:: دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1393 ) ::
جلد 24 شماره 4 صفحات 215-220 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر پرخاشگر
سمیره صداقت1، امید مرادی2، حمزه احمدیان3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کردستان
2- گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج ، moradioma@gmail.com
3- گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج
چکیده:   (6861 مشاهده)
سابقه و هدف: پرخاشگری یکی از مشکلات مهم دوره نوجوانی است که پیامدهای منفی همچون تصویر ذهنی منفی در میان همسالان و آموزگاران، طرد از سوی همسالان، افت تحصیلی، مصرف مواد، مشکلات ارتباطی با خانواده و بزهکاری را در پی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر پرخاشگر صورت گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش نیمه‌آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بانه (1519 نفر) در سال تحصیلی 92- 91 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 40 نفر از دانش آموزان دختر پرخاشگر پایه سوم مقطع متوسطه بانه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بود. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای و به صورت هفتگی تحت آموزش قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس یک‌طرفه استفاده شد.
یافته‌ها: آموزش گروهی شناختی رفتاری کنترل خشم به طور معنی‌داری پرخاشگری کلی دانش آموزان دختر پرخاشگر را کاهش داده است (001/0 p<).
 نتیجه‌گیری: این پژوهش نقش و تاثیر آموزش گروهی شناختی رفتاری را بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر مورد تایید قرار می‌دهد
واژه‌های کلیدی: آموزش گروهی شناختی رفتاری، کنترل خشم، پرخاشگری
متن کامل [PDF 142 kb]   (11322 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تحليلي/مقطعي/توصيفي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1393/9/29 | پذیرش: 1393/9/29 | انتشار: 1393/9/29


XML   English Abstract   Printدوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها