:: دوره 18، شماره 2 - ( تابستان 1387 ) ::
جلد 18 شماره 2 صفحات 133-139 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی رضایت از آینده حرفه ای در دانشجویان پزشکی
فرشته شاه محمدی، فاطمه موسوی*1، بنفشه گلستان
1- ، ati35983@yahoo.com
چکیده:   (19389 مشاهده)
سابقه و هدف: رضایت دانشجویان پزشکی و یا پزشکان آینده کشور از آینده شغلی، خود نقش مهمی در زمینه ارتقا دانش آنان و فعالیت های آینده ایشان و بهداشت و درمان آینده کشور خواهد داشت. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر در رضایت از وضعیت شغلی آینده دانشجویان پزشکی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 250 کارورز پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران (156 زن و 94 مرد) در بیمارستان های امیرالمومنین (ع)، جوادیه، بوعلی، جواهری، طرفه، کاشانی، لواسانی، نفت و کلنیک قدس در سال تحصیلی 1385-1384، توسط یک پرسش نامه محقق ساخته بررسی شدند. داده های گردآوری شده با آزمون های آماری t، کای دو و تحلیل واریانس تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی کارورزان ??/?? سال و در گروه سنی 22 تا 34 سال بودند. تنها متغیر تحصیلات مادر با نمره رضایت شغلی دانشجویان ارتباط آماری معنی دارداشت (0?/?>p) و جنس، وضعیت تاهل، وجود پزشک در خانواده، تحصیلات پدر و تمایل به اشتغال در شغل پزشکی پس از پایان تحصیلات، ارتباط معنی داری با میزان رضایت آنان از آینده حرفه پزشکی نداشت.
نتیجه گیری: عواملی چون نارضایتی از وضعیت اقتصادی، آینده حرفه پزشکی، ساعات کار و تعهدات خدمتی در نقاط محروم از عواملی هستند که سبب کاهش انگیزه دانشجویان فعلی رشته پزشکی نسبت به آینده حرفه ای آنان می شود.
واژه‌های کلیدی: کارورزان پزشکی، دانشجویان پزشکی، رضایت شغلی
متن کامل [PDF 158 kb]   (2655 دریافت)    
موضوع مقاله: اپيدميولوژي
دریافت: ۱۳۸۵/۶/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 2 - ( تابستان 1387 ) برگشت به فهرست نسخه ها