[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 30، شماره 3 - ( پائيز 1399 ) ::
جلد 30 شماره 3 صفحات 244-252 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر تریکوستاتین A بر سایتوکاین‌های پیش و ضد التهابی هیپوکامپ در موش-های صحرایی مدل استرس بی‌حرکتی بارداری
سمیره نعمتی1 ، محمدامین عدالت منش 2
1- کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی- تکوینی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2- دانشیار فیزیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران ، amin.edalatmanesh@gmail.com
چکیده:   (658 مشاهده)
سابقه و هدف: استرس بی­حرکتی بارداری (Prenatal Restraint Stress; PRS) ناهنجاری­های شناختی-رفتاری و اختلالات نوروپاتولوژیک در نوزادان را به دنبال دارد. مطالعه حاضر به ارزیابی اثر تریکوستاتین A (Trichostatin A; TSA) بر سطح سایتوکاینهای التهابی و ضد التهابی در هیپوکامپ موش­های صحرایی مدل استرس بی­حرکتی بارداری پرداخت.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 20 سر موش صحرایی ماده باردار نژاد ویستار به صورت تصادفی به 4 گروه کنترل، PRS+NS، PRS+TSA5 و PRS+TSA10 تقسیم شدند. القاء PRS از روز 13 بارداری، روزانه یک ساعت و به مدت 7 روز اعمال شد. تجویز درون صفاقی TSA دو ساعت قبل از PRS صورت گرفت. در پایان یک ماهگی، سطح هیپوکامپی سایتوکاین­های پیش التهابی نظیر اینترلوکین-1 بتا (IL-1β)، اینترلوکین-6 (IL-6)، فاکتور نکروزدهنده توموری آلفا (TNF-α) و سایتوکاین ضد التهابی اینترلوکین-10(IL-10) با تکنیک الایزا سنجیده شدند. تحلیل آماری با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey انجام شد و 05/0˂p معنی­دار در نظر گرفته شد. 
یافته­ها: افزایش معنی­دار سایتوکاین­های پیش التهابی و کاهش بیان IL-10 در هیپوکامپ گروه PRS+NS در مقایسه با گروه کنترل دیده شد (05/0˂p). در حالی که تیمار با TSA سطح IL-1β،  IL-6و  TNF-αرا نسبت به گروه PRS+NS کاهش و بیان IL-10 را به طور معنی­دار و وابسته به دوز افزایش داد (05/0˂p).
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد TSA با اثرات ضد التهابی خود سبب تعدیل سطح سایتوکاین­های التهابی و کاهش میزان التهاب در هیپوکامپ نوزادانی که در دوران جنینی در معرض استرس بوده­اند، می­شود.
واژه‌های کلیدی: استرس بی‌حرکتی، بارداری، سایتوکاین‌های التهابی، هیپوکامپ، موش صحرایی
متن کامل [PDF 354 kb]   (276 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تجربي | موضوع مقاله: فيزيولوژي
دریافت: 1398/4/1 | پذیرش: 1398/6/23 | انتشار: 1399/6/30
فهرست منابع
1. 1. van den Bergh BRH, Dahnke R, Mennes M. Prenatal stress and the developing brain: Risks for neurodevelopmental disorders. Dev Psychopathol 2018; 30:743-62. [DOI:10.1017/S0954579418000342]
2. Soares-Cunha C, Coimbra B, Borges S, Domingues AV, Silva D, Sousa N, et al. Mild Prenatal Stress Causes Emotional and Brain Structural Modifications in Rats of Both Sexes. Front Behav Neurosci 2018; 12:129. [DOI:10.3389/fnbeh.2018.00129]
3. Miranda A, Sousa N. Maternal hormonal milieu influence on fetal brain development. Brain Behav 2018; 8:e00920. [DOI:10.1002/brb3.920]
4. Ortiz JB, Conrad CD. The impact from the aftermath of chronic stress on hippocampal structure and function: Is there a recovery? Front Neuroendocrinol 2018; 49:114-23. [DOI:10.1016/j.yfrne.2018.02.005]
5. McGowan PO, Matthews SG. Prenatal Stress, Glucocorticoids, and Developmental Programming of the Stress Response. Endocrinology 2018; 159:69-82. [DOI:10.1210/en.2017-00896]
6. Fatima M, Srivastav S, Mondal AC. Prenatal stress and depression associated neuronal development in neonates. Int J Dev Neurosci 2017; 60:1-7. [DOI:10.1016/j.ijdevneu.2017.04.001]
7. Glover V. Maternal depression, anxiety and stress during pregnancy and child outcome; what needs to be done. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2014;2 8:25-35. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2013.08.017. [DOI:10.1016/j.bpobgyn.2013.08.017]
8. Sobolewski M, Conrad K, Marvin E, Allen JL, Cory-Slechta DA. Endocrine active metals, prenatal stress and enhanced neurobehavioral disruption. Horm Behav 2018; 101:36-49. [DOI:10.1016/j.yhbeh.2018.01.004]
9. Weinstock M. Sex-dependent changes induced by prenatal stress in cortical and hippocampal morphology and behaviour in rats: an update. Stress 2011; 14:604-13. [DOI:10.3109/10253890.2011.588294]
10. Calcia MA, Bonsall DR, Bloomfield PS, Selvaraj S, Barichello T, Howes OD. Stress and neuroinflammation: a systematic review of the effects of stress on microglia and the implications for mental illness. Psychopharmacology (Berl) 2016; 233:1637-50. [DOI:10.1007/s00213-016-4218-9]
11. Duthie L, Reynolds RM. Changes in the maternal hypothalamic-pituitary-adrenal axis in pregnancy and postpartum: influences on maternal and fetal outcomes. Neuroendocrinology 2013; 98:106-15. [DOI:10.1159/000354702]
12. Diz-Chaves Y, Pernía O, Carrero P, Garcia-Segura LM. Prenatal stress causes alterations in the morphology of microglia and the inflammatory response of the hippocampus of adult female mice. J Neuroinflammation 2012; 9:71. [DOI:10.1186/1742-2094-9-71]
13. Pearlstein T. Depression during Pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2015; 29:754-64. [DOI:10.1016/j.bpobgyn.2015.04.004]
14. Pawluski JL, Gemmel M. Perinatal SSRI medications and offspring hippocampal plasticity: interaction with maternal stress and sex. Hormones (Athens) 2018; 17:15-24. [DOI:10.1007/s42000-018-0011-y]
15. Ganai SA, Ramadoss M, Mahadevan V. Histone Deacetylase (HDAC) Inhibitors - emerging roles in neuronal memory, learning, synaptic plasticity and neural regeneration. Curr Neuropharmacol 2016;14:55-71. [DOI:10.2174/1570159X13666151021111609]
16. Sharma S, Taliyan R, Ramagiri S. Histone deacetylase inhibitor, trichostatin A, improves learning and memory in high-fat diet-induced cognitive deficits in mice. J Mol Neurosci 2015; 56:1-11. [DOI:10.1007/s12031-014-0461-x]
17. Zhang Q, Yang F, Li X, Wang L, Chu X, Zhang H, et al. Trichostatin A inhibits inflammation in phorbol myristate acetate induced macrophages by regulating the acetylation of histone and/or non histone proteins. Mol Med Rep 2016; 13:845-52. [DOI:10.3892/mmr.2015.4594]
18. Ma XH, Gao Q, Jia Z, Zhang ZW. Neuroprotective capabilities of TSA against cerebral ischemia/reperfusion injury via PI3K/Akt signaling pathway in rats. Int J Neurosci 2015; 125:140-6. [DOI:10.3109/00207454.2014.912217]
19. Wu J, Song TB, Li YJ, He KS, Ge L, Wang LR. Prenatal restraint stress impairs learning and memory and hippocampal PKCbeta1 expression and translocation in offspring rats. Brain Res 2007;1141:205-13. [DOI:10.1016/j.brainres.2007.01.024]
20. Avila AM, Burnett BG, Taye AA, Gabanella F, Knight MA, Hartenstein P, et al. Trichostatin A increases SMN expression and survival in a mouse model of spinal muscular atrophy. J Clin Invest 2007; 117:659-671. [DOI:10.1172/JCI29562]
21. Porterfield VM, Zimomra ZR, Caldwell EA, Camp RM, Gabella KM, Johnson JD. Rat strain differences in restraint stress induced brain cytokines. Neuroscience 2011; 188: 48-54. [DOI:10.1016/j.neuroscience.2011.05.023]
22. Edalatmanesh MA, Shahsavan S, Rafiei S, Khodabandeh H. The effect of gallic acid on depression symptoms, oxidative stress markers and inflammatory cytokines in rats' hippocampus after TMT intoxication: an experimental study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2018; 17: 815-28. [In Persian]
23. Weinstock M. Prenatal stressors in rodents: Effects on behavior. Neurobiol Stress 2017; 6: 3-13. [DOI:10.1016/j.ynstr.2016.08.004]
24. Schepanski S, Buss C, Hanganu-Opatz IL, Arck PC. Prenatal Immune and Endocrine Modulators of Offspring's Brain Development and Cognitive Functions Later in Life. Front Immunol 2018; 9:2186. [DOI:10.3389/fimmu.2018.02186]
25. Su Q, Zhang H, Zhang Y, Zhang H, Ding D, Zeng J, et al. maternal stress in gestation: birth outcomes and stress-related hormone response of the neonates. Pediatr Neonatol 2015; 56:376-81. [DOI:10.1016/j.pedneo.2015.02.002]
26. Myatt L, Thornburg KL. effects of prenatal nutrition and the role of the placenta in health and disease. Methods Mol Biol 2018; 1735:19-46. [DOI:10.1007/978-1-4939-7614-0_2]
27. Gumusoglu SB, Fine RS, Murray SJ, Bittle JL, Stevens HE. The role of IL-6 in neurodevelopment after prenatal stress. Brain Behav Immun 2017; 65:274-283. [DOI:10.1016/j.bbi.2017.05.015]
28. Dahlerup BR, Egsmose EL, Siersma V, Mortensen EL, Hedegaard M, Knudsen LE, et al. Maternal stress and placental function, a study using questionnaires and biomarkers at birth. PLoS One 2018; 13:e0207184. [DOI:10.1371/journal.pone.0207184]
29. Wang B, Jin K. Current perspectives on the link between neuroinflammation and neurogenesis. Metab Brain Dis 2015; 30:355-65. [DOI:10.1007/s11011-014-9523-6]
30. Barrientos RM, Kitt MM, Watkins LR, Maier SF. Neuroinflammation in the normal aging hippocampus. Neuroscience 2015; 309:84-99. [DOI:10.1016/j.neuroscience.2015.03.007]
31. Bittle J, Stevens HE. The role of glucocorticoid, interleukin-1β, and antioxidants in prenatal stress effects on embryonic microglia. J Neuroinflammation 2018; 15:44. [DOI:10.1186/s12974-018-1079-7]
32. Zhang X, Wang Q, Wang Y, Hu J, Jiang H, Cheng W, et al. Duloxetine prevents the effects of prenatal stress on depressive-like and anxiety-like behavior and hippocampal expression of pro-inflammatory cytokines in adult male offspring rats. J Neuroinflammation 2012; 9:71.
33. Zhao Q, Peng C, Wu X, Chen Y, Wang C, You Z. Maternal sleep deprivation inhibits hippocampal neurogenesis associated with inflammatory response in young offspring rats. Neurobiol Dis 2014; 68:57-65. [DOI:10.1016/j.nbd.2014.04.008]
34. Fleiss B, Nilsson MK, Blomgren K, Mallard C. Neuroprotection by the histone deacetylase inhibitor trichostatin A in a model of lipopolysaccharide-sensitised neonatal hypoxic-ischaemic brain injury. J Neuroinflammation 2012; 9:70. [DOI:10.1186/1742-2094-9-70]
35. Hsing CH, Hung SK, Chen YC, Wei TS, Sun DP, Wang JJ, et al. Histone Deacetylase Inhibitor Trichostatin A Ameliorated Endotoxin-Induced Neuroinflammation and Cognitive Dysfunction. Mediators Inflamm 2015; 2015:163140. [DOI:10.1155/2015/163140]
36. Kannan V, Brouwer N, Hanisch UK, Regen T, Eggen BJ, Boddeke HW. Histone deacetylase inhibitors suppress immune activation in primary mouse microglia. J Neurosci Res 2013; 91:1133-42. [DOI:10.1002/jnr.23221]
37. Rubio-Perez JM, Morillas-Ruiz JM. A review: inflammatory process in Alzheimer's disease, role of cytokines. ScientificWorldJournal 2012; 2012:756357. [DOI:10.1100/2012/756357]
38. Shein NA, Shohami E. Histone deacetylase inhibitors as therapeutic agents for acute central nervous system injuries. Mol Med 2011; 17:448-56. [DOI:10.2119/molmed.2011.00038]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nemati S, Edalatmanesh M A. Effects of trichostatin A on pre- and anti-inflammatory cytokines of the hippocampus in rats of the prenatally restraint stressed model. MEDICAL SCIENCES. 2020; 30 (3) :244-252
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1807-fa.html

نعمتی سمیره، عدالت منش محمدامین. اثر تریکوستاتین A بر سایتوکاین‌های پیش و ضد التهابی هیپوکامپ در موش-های صحرایی مدل استرس بی‌حرکتی بارداری. فصلنامه علوم پزشکی. 1399; 30 (3) :244-252

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1807-fa.htmlدوره 30، شماره 3 - ( پائيز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4313