[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 28، شماره 3 - ( پائيز 1397 ) ::
جلد 28 شماره 3 صفحات 195-206 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از کوریون انسان به سلول‌های شبه میوبلاست
نیکو بنا1 ، فائزه فقیهی* 2، منصوره سلیمانی3، نسیم حیاتی رودباری4
1- کارشناس ارشد سلولی و مولکولی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ، Faghihi.f@iums.ac.ir
3- دانشکده پژشکی، گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
4- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران، ایران
چکیده:   (607 مشاهده)
سابقه و هدف:به منظور بازیابی سلول های از دست رفته بیماران مبتلا به بیماری های مخرب ماهیچه، سلول درمانی اخیرا به عنوان یک رویکرد موثر ثابت شده است. کوریون یک منبع اخلاقی مورد تایید، شامل سلول­های بنیادی مزانشیمی با توانایی خود تجدید پذیر و تمایز به رده های سلولی است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی تمایز میوژنیک سلول­های بنیادی مزانشیمی جداشده از کوریون انسان برای اولین بار بود.
روش بررسی: سلول­های کوریون با استفاده از کلاژناز II 3/0% هضم آزیمی شدند. سلول­ها با استفاده از تکنیک فلوسایتومتری و تمایز به رده­های سلولی چربی و استخوان شناسایی شدند. به منظور القای میوژنیک، سلول­ها به مدت یک شبانه روز در محیط کشت حاوی DMEM F/12، 2درصد FBS و 10 میکرومولار 5-آزاسیتیدین کشت داده شدند. سپس محیط کشت حاوی DMEM F/12، 10درصد FBS به مدت دو هفته جایگزین شد. Real-time PCR و ایمونوسیتوشیمی برای بررسی بیان مارکرهای میوژنیک استفاده شدند.
یافته­ها: بیان آنتی ژن های  CD90,CD73,CD44و توانایی تمایز به رده­های سلولی استخوان و چربی تایید شد. اگرچه کاهش بیان CTNT, MYH6 در هفته دوم مشاهده شد، اما نتایج Real-time PCR بیان بالای DESMIN, CTNT, MYH6 در پایان هفته اول را تایید کرد (05/0>p). بیان GATA4,MYOD در پایان هفته اول و دوم تمایز مشاهده شد. نتایج ایمونوسیتوشیمی بیان  Desmin،  cTnT,αMHCرا تایید کرد.
نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که سلول­های مذکور، قادر به تمایز به میوبلاست هستند.
واژگان کلیدی: سلول­های بنیادی مزانشیمی مشتق از کوریون انسان، 5 -آزاسیتیدین، تمایز به میوبلاست.
واژه‌های کلیدی: سلول­های بنیادی مزانشیمی مشتق از کوریون انسان، 5 -آزاسیتیدین، تمایز به میوبلاست
متن کامل [PDF 613 kb]   (168 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تجربي | موضوع مقاله: زيست شناسي مولكولي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۳۱
ENG-PDF [PDF 1175 KB]  (22 دریافت)
فهرست منابع
1. Tang Y, Yasuhara T, Hara K, Matsukawa N, Maki M, Yu G, et al. Transplantation of bone marrow-derived stem cells: a promising therapy for stroke. Cell Transplant 2007;16:159-69. [DOI:10.3727/000000007783464614]
2. Fuches E, Segre JA. Stem cells: a new lesson on life. Cell 2000;100:143-55. [DOI:10.1016/S0092-8674(00)81691-8]
3. 3- Chargé SB, Rudnicki MA. Cellular and Molecular Regulation of Muscle Regeneration. Physiol Rev 2004 84:209-38. [DOI:10.1152/physrev.00019.2003]
4. Bär H, Strelkov SV, Sjöberg G, Aebi U, Herrmann H. The biology of desmin filaments: how do mutations affect their structure assembly and organization. J Struct Biol 2004;148:3752. [DOI:10.1016/j.jsb.2004.04.003]
5. Chamberlain J, Rando T. Duchenne muscular dystrophy: advances in therapeutics. Marcel Dekker 2004:240-65 .
6. Marquez-Curtis LA, Janowska-Wieczorek A. Enhancing the Migration Ability of Mesenchymal Stromal Cells by Targeting the SDF-1/CXCR4 Axis. Biomed Res Int 2013;2013:561098. [DOI:10.1155/2013/561098]
7. Gronthos S, Franklin DM, Leddy HA, Robey PG, Storms RW, Gimble JM. Surface protein characterization of human adipose tissue-derived stromal cells. J Cell Physiol 2001;189:54-63. [DOI:10.1002/jcp.1138]
8. Igura K, Zhang X, Takahashi K, Mitsuru A, Yamaguchi S, Takashi TA. Isolation and characterization of mesenchymal progenitor cells from chorionic villi of human placenta. Cytotherapy 2004;6:543-53. [DOI:10.1080/14653240410005366-1]
9. Tsai MS, Lee JL, Chang YJ, Hwang SM. Isolation of human multipotent mesenchymal stem cells from secondtrimester amniotic fluid using a novel two-stage culture protocol. Hum Reprod 2004;19:1450-6. [DOI:10.1093/humrep/deh279]
10. Zvaifler NJ, Marinova-Mutafchieva L, Adams G, Edwards CJ, Moss J, Burger JA, et al. Mesenchymal precursor cells in the blood of normal individuals. Arthritis Res 2000;2:477-88. [DOI:10.1186/ar130]
11. Campagnoli C, Roberts IA, Kumar S, Bennet PR, Bellantuono I, Fisk NM. Identification of mesenchymal stem/progenitor cells in human first-trimester fetal blood, liver and bone marrow. Blood 2001;98:2396-402. [DOI:10.1182/blood.V98.8.2396]
12. Anker PS, Noort WA, Scherjon SA, Kleijburg-van der Keur C, Kruisselbrink AB, van Bezooijen RL, et al. Mesenchymal stem cells in human second-trimester bone marrow, liver, lung, and spleen exhibit a similar immunophenotype but a heterogeneous multilineage differentiation potential. Haematologica 2003;88:845-52.
13. Suchánek J, Soukup T, Ivancaková R, Karbanová J, Hubková V, Pytlík R, et al. Human dental pulp stem cells--isolation and long term cultivation. Acta Medica (Hradec Kralove) 2007;50:195-201. [DOI:10.14712/18059694.2017.82]
14. Ryusuke Nakatsuka, Tadashige Nozaki, Yasushi Uemura, Yoshikasu Matsuoka, , Yutaka Sasaki, Mitsuko Shinohara, et al. 5-Aza-2'-deoxycytidine treatment induces skeletal myogenic differentiation of mouse dental pulp stem cells. Arch Oral Biol 2010;55:350-7. [DOI:10.1016/j.archoralbio.2010.03.003]
15. Faghihi F , Mirzaei E, Ai J , Lotfi A, Azam Sayahpour F , Ebrahimi Barough S, et al. Differentiation Potential of Human Chorion-Derived Mesenchymal Stem Cells into Motor Neuron-Like Cells in Two- and Three-Dimensional Culture Systems. Mol Neurobiol 2016;53:1862-72. [DOI:10.1007/s12035-015-9129-y]
16. Faghihi F, Mirzaei E, Sarveazad A, Ai J, Ebrahimi Barough S, Lotfi A, et al. Differentiation potential of human bone marrow mesenchymal stem cells into motorneuron-like cells on electrospun gelatin membrane. J Mol Neurosci 2015;55:845-53. [DOI:10.1007/s12031-014-0437-x]
17. Ai J, Mehrabani D. Are endometrial stem cells novel tools against ischemic heart failure in women?A hypothesis. Iran Red Crescent Med J 2010;12:73-5.
18. Rosenstrauch D, Poglajen G, Zidar N, Gregoric ID. Stem cell therapy for ischemic heart failure.Tex Heart Inst J 2005;32:339-47.
19. Li Y, Huard J. Differentiation of musclederived cells into myofibroblasts in injured skeletal muscle. Am J Pathol 2002;161:895-907. [DOI:10.1016/S0002-9440(10)64250-2]
20. Faghihi F, Papadimitropoulos A, Martin I, Baghban Nejad MR. Effect of Purmorphamine on Osteogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells in a Three-Dimensional Dynamic Culture System. Cell Mol Bioeng 2014;7:575-84. [DOI:10.1007/s12195-014-0343-x]
21. Pittenger MF, Mackay AM, Beck SC, Jaiswal RK, Douglas R, Mosca JD, et al. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. Science 1999;284:143-7. [DOI:10.1126/science.284.5411.143]
22. Li CD, Zhang WY, Li HL, Jiang XX. Identification of A multilinage Potential Mesenchymal Cell From Human Placenta. Placenta 2005;19. pii: S0143-4004(05)00226-2.
23. Witkowska-Zimny M, Wobble E. Perinatal sources of mesenchymal stem cells: Wharton's jelly, amnion and chorion, Cell Mol Biol Lett 2011;16:493-514. [DOI:10.2478/s11658-011-0019-7]
24. Ali Aghaei Shafi Abadi A, Seyyed Jafari SS. Differentiation of human Placenta-dived Chorionic Stem Cells. Journal Gums 2009;71:1-6.
25. Antonisis P, Ioannidou-Papagiannali E, Kaidoglou A, Charokopos N, Kalogeridis A, Kouzi-Koliakou K ,et al. Cardiomyogenic potential of human adult bone marrow mesenchymal stem cells in vitro. Thorac Cardiovasc Surg 2008;56:77-82. [DOI:10.1055/s-2007-989328]
26. Ishikawa H, Bischoff R, Holtzer H. Mitosis and intermediatesized filaments in developing skeletal muscle. J Cell Biol 1968;38:538555. [DOI:10.1083/jcb.38.3.538]
27. Zhao C, Andersen H, Ozyilmaz B, Ramaprabhu S, Pastorin G, Ho HK. Spontaneous and specific myogenic differentiation of human mesenchymal stem cells on polyethylene glycol-linked multi-walled carbon nanotube films for skeletal muscle engineering. Nanoscale 2015;7:18239-49. [DOI:10.1039/C5NR04303D]
28. Faghihi F, Jalali H, Parivar K, Kajbafzadeh A, Roozafzoon R, Somayeh Ebrahimi- Barough, et al. Evaluation Of Differentiation Potential Of Endometrial- Versus Bone Marrow Drived Mesenchymal Stem Cells Into Myoblast-Like Cells. IJCRLS 2014;4:3992-7.
29. Meng X, Ichim TE, Zhong J, Rogers A, Yin Z, Jackson J, et al. Endometrial regenerative cells: a novel stem cell population. J Transl Med 2007;5:57-63. [DOI:10.1186/1479-5876-5-57]
30. Edmondson DG, Olson EN. Helix-loophelix proteins as regulators of muscle-specific transcription. J Biol Chem 1993;268:755-7.
31. Aurade F, Pinset C, Chafey P, Gros F, Montarras D. Myf5, MyoD, myogenin and MRF4 myogenic derivatives of the embryonic mesenchymal cell line C3H10T1/2 exhibit the same adult muscle phenotype. Differentiation 1994;55:185-92. [DOI:10.1046/j.1432-0436.1994.5530185.x]
32. Eun Ji Gang, Ju Ah Jeong, Seung Hyun Hong, Soo Han Hwang, Seong Whan Kim, Il Ho Yang, et al. Skeletal Myogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells Isolated from Human Umbilical Cord Blood. Stem cells 2004;22:617-24. [DOI:10.1634/stemcells.22-4-617]
33. Tanigawa G, Jarcho JA, Kass S, Solomon SD, Vosberg HP, Seidman JG, et al. "A molecular basis for familial hypertrophic cardiomyopathy: an alpha/beta cardiac myosin heavy chain hybrid gene". Cell 1990;62:9091-8. [DOI:10.1016/0092-8674(90)90273-H]
34. Sharon SY Wong, Harold S Bernstein. Cardiac regeneration using human embryonic
35. stem cells: producing cells for future therapy. Regen Med 2010;5:763-75. [DOI:10.2217/rme.10.52]
36. Voronova A, Coyne E, Madhoun A, Fair JV, Bosiljcic N, St-Louis C, et al. Hedgehog Signaling Regulates MyoD. Expression and Activity. J Biol Chem 2013;288:4389-404. [DOI:10.1074/jbc.M112.400184]
37. Anderson PA, Malouf NN, Oakeley AE, Pagani ED, Allen PD. "Troponin T isoform expression in humans. A comparison among normal and failing adult heart, fetal heart, and adult and fetal skeletal muscle". Circ Res 1991;69:1226-33. [DOI:10.1161/01.RES.69.5.1226]
38. Aungkura S, Pakpoom K, Kuneerat N, Yaowalak U, Sirikul M, Methichit Ch, et al. Cardiogenic and Myogenic Gene Expression in Mesenchymal Stem Cells After 5AzacytidineTreatment. Turk J Haematol 2013;30:115-21. [DOI:10.4274/Tjh.2012.0161]
39. Bel A, Messas E, Agbulut O, Richard P, Samuel JL, Bruneval P, et al. Transplantation of autologous fresh bone marrow into infarcted myocardium: a word of caution. Circulation 2003;108:47-52. [DOI:10.1161/01.cir.0000089040.11131.d4]
40. Perrino C, Rockman HA. GATA4 and the two sides of gene expression reprogramming. Circ Res 2006;98:837-45. [DOI:10.1161/01.RES.0000217593.07196.af]
41. Hollweck T, Hagl C, Eissner G. Mesenchymal stem cells from umbilical cord tissue as potential therapeutics for cardiomyodegenerative diseases. Int J Mo1 Cell Med Summer 2012;1:119-32.
42. Thurisch B. Untersuchung der Funktion des Transkriptionsfaktors GATA-4 durch eine Mausmutante mit einem induzierbaren RNA-Interferenz System. . Dissertation: Humboldt- Universität Berlin; 1979.
43. Xu CH, Police S, Rao N, Carpenter MK. Characterization and enrichment of cardiomyocytes derived from human embryonic stem cells. Circ Res 2002;91:501-8. [DOI:10.1161/01.RES.0000035254.80718.91]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bana N, Faghihi F, soleimani M, Hayati Roodbari N. Evaluating the differentiation potential of human chorion-derived mesenchymal stem cells into myoblast-like cells . MEDICAL SCIENCES. 2018; 28 (3) :195-206
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1441-fa.html

بنا نیکو، فقیهی فائزه، سلیمانی منصوره، حیاتی رودباری نسیم. بررسی تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از کوریون انسان به سلول‌های شبه میوبلاست . فصلنامه علوم پزشکی . 1397; 28 (3) :195-206

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1441-fa.htmlدوره 28، شماره 3 - ( پائيز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3877