[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 28، شماره 3 - ( پائيز 1397 ) ::
جلد 28 شماره 3 صفحات 212-219 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‌های بالینی P‌seudomonas aeruginosa و ردیابی ژن AmpC در آنها
مهسا جمشیدی گهر1، ناهید رحیمی فرد2، سید رضا حسینی دوست* 3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبشناسی، علوم پزشکی تهران ، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
2- سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
3- گروه میکروب شناسی، علوم پزشکی تهران ، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران، ایران ، rhdoust@iaups.ac.ir
چکیده:   (631 مشاهده)
سابقه و هدف: علیرغم پیشرفت­های ایجاد شده در امر مراقبت بیمارستانی و معرفی طیف گسترده­ای از عوامل ضد میکروبی، باکتری سودوموناس آئروژینوزا هم­چنان از عوامل شایع ایجاد کننده عفونت در بیماران بستری در بخش­های مختلف بیمارستان است. با توجه به مقاومت روزافزون این باکتری به داروهای ضدباکتریایی، اهمیت مقاومت آن دوچندان می­شود. آنزیم AMP-C بتالاکتامازی، از جمله سفالوسپورین­هایی است که بر روی کروموزوم باکتری کد می­شود. در بسیاری از باکتری­ها، القای آنزیم­های AMP-C می­تواند در سطح بالا توسط جهش های فراوان صورت گیرد. در این مقاله ردیابی ژن AMP-C در ایزوله­های بالینی سودوموناس آئروژینوزا گزارش شد.
روش بررسی: در این مطالعه، 80 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا از نمونه­های بالینی زخم، پس از تایید هویت ایزوله­ها با تست­های بیوشیمیایی، حساسیت آنتی­بیوتیکی آنها با روش استاندارد دیسک دیفیوژن نسبت به 15 آنتی بیوتیک تعیین شد و در پایان حضور ژن AMP-C با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ردیابی شد.
یافته­ها: سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا بیشترین مقاومت را به نسبت به سفالوتین (100درصد)، داکسی سایکلین (100 درصد)، سفکسیم (100 درصد)، آموکسی سیلین (100درصد)، آمپی سیلین (100درصد)، آمیکاسین (100درصد) و تری متوپریم (100درصد) نشان دادند. بیشترین حساسیت سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب به آنتی­بیوتیک‌های کولیستین (5/67درصد)، جنتامایسین (5/32 درصد)، پیپراسیلین (30درصد)، سیپروفلوکساسین (7/28 درصد)، ایمی پنم (7/18 درصد)، سفتازیدیم (7/13درصد) ،سفتریاکسون (2/11 درصد) و سفوتاکسیم (10 درصد) بود. ژن AMP-C در پنج درصد ایزوله­ها ردیابی شد.
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، در بسیاری از سویه­های سودوموناس آئروژینوزای مورد بررسی، حضور همه ژن­های عامل مقاومت در یک ایزوله مشاهده نشد. بنابراین، می­توان امید داشت که آنزیم­های بتالاکتامازی با حداکثر توان در بیشتر ایزوله­ ها کد نمی­شوند.
واژگان کلیدی: ژنAMP-C، مقاومت آنتی بیوتیکی، Pseudomonas aeruginosa، ایزوله بالینی.
واژه‌های کلیدی: ژنAMP-C، مقاومت آنتی بیوتیکی، Pseudomonas aeruginosa، ایزوله بالینی.
متن کامل [PDF 410 kb]   (172 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تجربي | موضوع مقاله: ميكروبيولوژي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۳۱
ENG-PDF [PDF 720 KB]  (26 دریافت)
فهرست منابع
1. Strateva T, Yordanov D. Pseudomonas aeruginosa – a phenomenon of bacterial resistance. J Med Microbiol 2009;58:1133-48. [DOI:10.1099/jmm.0.009142-0]
2. Lambert P A. Mechanisms of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa. J R Soc Med 2002;95:22-6.
3. Reza Hosseini Doust, Mehdi Saberi, Mohamad Javad Hosseini, Ashraf Mohabati Mobarez. Surveillance of current antibiotic resistance among clinical isolates S. aureus, E. coli and P. aeroginosa collected from five Iranian cities. JPHS 2013;1:175-83.
4. Alhede M, Bjarnsholt T, Givskov M, Alhede M. Pseudomonas aeruginosa biofilms: mechanisms of immune evasion. Adv Appl Microbiol 2014;86:1-40. [DOI:10.1016/B978-0-12-800262-9.00001-9]
5. Johnson JK, Smith G, Lee MS, Venezia RA, Stine OS, Nataro JP, et al. The Role of Patient-to-Patient Transmission in the Acquisition of Imipenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa Colonization in the Intensive Care Unit. J Infect Dis 2009;200:900-5. [DOI:10.1086/605408]
6. Lister PD, Wolter DJ, Hanson ND. Antibacterial Resistant Pseudomonas aeruginosa: Clinical Impact and Complex Regulation of Chromosomally Encoded Resistance Mechanisms. Clin Microbiol Rev 2009;22:582-610. [DOI:10.1128/CMR.00040-09]
7. Balasubramanian D, Schneper L, Merighi M, Smith R, Narasimhan G, Lory S, et al. The Regulatory Repertoire of Pseudomonas aeruginosa AmpC ß-Lactamase Regulator AmpR Includes Virulence Genes. Plos One 2012;7:e34067. [DOI:10.1371/journal.pone.0034067]
8. Chen SSP. Pseudomonas Infection Medication. In: Steele RW, ed. Medscape. Available in: https://emedicine.medscape.com/article/970904-overview. [Updated: Jul 25, 2017]
9. Church D, Elsayed S, Reid O, Winston B, Lindsay R. Burn wound infections. Clin Microbiol Rev 2006;19:403-34. [DOI:10.1128/CMR.19.2.403-434.2006]
10. Nazari Monazam A, Hosseini Doust SR, Mirnejad R. Prevalence Per and VEB beta-lactamase genes among Acinetobacte baumanni isolated from patients in Tehran by PCR. Iran J Med Microbiol 2014;8:28-35.
11. Bermudes H, Arpin C, Jude F, El Harrif Z, Bébéar C, Quentin C. Molecular epidemiology of an outbreak due to extended-spectrum beta-lactamase-producing enterobacteria in a French hospital. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997;16:523-9. [DOI:10.1007/BF01708236]
12. Filloux A, Ramos JL. Pseudomonas methods and protocols. New York: Humana Press; 2014. [DOI:10.1007/978-1-4939-0473-0]
13. Aghazadeh M, Hojabri Z, Mahdian R, Nahaei MR, Rahmati M, Hojabri T, et al. role of efflux pumps: MexAB-OprM and MexXY(-OprA), AmpC cephalosporinase and OprD porin in non-metallo-beta-lactamase producing Pseudomonas aeruginosa isolated from cystic fibrosis and burn patients. Infection, genetics and evolution. Infect Genet Evol 2014;24:187-92. [DOI:10.1016/j.meegid.2014.03.018]
14. Lee JY, Ko KS. OprD mutations and inactivation, expression of efflux pumps and AmpC, and metallo-beta-lactamases in carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates from South Korea. Int J Antimicrob Agents 2012;40:168-72. [DOI:10.1016/j.ijantimicag.2012.04.004]
15. Tam VH, Schilling AN, LaRocco MT, Gentry LO, Lolans K, Quinn JP, et al. Prevalence of AmpC over-expression in bloodstream isolates of Pseudomonas aeruginosa. Clin Microbiol Infect 2007;13:413-8. [DOI:10.1111/j.1469-0691.2006.01674.x]
16. Soleimani N, Aganj M, Ali L, Shokoohizadeh L, Sakinc T. Frequency distribution of genes encoding aminoglycoside modifying enzymes in uropathogenic E. coli isolated from Iranian hospital. BMC Res Notes 2014;7:842. [DOI:10.1186/1756-0500-7-842]
17. Babaii Kochaksaraii M, NasrolahiOmran A, Javid N, Shakeri F, Yazdi M, Ghaemi EA. Extended spectrum beta lactamase producing E. coli isolated from Gorgan, North of Iran. Med Lab J 2012;6:51-8.
18. Gomez MG, Carrión LG, Vilar B, Pijoán JI, Hernández JL, José Miguel Montejo Baranda. Bacteriemias por enterobacterias productoras de beta-lactamasas (BLEE, AmpC y carbapenemasas) asociación con los cuidados sanitarios y los pacientes oncológicos. Revista Espa-ola de Quimioterapia 2015;28:256-62.
19. Chance DL, Mawhinney TP. Carbohyrate sulfation effects on growth of Pseudomonas aeruginosa. Microbiology 2000;146:1717-25. [DOI:10.1099/00221287-146-7-1717]
20. Rafiee R, Eftekhar F, Tabatabaei SA, Minaee Tehrani D. Prevalence of Extended-spectrum and Metallo BetaLactamase production in AmpC Beta-Lactamase producing Pseudomonas aeruginosa isolates from burns. Jundishapur J Microbiol 2014;7:e16436. [DOI:10.5812/jjm.16436]
21. Wassef M, Behiry I, Younan M, El Guindy N, Mostafa S, Abada E. Genotypic Identification of AmpC Beta-lactamases production in gram-negative bacilli isolates. Jundishapur J Microbiol 2014;7:e8556. [DOI:10.5812/jjm.8556]
22. Lee K, Lim YS, Yong D, Yum JH, Chong Y. Evaluation of the hodge test and imipenem- EDTA Double disk synergy test for differentiating metallo bata lactamase producing isolates of Pseudomonas spp and Acinetobacter spp. J Clin Microbiol 2003;41:4623-9. [DOI:10.1128/JCM.41.10.4623-4629.2003]
23. Hackman HK, Osei Adjei G, Gordon A, Laryea E, Quaye S, Anison L, et al. Phenotypic Characterization of AmpC beta-lactamase among Cefoxitin Resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates in Accra, Ghana. J Biolo Agric Health 2013;3:102-6.
24. Bermudes H, Arpin C, Jude F, El Harrif Z, Bébéar C, Quentin C. Molecular epidemiology of an outbreak due to extended-spectrum beta-lactamase-producing enterobacteria in a French hospital. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997;16:523-9. [DOI:10.1007/BF01708236]
25. Filloux A, Ramos JL. Pseudomonas methods and protocols. New York: Humana Press; 2014. [DOI:10.1007/978-1-4939-0473-0]
26. Lee JY, Ko KS. OprD mutations and inactivation, expression of efflux pumps and AmpC, and metallo-beta-lactamases in carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates from South Korea. Int J Antimicrob Agents 2012;40:168-72. [DOI:10.1016/j.ijantimicag.2012.04.004]
27. Nazari A, Hosseini Doust R, Mirnejad R. Prevolence of per and V B beta-lactamase genes among Acinetobacter bumanni isolates frompatients in Tehran by PCR. Iran J Med Microbiol 2014;8:28-35.
28. Ahadi A, Sharif Zadeh A, Golshani Z. Identification of antibiotic resistance patterns of Pseudomonas aeruginosa isolated from patients admitted with multiple resistance. J Veterinary Lab Res 2012;4:119-22.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jamshidi Gohar M, Rahimi Fard N, Hosseini Doust S R. The pattern of antibiotic resistance within clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa and detection of AmpC . MEDICAL SCIENCES. 2018; 28 (3) :212-219
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1443-fa.html

جمشیدی گهر مهسا، رحیمی فرد ناهید، حسینی دوست سید رضا. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‌های بالینی P‌seudomonas aeruginosa و ردیابی ژن AmpC در آنها . فصلنامه علوم پزشکی . 1397; 28 (3) :212-219

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1443-fa.htmlدوره 28، شماره 3 - ( پائيز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3877