[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 30، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 30 شماره 2 صفحات 204-220 برگشت به فهرست نسخه ها
ترسیم نقشه علمی تولیدات علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب آو ساینس
فرشته سوری1 ، یعقوب نوروزی 2، سیدعلی اکبر فامیل روحانی3، عاطفه زارعی3
1- دانشجوی دکتری دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
2- دانشیار عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم ، ynorouzi@gmail.com
3- استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
چکیده:   (683 مشاهده)
سابقه و هدف: هدف این پژوهش تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی در موضوع علوم پزشکی در پایگاه وب-آوساینس بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی علم‌سنجی بود که عملکرد کمی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب ­آو ساینس را  از ابتدا تا 2018 میلادی مورد مطالعه قرار داد. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (11155 رکورد) در پایگاه وب آو ساینس بود. 
یافته­ها: اولین تولید علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب آو ساینس در سال 1996 و بیشترین در سال 2016 نمایه شده است. کاظم پریور رتبه اول را در پژوهشگران کسب و بیشترین همکاری علمی پژوهشگران با کشور آمریکا بود. نشریه African Journal of Biotechnology هم به عنوان منبع هسته علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب آوساینس شناخته شد. بیشترین بسامد را کلید واژه "ایران" داشت  و کلیدواژه­های "شیمی دارویی" و "داروشناسی و داروسازی" بیشترین همایندی واژگان را داشتند. در نهایت، کلیدواژه­های تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه علوم پزشکی در 7 خوشه کلی تقسیم بندی شد.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که پژوهشگران علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی توانسته­اند با تلاش خوبی رتبه سوم را در بین دانشگاه­های علوم پزشکی کشور از پایگاه وب­آوساینس کسب کنند. اما، پتانسیل لازم را در شناساندن پیشرفت­های ایران در کنترل شیوع بیماری­های مسری در سطح جهانی صرف نکرده­اند.
واژه‌های کلیدی: علم سنجی، نقشه علمی، تولیدات علمی، خوشه بندی، پایگاه وب آو ساینس، علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی
متن کامل [PDF 1342 kb]   (266 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تحليلي/مقطعي/توصيفي | موضوع مقاله: كتابداري واطلاع رساني پزشكي
دریافت: 1398/4/1 | پذیرش: 1398/6/22 | انتشار: 1399/4/8
فهرست منابع
1. Mirhosseini Z, Vahabi F. Investigating the scientific productions of iranian type pharmacy faculty members indexed in the institute for scientific information (ISI). Health Inf Manage 2011; 8:363-72. [In Persian]
2. Van Raan AF. Advanced bibliometric methods to assess research performance and scientific development: basic principles and recent practical applications. Res Evalu 1993; 3: 151-66. [DOI:10.1093/rev/3.3.151]
3. Doucette L. A Review of Citation Analysis Methodologies for Collection Management. College Res Lib 2012; 73: 321-35. [DOI:10.5860/crl-254]
4. Jamali HR, Asadi S. Shahram S. Editors. Impact assessment of medical research models and research. Tehran: The Academy of Medical Sciences, Islamic Republic of Iran; 2013. [In Persian]
5. Attar A, Shahbahrami A, Rad RM. Image quality assessment using edge based features. Multimed Tools Appl 2016; 75:7407-22. [In Persian]. [DOI:10.1007/s11042-015-2663-9]
6. Lee PC, Su HN. Investigating the structure of regional innovation system research through keyword co-occurrence and social network analysis. Innovation: Management, Policy, and Practice, 2010; 12: 26-40. [DOI:10.5172/impp.12.1.26]
7. Falsafin S, Khavidaki S, Mohammadi M. The Study of Medical Scientific Products of Iran in Web of Science: Literature Review. Payavard 2019; 12:334-346. [In Persian].
8. Vakilimofrad H, Hosseinirad S. Review of Scientific Productions and Mapping the Co-authorship in Scopus Database for Researchers at the Hamadan University of Medical Sciences. Pajouhan Scientific Journal 2018; 16: 53-63. [In Persian] [DOI:10.21859/psj.16.4.53]
9. Torkaman T, Shirmohammadi Khorram N. Study the pattern of citation indicators among researchers at Hamadan University of Medical Sciences: Feasibility of predicting citation indicators. CJS 2017; 4 :7-16. [In Persian]
10. Shabankareh Kh, Mansourzadeh MJ, Hamidi A. Scientific impact of Iranian medical sciences universities' research journals in google scholar. Iranian Research Institute for Science and Technology 2018; 2:745-774. [In Persian]
11. Khalili M, Rahmatpour P, Barari F, Hoseinzadeh T. Scientific outputs of Guilan University of Medical Sciences in Scopus database based on scientometrics indicators. J Guilan Uni Med Sci 2016;25:9-16. [In Persian]
12. Sattarzadeh A. Galyani Moghaddam G. Momeni E. Mapping the structure of scientific collaboration networks in basic medical sciences in the Science Citation Index during 1996 to 2013. Knowledge Studies 2016; 2: 1-20. [In Persian]
13. Ranjba-pirmousa Z, Zarei H. Situation of articles published and their citations of Tehran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences in Web of Science Database. RME 2016; 8:24-33. [In Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.3.24]
14. Asadi S, Borji Zemeidani N. Analysis and visualization of the scientific relations among Guilan medical research centers, 2015. Available from: http://research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/43462_4828888972.pdf. [In Persian]
15. Sahmedini MA, Mahmoudi Z, Dehghan Sh. Ranking the Research Centers of Shiraz Medical University Using 5 Scientometrics Indices (H, G, M, R, A) in Scopuse Database. Health Inf Manage 2014; 11: 325. [In Persian]
16. Shekofteh M, Hariri N. Scientific mapping of medicine in Iran using subject category co-citation and social network analysis. JHA 2013; 16:43-59. [In Persian]
17. Ehtesham H. Evaluation of Scientific Output of Researchers at Birjand University of Medical Sciences in Web of Science during 2000-2011. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2012; 9: 324-331. [In Persian]
18. Rasoolabadi M, Khodri A, Heydari A. Status of scientific output of Kurdistan University of Medical Sciences based on scientometric indicators by the end of 2011. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2012; 17: 64. [In Persian]
19. Mobasheri M, Moradi M, Rafie S, Sharifi A. Scientific output of Shahrekord university of medical sciences (Iran) in ISI database from 1993 to the end of 2011 according to scientometric indicators. J Shahrekord Univ Med Sci 2013; 14:115-123. [In Persian]
20. Soheili F. Mapping the Structure of Scientific Publication of Tehran Medical University in WOS Database. Health Information Management 2012; 8: 871. [In Persian]
21. Ebrahimi S, Jowkar A. The situation of scientific publications of Iran's Universities of Medical Sciences on the basis of scientometrics qualitative & quantitative indicators 1997-2006. Health Information Management 2010; 7: 282. [In Persian]
22. Hasanzadeh Esfanjani H, Valinejadi A, Naghipour M, Farshid P, Bakhtyarzadeh A, Bouraghi H. A scientometric overview of 30 years (1978-2007) of medical sciences productivity in Iran. Medical Sciences 2010; 20:212-220. [In Persian]
23. Sobhani A, Tabari R, Tayefeh N. The article publication status among faculty members of Guilan University of Medical Sciences. J Guilan Uni Med Sci 2009; 18 :80-86. [In Persian]
24. Gorji HA, Roustaazad L, Mohammad hasanzadeh H, Asghari L, Atlasi R, Shokraneh F et al . Ranking of Iran University of Medical Sciences and Health Services' (IUMS) faculties using H-index, G-Index, and m parameter (up to the end of 2008). Journal of Health Administration 2011;13:17-24.
25. Foroughi F, Kharrazi H. Faculty members' scientific productivity in Kermanshah Medical Sciences University. Iranian Journal of Medical Education 2005; 5:181-187. [In Persian]
26. Aghili A, Aminipour MR, Ahmadieh M, Beiki O. Evaluation of Iranian medical journals by analysing citations to articles published between 1997 and 2000. Hakim Medical Journal 2007;10:36-42. [In Persian]
27. Danesh F, Mesri nejad F. Mapping of medical science research use the Histcite software. Journal of Information Science 2009;3:14-19. [In Persian]
28. Morovati M, Sotudeh H. Scientific productivity in neonates' health field in scopus. Int J Pediatr 2016;4: 1837-46. [In Persian]
29. Osareh S, Shirazi K. A survey on co-authorship network of Iranian researchers in the field of pharmacy and pharmacology in Web of Science during 2000-2012. Health Management 2014;17:84-88. [In Persian]
30. Shirshahi S, Osareh F, Haidari Gh, Loni N. Mapping the structure of surgery discipline in Science Citation Index. Health Inf Manage 2015; 11:839. [In Persian]
31. Jamali J, Dehghani, M, AfzalAghaee, M. Quality of journal of obstetrics and gynecology in ISI and Scopus databases based on indices of ranking journals. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2014; 17:9-20. [In Persian]
32. Mirhosseini Z, Vahabi F. Investigating the scientific productions of Iranian type I pharmacy faculty members indexed in the institute for scientific information (ISI). Health Information Management 2011; 8: 372. [In Persian]
33. Eskroochi, R., Ehtesham, H., & Haghani, H. Scientific productivity of dentistry in Iranian journals during 1978-2006. Iranian Journal of Information Processing and Management 2010;26: 109-19. [In Persian]
34. Ghazi Mirsaid SJ. Determination of the number of dental journals using copyright and attribution rates in open source modeling and cataloging. Dental Journal of Islamic Society of Dentistry 2007; 19: 95-104. [In Persian]
35. Liu Zao, Wan G. Comparing journal impact factor and H-type indices in virology journals. (2012). Library Philosophy and Practice (e-journal). 891. Available from: https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/891.
36. Bador P, Lafouge T. Comparative analysis between impact factor and h-index for pharmacology and psychiatry journals. Scientometrics 2010 84: 65-79. [DOI:10.1007/s11192-009-0058-2]
37. Kaur H, Gupta B. Mapping of dental science research in India: a scientometric analysis of India's research output 1999-2008. Scientometrics 2010; 85:361-76. [DOI:10.1007/s11192-010-0213-9]
38. Ponce FA, Lozano AM. Academic impact and rankings of American and Canadian neurosurgical departments as assessed using the h index. J Neurosur 2010:113:447-467. [DOI:10.3171/2010.3.JNS1032]
39. García-García P, López-Muñoz F, Callejo J, Martín-Águeda B, Álamo, C. Evolution of Spanish scientific production in international obstetrics and gynecology journals during the period 1986-2002. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005;123: 150-6. [DOI:10.1016/j.ejogrb.2005.06.039]
40. Mirhosseini Z, Vahabi F. Investigating the scientific productions of Iranian type pharmacy faculty members indexed in the institute for scientific information (ISI). Health Inf Manage 2011; 8:363-72. [In Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Souri F, Nourozi Y, Familrohany S A, Zarei A. Drawing the scientific map of Islamic Azad University Medical Sciences products in Web of Science site. MEDICAL SCIENCES. 2020; 30 (2) :204-220
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1778-fa.html

سوری فرشته، نوروزی یعقوب، فامیل روحانی سیدعلی اکبر، زارعی عاطفه. ترسیم نقشه علمی تولیدات علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب آو ساینس. فصلنامه علوم پزشکی. 1399; 30 (2) :204-220

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1778-fa.htmlدوره 30، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4299