:: دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1387 ) ::
جلد 18 شماره 4 صفحات 265-286 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی آگاهی پرستاران در رابطه با احتیاط های استاندارد و ایزولاسیون
مهین جمشیدی1، علی جمشیدی، مهرانگیز زنگنه، پریوش داوودیان، علیرضا ریاحی
1- ، mh_jam@yahoo.com
چکیده:   (32026 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به افزایش شیوع عفونت های منتقله بوسیله خون و ترشحات بدن و شیوع بیماری های نوپدید عفونی مانند انفلونزای مرغی و سارس و با توجه به این امر که کارکنان بهداشتی از جمله پرستاران در خطر ابتلا به عفونت ها قرار دارند، مرکز کنترل بیماری ها (CDC) و مرکز مدیریت بیماریها رعایت احتیاط های استاندارد در مورد کلیه بیماران و ایزولاسیون را در موارد خاص توصیه نموده اند. لذا هدف این مطالعه بررسی اطلاعات و دانش پرستاران در رابطه با موارد فوق بود
روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی، 191 پرستار بیمارستان های آموزشی پرسشنامه ای شامل 12 سوال چهار گزینه ای در رابطه با احتیاط های استاندارد و ایزولاسیون توصیه شده توسط مرکز کنترل بیماری ها را تکمیل نمودند. ابتدا پرسش نامه هنجاریابی گردید و آلفای کرونباخ آن در حد قابل قبول بود. پرسش نامه 12 امتیاز داشت و بر اساس آن پاسخ دهندگان به 4 گروه خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم بندی شدند. جهت تفسیر نتایج از آزمون های آماری توصیفی، آزمون t، کای دو و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
یافته ها: از 191 پرستار مورد پژوهش، 169 نفر زن و 13 نفر مرد بودند و در 9 مورد جنسیت مشخص نشده بود. 56 درصد شاغل در بیمارستان جنرال، 28/2 درصد شاغل در بیمارستان کودکان، 12/6درصد شاغل در بیمارستان زنان و زایمان و 3/2 درصد شاغل در بیمارستان روانپزشکی بودند. میانگین امتیازات 1.6±6.9 از 12 بدست آمد. 4/2 درصد جمعیت مورد مطالعه در گروه خوب، 57/6 درصد در گروه متوسط، 35/1 درصد در گروه ضعیف و 3/1 درصد در گروه خیلی ضعیف قرار گرفتند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه برای یک عملکرد صحیح در رابطه با ایزولاسیون و احتیاط های استاندارد نیاز به دانش کافی می باشد، لذا ضرورت برنامه ریزی های آموزشی بیشتر در این زمینه برای اکثر کارکنان بهداشتی درمانی و بخصوص پرستاران وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، احتیاط های استاندارد، ایزولاسیون، پرستاران
متن کامل [PDF 101 kb]   (3002 دریافت)    
موضوع مقاله: اپيدميولوژي
دریافت: 1385/6/15 | انتشار: 1387/9/25


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1387 ) برگشت به فهرست نسخه ها