[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 29، شماره 1 - ( بهار98 1397 ) ::
جلد 29 شماره 1 صفحات 37-47 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر حفاظت کبدی عصاره چای سبز (Camellia sinensis) در سمیت کبدی ناشی از سم دیازینون در موش‌های ماده
مهناز محمدی 1، فیروزه کرم بیگی2، زهرا جمشیدی3 ، هما محسنی کوچصفهانی4، زینب رضایی5
1- گروه زیست شناسی، واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلامشهر، ایران ، mh_mohamadi@yahoo,com
2- کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3- مدرس، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
4- گروه سلولی- تکوینی جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
5- دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری،دانشگاه آزاد،واحدکازرون
چکیده:   (894 مشاهده)
سابقه و هدف: دیازینون سبب افزایش تولید رادیکال­های آزاد و آسیب به بافت­های بدن می­شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر چای سبز روی بافت و آنزیم­های کبد در موش های تیمار شده با دیازینون بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش ماده نژاد NMRI به 8 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل1 ماده­ای دریافت نکرد؛ گروه کنترل2 و کنترل3 به ترتیب روغن زیتون و سالین را به مدت 7 روز دریافت کردند؛ گروه شاهد1 تزریق IP سم دیازینون را به مقدار mg/kg60 به مدت 7 روز و گروه شاهد2 و شاهد3 عصاره چای سبز را به ترتیب با دوز 200 و 300 mg/kg به مدت 28 روز دریافت کردند؛ گروه آزمایشی 1و2 تحت تیمار با عصاره چای سبز و دیازینون قرار گرفتند، به طوری که ابتدا به ترتیب دوزهای ذکر شده چای سبز را برای 28 روز و دیازینون را به مقدار mg/kg60 از روز 14 به مدت 7 روز متوالی دریافت کردند. 48 ساعت پس از آخرین تزریق بافت کبد جدا شد و بررسی­های هیستوپاتولوژیک و سطح فعالیت آنزیم های کبدی بررسی شد. داده­ها با آزمون ANOVA تحلیل شدند.
یافته­ ها: فعالیت آنزیم­های کبدی در گروه شاهد1 نسبت به گروه کنترل افزایش داشت که پس از به کارگیری عصاره چای سبز در گروه­های آزمایشی 1و2 کاهش نشان داد (05/0<P). نتایج هیستوپاتولوژیکی نشان داد که در گروه شاهد1 تخریب هپاتوسیت­های کبدی به همراه نکروز بافتی دیده می­شود که این تغییرات در گروه­های آزمایشی1 و 2 دیده نشد.
نتیجه­ گیری: می­توان نتیجه گرفت که مصرف چای سبز سطح آنزیم­های کبدی را به حالت نرمال برمی­گرداند و تغییرات بافتی کبد که در اثر دیازینون ایجاد می­شود را بهبود می­بخشد.
واژه‌های کلیدی: چای سبز، دیازینون، کبد، آنزیم‌های کبدی
متن کامل [PDF 870 kb]   (303 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تجربي | موضوع مقاله: زيست شناسي جانوري
دریافت: 1397/5/15 | پذیرش: 1397/7/10 | انتشار: 1397/12/20
فهرست منابع
1. 1- Garfitt SJ, Jones K, Mason HJ, Cocker J. Exposure to the organophosphate diazinon: data from ahuman volunteer study with oral and dermal dose. Toxicol Lett 2002;134:105-13. [DOI:10.1016/S0378-4274(02)00178-9]
2. Storm JE, Rozman KK, Doull J. Occupational exposure limits for 30 organophosphate pesticides based on inhibition of red blood cell acetylcholinesterase. Toxicology 2002;150:1-29. [DOI:10.1016/S0300-483X(00)00219-5]
3. Sudakin DL, Power LE. Organophosphate exposures in the united states: a longitudinal analysis of incidents reported to poison centers. J Toxicol Environ Health A 2007;70:141-7. [DOI:10.1080/15287390600755224] [PMID]
4. Khanjani M, Poormirza A. Toxicology. Booali Sina University.2005.
5. Peter J, Cherian A. Organic insecticides. Anaesth Intens Care 2000;28:11-21. [DOI:10.1177/0310057X0002800102] [PMID]
6. Shadnia S, Azizi E, Hosseini R, Khoei S, Fouladdel S, Pajoumand A, et al. Evalution of oxidative stress and genotoxicity in organophosphorus insecticide formulators. Hum Exp Toxicol 2005;24:439-45. [DOI:10.1191/0960327105ht549oa] [PMID]
7. Zhang H, Sultafos L. Biotransformation of the organophosphorus insecticides parathion and methyl effect oof black tea extract. Clin Chim Acta 2005;358:1-138. [DOI:10.1016/j.cccn.2005.02.015] [PMID]
8. Chambers J, Oppenheimer SF. Organophosphates, serine esterase inhibition, and modeling of organophosphate toxicity. Toxicol Sci 2004;77:185-7. [DOI:10.1093/toxsci/kfh060]
9. Girdano G, Afsharine Z, Guizzetti M, Vitalone A, Kavanagh TJ, Costa LG. Organophosphorus insecticides chlorpyrifos and diazinon and oxidative stress in neuronal cells in a genetic model of glutathione deficiency. Toxicol Appl Pharmacol 2007;219:801-900. [DOI:10.1016/j.taap.2006.09.016] [PMID]
10. Hariri AT, Moallem SA, Mahmoudi M, Hosseini Zadeh H. The effect of crocin and safranal, constituents of saffron, against subacute effect of diazinon on hematological and genotoxicity indices in rats. Phytomedicine 2011;18:449-504. [DOI:10.1016/j.phymed.2010.10.001] [PMID]
11. Winterbourn CC, Hawkins RE, Brian M, Carrel RW. The estimation of red cell superoxide activity. J Lab Clin Med 1975;85:337-41.
12. Garfitt SJ, Jones K, Mason H, Cocker J. Exposure to the organophosphate diazinon: data from a human volunteer study with oral and dermal doses. Toxicol Lett 2002;134:105-13. [DOI:10.1016/S0378-4274(02)00178-9]
13. Kalender S, Ogutcu A, Uzunhis M, Acikgoz F, Durak D. Diazinon-induced hepatotoxicity and protective effect of vitamin E on some biochemical indices and ultrastructural changes. Toxicology 2005;211:197-206. [DOI:10.1016/j.tox.2005.03.007] [PMID]
14. Meister A. Glutathione metabolism. Methods Enzymol 1995;251:3-7. [DOI:10.1016/0076-6879(95)51106-7]
15. Cruc E. Effects of diazinon on antioxidant defense system and lipid peroxidation in the liver of cyprinus carpio. Environ Toxicol 2010;26:571-8. [DOI:10.1002/tox.20573] [PMID]
16. Jafari M, Salehi M, Asgari A, Ahmadi S. Effects of paraoxon on serum biochemical parameters and oxidative stress induction in various tissues of wistar and Norway rats. Environ Toxicol Pharmacol 2012;34:876-87. [DOI:10.1016/j.etap.2012.08.011] [PMID]
17. Ranjbar A, Pasalar P, Abdollahi M. Induction of oxidative stress and acetyl cholinesterase inhibition in organiphosphorous pesticide manufacturing workers. Hum Exp Toxicol 2002;21:179-82. [DOI:10.1191/0960327102ht238oa] [PMID]
18. Hansch C, Mckarns S, Smith C, Dodittle D. Comparative QSAR evidence for a free-radical mechanism of phenolin duced toxisity. Chem Biol Inter 2000;127:61-72. [DOI:10.1016/S0009-2797(00)00171-X]
19. Giannini E, Testa R, Savarino V. Liver enzyme alternation: a guide for clinicians. CMAJ 2005;172:367-79. [DOI:10.1503/cmaj.1040752] [PMID] [PMCID]
20. R Dehghani, B Fathi, Z Aboo-Saaidi, A Jalalati, M Ramezani, M Nohi. Epidemiology of Poisonings in Shahid Beheshti Hospital in Kashan, Iran. IJMTFM 2015;5.
21. Ogle N. Green tea Camellia Sinensis. J Australian Herbalism 2009;21:7-44.
22. Demeule M, Levesque J, Annabi B, Gingras D. Green tea catechins as novel antitumor and antiangiogenic compound. Curr Med Chem 2002;2:441-63. [DOI:10.2174/1568011023353930]
23. Brown D. Green tea (camellia sinensis) extract and its possible role in the prevention of cancer. Altern Med Rev 1999;4:360-70.
24. Sato K, Sueoka K, Tanigaki R, Tajima H, Nakabayashi A, Yoshimura Y, et al. Green tea extract attenuate doxorubicin-inducced spermatognic disorders in conjunction with higher telomerase activity in mice. J Assist Reprod Genet 2010;27:501-8. [DOI:10.1007/s10815-010-9438-z] [PMID] [PMCID]
25. Singh M, Tyagi S, Bhui K, Prasad S. Regulation of cell growth through cell cycle arrest and apoptosis in HPV. Ann Pharmacol 2009;33:17-30.
26. Thangapazham R, Passi N, Maheshwari RK. Green tea polyphenol and Epigallocathecin gallate induced apoptosis and inhibit invasion in human breast cancer cells. Cancer Biol Ther 2007;6:1938-43. [DOI:10.4161/cbt.6.12.4974]
27. Tsuneki H, Ishizuka M, Terasaw M, Wu JB, Sasaoka T, Kimura L. Effect of green tea on blood glucose levels and serum proteomic patterns in diabetic (db/db) mice and on glucose metabolism in healthy humans. BMC Pharmacol 2004;4:18. [DOI:10.1186/1471-2210-4-18] [PMID] [PMCID]
28. Tokimitsu I. Effects of tea catechins on lipid metabolism and body fat accumulation. Biofactors 2004;22:141-3. [DOI:10.1002/biof.5520220127]
29. Luo T, Wang J, Yin Y, Hua H, Jing J, Sun X, et al. epigallocatechin gallate sensitize breast cancer cells to paclitaxel in a murine model of breast carcinoma. Breast Cancer Res 2010;12:R8. [DOI:10.1186/bcr2473] [PMID] [PMCID]
30. Tahssein A, Dawser K, Shawi N. The possible protective effect of different concentrations of Aqueous green tea extract (AGTE) Against Hepatic Toxicity induced by DDT rats. J Pharm Sci 2011;2:157-67.
31. El-Beshbishy HA. Hepatoprotective effect of green tea (Camellia sinensis) Extract against Tamoxifen-induced Liver Injury in Rats. J Biochem Mol Biol 2005;38:563-70. [DOI:10.5483/BMBRep.2005.38.5.563]
32. Khorsandi LS, Javadnia F, Orazizadeh M, Abd Elahi M. Effect of green tea extract on acetaminophen induced acute hepatotoxicity in mice. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 2010;26:9-22.
33. Sano M, Takahashi Y, Yoshino K, Shimoi K, Nakamura Y, Tomita I, et al. Effect of tea on lipid peroxidation in rat liver and kidney: a comparision green and black tea feeding . Biol Pharm Bull 1995;18:1006-8. [DOI:10.1248/bpb.18.1006]
34. Pietta P, Simonetti P, Gardana C, Brusamolino A. Catechin metabolites after intake of green tea infusions. Biofactors 1998;8:111-8. [DOI:10.1002/biof.5520080119]
35. Rice-Evans C, Miller N. Measurement of the ontioxidant status of dietary constituents, low-density lipoproteins and plasma. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1997;57:449-505. [DOI:10.1016/S0952-3278(97)90435-X]
36. Jamshidi Z, Taheri E, Mohammadi M, Kohseni Kouchesfehani H. The protective effect of green tea extract on kidney tissues and blood factors of kidney functions in male mice treated with paclitaxel. J Med Plants 2017;16:47-59.
37. Frei B, Higdon JV. Antioxidant activity of tea polyphenols in vivo: evidence from animal studies. J Nutr 2003;133:3275S-84. [DOI:10.1093/jn/133.10.3275S] [PMID]
38. Perva A, Skerget M, Knez Z, Weinreich B . Extraction of active ingredients from green tea (Camellia sinensis): Extraction efficiency of major catechins and caffeine. Food Chem 2006;96:597-605. [DOI:10.1016/j.foodchem.2005.03.015]
39. Ahmadian N, Azhdari H, Ruzeh S. Antinociceptive effect of hydroalcoholic extract of green tea in male mice. KUMS 2014;597-605.
40. Heidari E, Ghoreishi M. Experimental Optimization of Modified Supercritical Extraction of Epigallocatech in Gallate from Green Tea with Ethanol Co- Solvent. J Sep Sci Engineering 2012;39-48.
41. Mohseni KH, Nabiuni M, Mortazavi Asl SS, Nazari Z, Amiri F. Effect of green tea hydro alcoholic extract on aquaporin4 expression in cerebral cortex, as a potential therapeutic way to alleviate edema symptoms. J Cell Tissue 2014;5:309-16.
42. Kenji S, Kou S, Reiko T, Hroto T. Green tea extracts attenuate doxorubicin-induced spermatogenic disorders in conjunction with higher telomerase activity in mice. J Assist Reprod 2010;27:501-8. [DOI:10.1007/s10815-010-9438-z] [PMID] [PMCID]
43. Shokrzadeh M, Ahangar N, Abdollahi M, Shadboorestan A, Omidi M. Diazinon effects on hepatic glutathione levels in rats and protective role of selenium on L-Carnitine. J Mazand Univ Med Sci 2012;22:8-31.
44. Hajigholamali M, Jafari M, Hajihosseini R, Asgari A. Evaluation of oxidative stress biomarkers of rat liver exposed to acute doses of diazinon. JQUMS 2011;15:9-20.
45. Sung H, Nah J, Chum S, Park H, Yang SE, Min WK. Invivo antioxidant effect of greentea. Eur J Clin Nutr 2005;4:527-9. [DOI:10.1038/sj.ejcn.1600994] [PMID]
46. Kim WR, Flamm SL, Di Bisceglie AM; Public Policy Committee of the American Association for the Study of Liver Disease. Serum activity of alanine aminotransferase as an indicator of health and disease. Hepatology 2008;47:1363-70. [DOI:10.1002/hep.22109] [PMID]
47. Kramer J, Hoffman W. Clinical biochemistry of domestic animals. Academic Press 1997;303-57. [DOI:10.1016/B978-012396305-5/50013-0]
48. Crespy V, Williamson G. Areview of the health effects of green tea catchins in invivo animal models. J Nutr 2004;134:3431-40. [DOI:10.1093/jn/134.12.3431S] [PMID]
49. Guo Q, Zhao B, Li M, Shen S, Xin W. Studies on protective mechanism of four component of green tea polyphenols against lipid peroxidation in synaptosome. Biochim Biophys Acta 1996;1304:210-22. [DOI:10.1016/S0005-2760(96)00122-1]
50. Sai K, Kai S, Umemora T, Tanimora A, Hasegava R, Inoue T, et al. Protective effect of green tea on hepatotoxisity, oxidative DNA damage and cell proliferation in the rat liver induced by repeat oral administration of 2-nitropropane. Food Chem Toxicol 1998;36:1043-51. [DOI:10.1016/S0278-6915(98)00073-8]
51. Mehana EE, Meki AR, Fazili KM. Ameliorated effects of green tea extract on lead induced liver toxisity in rats. Exp Toxicol Pathol 2012;64:291-5. [DOI:10.1016/j.etp.2010.09.001] [PMID]
52. Sharangi AB. Medicinal and therapeutic potentialities of tea (camellia sinensis L.). food Res 2009;42:529-35. [DOI:10.1016/j.foodres.2009.01.007]
53. Namjoo A, Mirvakili M, Rafieian-Kopaei M. Histopatological and biochemical effects of subcute toxisity of lemon balm hydroalcoholic extract on liver and kidney tissues in the surri mice. J Shahrekord Univ Med Sci 2013;15:62-72.
54. Zare T, Mokhtari M, Mohammdi J. The effect of hydroalcoholic extracts of prangos ferulacea on blood factors of kidney and liver function in diabetic male wistar rats. J Fasa Univ Med Sci 2012;2:174-80.
55. Jadidoleslame M, Shahraki M, Abasnejad M. The survey of aleovera agueous extra and glibenclamid interaction on blood glucose, LFT and lipids diabetic induced male rats by streptozotocin. J Rafsanjan Univ Med 2011;9:185-94.
56. Babaei A, Arshami J, Haghparast A, Danesh Mesgaran M. Effects of crocus sativus extract on biochemical blood parameters in male rats. J Arak Univ Med Sci 2013;16:14-21.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi M, KaramBeigi F, Jamshidi Z, MohseniKochesfehani H, Rezaei Z. Hepatoprotective effects of green tea (Camellia sinensis) on diazinon induced liver damage in female mice . MEDICAL SCIENCES. 2019; 29 (1) :37-47
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1529-fa.html

محمدی مهناز، کرم بیگی فیروزه، جمشیدی زهرا، محسنی کوچصفهانی هما، رضایی زینب. اثر حفاظت کبدی عصاره چای سبز (Camellia sinensis) در سمیت کبدی ناشی از سم دیازینون در موش‌های ماده. فصلنامه علوم پزشکی . 1397; 29 (1) :37-47

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1529-fa.htmlدوره 29، شماره 1 - ( بهار98 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162