;40: 1293-1299. [DOI:10.1016/j.procbio.2004.05.007]
6. Dhiraj S, Garima M, Kaur MP. Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering heavy metal ions from aqueous solutions, a review. Bioresoure Technol 2008;99: 6017-27. [DOI:10.1016/j.biortech.2007.11.064]
7. Namasivayam, C, Ranganathan, K. Removal of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) and mixture of metal ions by adsorption onto waste Fe(III)/Cr(III) hydroxide and fixed bed studies. Environ Technol 1995; 16: 851-60. [DOI:10.1080/09593330.1995.9618282]
8. Nys Y, Gautron J, Garcia-Ruiz JM, Hincke MT. Avian eggshell mineralization: biochemical and functional characterization of matrix protein. C R Palevol 2004;3:549-562. [DOI:10.1016/j.crpv.2004.08.002]
9. Ar A, Rahn H, Paganelli CV. The avian egg. Mass and strength. C R Palevol 1979; 81: 331-337. [DOI:10.2307/1366955]
10. Macneil J. Composition of egg shell. Egg Indust 1997;102:15-17.
11. Hincke MT, Gautron J, Panheleux M, Garcia-Ruiz J, McKee MD, Nys Y. Identification and localization of lysozyme as a component of eggshell membranes and eggshell matrix. Matrix Biol 2000;19: 443-453. [DOI:10.1016/S0945-053X(00)00095-0]
12. Kremer B, Kazmierczak J, Stal LJ. Calcium carbonate precipitation in cyanobacterial mats from sandy tidal flats of the North Sea. Geobiology 2008; 6: 46-56.
13. Food and Nutrition Board (FNB), Institute of Medicine (IOM). Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin d, and fluoride Washington (DC): National Academies Press (US); 1997.
14. Balaban RS, Bader JP. The efficiency of (Na++K+)-ATPase in tumorigenic cells. Biochim Biophys Acta 1983;730:271-275. [DOI:10.1016/0005-2736(83)90343-7]
15. Cooke AS, Balch DA. Studies of membrane, mammilary cores and cuticle of the hen egg shell. Br Poul Sci 1970;11: 345-352. [DOI:10.1080/00071667008415825]
16. Haji Ghasemkhan A. Industrial toxicology. Tehran: Baraye Farda Pub; 2007. [In Persian]
17. AOAC. The association of analytical communities focuses on method validation and laboratory quality assurance: Official methods of analysis. Gaithersburg, USA: AOAC International; 1998.
18. ASTM D4638-16, Standard Guide for Preparation of Biological Samples for Inorganic Chemical Analysis. West Conshohocken, PA: ASTM International; 2016.
19. Jaffari-Moghadam R, Ziarati P, Salehi-Sormaghi MH. Comparative perspective to the chemical composition of imported rice: association of cooking method. Biomed Pharmacol J 2015; 8: 149-55. [DOI:10.13005/bpj/593]
20. Ziarati P, Moslehisahd M. Determination of heavy metals (Cd, Pb, Ni) in Iranian and imported rice consumed in tehran. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 2017; 12: 97-104.
21. Jafari- Moghadam R, Ziarati P. Reduction of arsenic content in imported polished rice: association of cooking method. J Chem Pharm Res 2016; 8:622-7.
22. Husoon ZA, Al-Azzawi MNA, Al-Hiyaly SAK. Investigation biosorption potential of copper and lead from industrial waste water using orange and lemon peels. Iraqi J Med Sci 2013; 16: 713-9. [DOI:10.22401/JNUS.16.2.27]
23. Niu H, Volesky B. Characteristics of anionic metal species bisorption with waste crab shells. Hydrometallurgy 2003; 71: 209-15. [DOI:10.1016/S0304-386X(03)00158-0]
24. Iranian National Standardization Organization; 2013. [Available from: http://www.isiri.com]
25. Codex Alimentarius Commission. Codex Committee on Contaminants in foods. Accessed at: July 2011. [Available from: www.codexalimentarius.org.]
26. Garg UK, Kaur MP, Garg VK, Sud D. Removal of hexavalent Cr from aqueous solutions by agricultural waste biomass. J Hazard Mater 2007;140:60-68. [DOI:10.1016/j.jhazmat.2006.06.056]
27. Gupta VK, Ali I. Utilization of bagasse fly ash (a sugar industry waste) for the removal of copper and zinc from wastewater. Sep Purif Technol 2000; 18: 131-14. [DOI:10.1016/S1383-5866(99)00058-1]
28. Bayramoglu GA, Denizli S, Bektaş MY. Arica. Entrapment of Lentinus sajor-cajuinto Ca-alginate gel beads for removal of Cd (II) ions from aqueous solution: preparation and bio-sorption kinetic analysis. Microchem J 2002; 72: 63-76. [DOI:10.1016/S0026-265X(01)00151-5]
29. Wang J C, Weissman G. Ramesh R. Varadarajan J R. Benemann. Parameters for removal of toxic heavy metals by water milfoil. Bull Environ Contam Toxicol 1996; 57:779- 786. [DOI:10.1007/s001289900257]
30. Ahluwalia SS, Goyal D. Removal of heavy metals from waste tea leaves from aqueous solution. Eng Life Sci 2005; 5:158-162. [DOI:10.1002/elsc.200420066]
31. Sud D, Mahajan G, Kaur MP. Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering heavy metal ions from aqueous solutions - a review. Bioresource Technol 2008;99:6017-6027. [DOI:10.1016/j.biortech.2007.11.064]
32. Gholizadeh E, Ziarati P. Remediation of contaminated rice farmlands soil and oryza sativa rice product by apple pomace as adsorbent. Biosci Biotech Res Asia 2016;13:2245-2253.. [DOI:10.13005/bbra/2390]
33. Ziarati P, Azizi N. Chemical characteristics and mineral contents in whole rice grains, hulls, brown rice, bran and polished Ali Kazemi rice in Gilan province-North of Iran. Intl J Farm 2013; 2: 1203-68.
34. Alidoost Saharkhiz Lahiji F, Ziarati P, Jafarpour A. Potential of rice husk biosorption in reduction of heavy metals from oryza sativa rice. Biosci Biotech Res Asia 2016;13: 2231-2237. [DOI:10.13005/bbra/2388]
35. Ziarati P, Mostafidi M, Shirkhan F, Tamaskoni Zahedi M. Analysis of removal methods of toxic heavy metals using bio-absorbs. Technogenic and Ecological Safety 2018; 4: 62-76.
36. Razafsha A, Ziarati P. Removal of heavy metals from Oryza sativa rice by sour lemon peel as bio-sorbent. Biomed Pharmacol J 2016;9:21-26. [DOI:10.13005/bpj/971]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gorgani S, Ziarati P. Study on potential environmental adsorption of egg shells to removal of lead and cadmium from Oryza sativa rice. MEDICAL SCIENCES. 2020; 30 (2) :155-166
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1773-fa.html

گرگانی سحر، زیارتی پریسا. بررسی و تهیه جاذب سطحی زیست محیطی با استفاده از پوسته تخم مرغ در حذف فلزات سرب و کادمیوم از برنج هاشمی. فصلنامه علوم پزشکی. 1399; 30 (2) :155-166

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1773-fa.htmlدوره 30، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4299