:: دوره 29، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 29 شماره 2 صفحات 150-154 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین HBe-Ag و HBV-DNA در بیماران ناقل مزمن Hbs Ag
الهه قادری1 ، رضا سلمان یزدی2 ، مهرانگیز زنگنه 3، مهین جمشیدی ماکیانی4 ، معصومه مسگریان5 ، علی صدیقی گیلانی2
1- پزشک عمومی، گروه بیماری‌های عفونی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه آندرولوژی، مرکز تحقیقات باروری ACECR، پژوهشگاه باروری رویان
3- متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، گروه بیماری‌های عفونی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،مرکز تحقیقات باروری، پژوهشگاه باروری رویان ، zangeneh4@yahoo.com
4- متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، گروه بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
5- متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، گروه بیماری‌های عفونی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (847 مشاهده)
سابقه و هدف: هپاتیت­های ویروسی یکی از بیماری­های شایع عفونی هستند که به عنوان یکی از مشکلات عمده سلامتی در جهان شناخته شده­اند. مطالعه مقطعی حاضر، برای شناسایی ارتباط بین HbeAg و HBV-DNA در بیماران مراجعه کننده به پژوهشگاه ناباروری رویان و بیمارستان امیرالمومنین (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی) برای درمان ناباروری در طی سال­های 1391 تا 1394 انجام شد. هدف از این مطالعه , بررسی ارتباط  بین  HBe Ag و HBV-DNA  برای ارزیابی عفونت­زایی  ویروس HBV  بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی،  تعداد 222 بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند و سطح سرمی HBe Ag و HBV-DNA  در آزمایشگاه سرولوژی و ملکولی پژوهشگاه رویان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش­ها جمع آوری شده و در چک لیست مطالعه وارد شد.
یافته­ها: 222 بیمار ناقل مزمن هپاتیت B، شامل 74 زن (2/33 درصد) و 148 مرد (8/66 درصد) بودند. از بین بیماران مورد بررسی، 10 بیمار (8/6 درصد) تست HBe Ag مثبت و تعداد 108 بیمار (5/75 درصد) تست HBe Ab مثبت داشتند. HBV-DNA در 94 (34/42 درصد) بیمار مثبت بود. میزان تست مثبت NBV-DNA به صورت معنی­داری در ناقلان HBe Ag مثبت بالاتر از سایر بیماران بود (P<0.001).
نتیجه­گیری: یافته­های مطالعه  نشان داد که  ارتباطی بین HBe Ag  و سطح HBV-DNA وجود دارد. بر این اساس می­توانیم از HBe Ag برای ارزیابی  عفونت­زایی و فعال بودن ویروس در ناقلان مزمن هپاتیت  استفاده کنیم.
واژگان کلیدی: HBV DNA, HBe Ag, HBe Ab, HbsAg.
واژه‌های کلیدی: HBV DNA، HBe Ag، HBe Ab، HbsAg.
متن کامل [PDF 400 kb]   (327 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تحليلي/مقطعي/توصيفي | موضوع مقاله: ميكروبيولوژي
دریافت: 1397/3/5 | پذیرش: 1397/9/20 | انتشار: 1398/3/26
فهرست منابع
1. Merat S, Malekzadeh R, Rezvan H, Khatibian M. Hepatitis B in Iran. Arch Irn Med 2000;3:192-201.
2. WHO. Introduction of hepatits B Vaccine into chidhood immunization services; 2001.
3. Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B. Hepatology 2007;45:507-39. [DOI:10.1002/hep.21513] [PMID]
4. Badur S, Akgun A. Diagnosis of hepatitis B infection and monitoring of treatment. J Clin Virol 2001;21:229-37 [DOI:10.1016/S1386-6532(01)00147-0]
5. Berninger M, Hammer M, Hoyer B, Gerin JL. An assay for the detection of the DNA genome of hepatitis B virus in serum. J Med Virol 1982;9:762-28. [DOI:10.1002/jmv.1890090109]
6. Thompson AJ, Nguyen T, Iser D, Ayres A, Jackson K, Littlejohn M, et al. Serum hepatitis B surface antigen and hepatitis B e antigen titers: disease phase influences correlation with viral load and intrahepatic hepatitis B virus markers. Hepatology 2010;51:1933-44. [DOI:10.1002/hep.23571] [PMID]
7. Hadziyannis SJ, Vassilopoulos D. Hepatitis B e Antigen-Negative Chronic Hepatitis B. Hepatology 2001;34:617-24. [DOI:10.1053/jhep.2001.27834] [PMID]
8. Gowans E. Relationship between HBeAg and HBV DNA in patients with acute and persistent hepatitis B infection. Med J Aust 1986;145:439-41.
9. Alavian SM, Fallahian F, Lankarani KB. The changing epidemiology of viral hepatitis B in Iran. J Gastrointestin Liver Dis 2007;16:403.
10. Lin LY, Wong VW, Zhou HJ, Chan HY, Gui HL, Guo SM, et al. Relationship between serum hepatitis B virus DNA and surface antigen with covalently closed circular DNA in HBeAg-negative patients. J Med Virol 2010;82:1949-50. [DOI:10.1002/jmv.21863] [PMID]
11. Vaez Jalali M, Alavian S. Hepatitis B e antigen-Negative chronic hepatitis B. Hepatitis Monthly 2006;6:5-31.
12. Liaw Y. HBeAg seroconversion as an important end point in the treatment of chronic hepatitis B. Hepatol Int 2009;3:425-33. [DOI:10.1007/s12072-009-9140-3] [PMID] [PMCID]
13. Rapicetta M, D Nardo V, Rozera C, Marinucci G, Francisci D, Sarrecchia B, et al. HBV-DNA, HBeAg/anti-HBe serological status in hepatitis B chronic individuals from central Italy. Epidemiol Infect 1990;104:511-7. [DOI:10.1017/S0950268800047518] [PMID] [PMCID]
14. Chen P, Xie Q, Lu X, Yu C, Xu K, Ruan B, et all. Serum HBeAg and HBV DNA levels are not always proportional and only high levels of HBeAg most likely correlate with high levels of HBV DNA: a community-based study. Medicine (Baltimore) 2017;96:e7766. [DOI:10.1097/MD.0000000000007766] [PMID] [PMCID]XML   English Abstract   Printدوره 29، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها