:: دوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 272-265 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی
شراره ضیغمی محمدی1، پوری هوشمند2، فاطمه جعفری2، حبیب الله اسماعیلی3، محمد مهدی کوشیار3
1- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج ، zeighami@kiau.ac.ir
2- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده:   (32832 مشاهده)
سابقه و هدف: در بیماران مبتلا به سرطان، خصوصاً بیماران تحت شیمی درمانی، آنمی شایع است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح هموگلوبین با شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد.
روش بررسی: در مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر از روش نمونه گیری غیر احتمالی مبتنی بر هدف استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی مبتلا به سرطان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به شیوه مصاحبه جمع آوری گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، فرم انتخاب نمونه، فرم مشخصات دموگرافیک، فرم مربوط به اطلاعات بیماری ودرمان، مقیاس شدت خستگی و پرسش-نامه 30 سوالی سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان بود. سطح هموگلوبین از پرونده پزشکی بیماران به دست آمد. درجه‌بندی شدت آنمی بر اساس سطح هموگلوبین و مطابق با طبقه بندی انجمن ملی سرطان انجام شد. یافته ها: میزان شیوع آنمی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی 6/63 درصد بود. 57 درصد بیماران آنمی خفیف و 4/6 درصد آنمی متوسط تا شدید داشتند .تفاوت آماری معنی داری در میانگین شدت خستگی (001/0>P ) و کیفیت زندگی (003/0=P) بر حسب سطح هموگلوبین خون وجود داشت. همبستگی منفی و معنی داری بین سطح هموگلوبین با کیفیت زندگی و شدت خستگی وجود داشت (001/0>P).
 نتیجه گیری: آنمی در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی شایع است و طی شیمی درمانی، کاهش سطح هموگلوبین با افزایش شدت خستگی و کاهش کیفیت زندگی همراه است. پرستاران با مداخلات مناسب وآموزش اقدامات خود مراقبتی به بیمار می توانند به کاهش آنمی و خستگی و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی کمک نمایند.
واژه‌های کلیدی: آنمی، سرطان، شیمیدرمانی، خستگی، کیفیت زندگی
متن کامل [PDF 634 kb]   (8310 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تحليلي/مقطعي/توصيفي | موضوع مقاله: انكولوژي
دریافت: 1389/11/23 | پذیرش: 1392/3/7 | انتشار: 1392/3/7


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها