فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران- فرم اشتراک
اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جهت سفارش نشریه میتوانید از طریق تکمیل فرم زیر ، درخواست خود را ارسال نمایید تا در اسرع وقت مجله مورد نظر به شما ارائه گردد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران:
http://tmuj.iautmu.ac.ir/find.php?item=1.73.31.fa
برگشت به اصل مطلب