[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 29، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 29 شماره 4 صفحات 329-336 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط سطح آدیپونکتین با متغیرهای بیوشیمیایی و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در یک جمعیت ایرانی
مجتبی رحمانی1 ، معصومه نژادعلی 2، جواد رستگارمقدم3
1- کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
2- گروه زیست شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران ، ma_nejadali@yahoo.com
3- گروه پزشکی، دانشکده پزشکی ، علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (669 مشاهده)
سابقه و هدف: بیماری کبد چرب غیر الکلی یکی از مهمترین اختلالات مزمن کبدی در جهان است. آدیپوکین­ها هورمون­های پلی پپتیدی هستند که در پاتوژنز بیماری کبد چرب غیر الکلی نقش دارند. آدیپونکتین یکی از آدپیوکین هاست که اکسیداسیون اسیدهای چرب را در عضلات تحریک می کند و نقش مهمی در افزایش حساسیت به انسولین دارد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین آدیپونکتین پلاسما و بیماری کبد چرب غیرالکلی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه مورد شاهدی بر روی 80 بیمار مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی و 80 شرکت کننده به عنوان گروه شاهد انجام شد. سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و انسولین با کیت الایزا و سایر متغیرها با روش استاندارد اندازه گیری شد. آنالیز آماری  با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19  انجام شد. 
یافته ­ها: آدیپونکتین پلاسما در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی  به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (01/0>p). در حالی که افراد مبتلا به کبد چرب سطوح  نمایه توده بدنی، تری گلیسرید سرم، فشار خون سیستولیک، انسولین و مقاومت به انسولین بیشتری نسبت به گروه کنترل داشتند (01/0>p). دراین مطالعه بین آدیپونکتین با ترانس آمینازهای سرم، تری گلیسرید و مقاومت به انسولین همبستگی معکوس مشاهده شد (05/0>p)، حال آنکه با لیپوپروتئین­ها ارتباطی یافت نشد.
نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج مطالعه ما سطح آدیپونکتین در بیماران کبد چرب کاهش می­یابد. سطح آدیپونکتین با  ترانس آمینازهای کبدی و مقاومت به انسولین ارتباط معکوس معنی­داری دارد.
واژه‌های کلیدی: آدیپونکتین، مقاومت به انسولین، کبد چرب، لیپوپروتئین
متن کامل [PDF 553 kb]   (175 دریافت)    
نيمه آزمايشي : موردي- شاهدي | موضوع مقاله: گوارش
دریافت: 1397/10/23 | پذیرش: 1398/1/27 | انتشار: 1398/10/7
فهرست منابع
1. 1. Giannini EG, Testa R, Savarino V. Liver enzyme alteration: a guide for clinicians. CMAJ 2005; 172: 367-79. [DOI:10.1503/cmaj.1040752]
2. Lee SS, Park SH. Radiologic evaluation of nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol 2014; 20: 7392-402. [DOI:10.3748/wjg.v20.i23.7392]
3. Dyson JK, Anstee QM, McPherson S. Non-alcoholic fatty liver disease: a practical approach to treatment. Frontline Gastroenterol 2014; 5: 277-286. [DOI:10.1136/flgastro-2013-100404]
4. Sun C, Fan J-G1, Qiao. L. Potential Epigenetic Mechanism in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Int J Mol Sci 2015; 16: 5161-5179. [DOI:10.3390/ijms16035161]
5. Hashemi M, Hanafi Bojd H, Eskandari Nasab E, Bahari A, Hashemzehi NA, Shafieipour S, et al. Association of adiponectin rs1501299and rs266729 Gene Polymorphisms With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Hepat Mon 2013; 13: e9527. [DOI:10.5812/hepatmon.9527]
6. Famouri F, Salehi M-M, Rostampour N, Hashemi E, Shahsanaee A. The effect of silymarin on non-alcoholic fatty liver disease of children. J Herbmed Pharmacol 2017; 6: 16-20.
7. Pandey AK, Jalihal U, Pramila MN, Gowda V MN, Vinay MD, Prabhu V. Estimation of adiponectin levels in diabetic, non-diabetic fatty liver diseases and healthy controls International. Int J Res Med Sci 2015; 3: 140-146. [DOI:10.5455/2320-6012.ijrms20150124]
8. Gable DR, Hure SJ, Humphries SE. Adiponectin and its gene variants as risk factors for insuln resistance. Atherosclerosis 2006; 188: 231-44. [DOI:10.1016/j.atherosclerosis.2006.02.010]
9. Carter-Kent C, Zein NN, Feldstein AE. Cytokines in the pathogenesis of fatty liver and disease progression to steatohepatitis: implications for treatment. Am J Gastroenterol 2008; 103:1036-42. [DOI:10.1111/j.1572-0241.2007.01709.x]
10. Zadjali F, AL-Yahyaee S, Hassan MO, Albarwani S, Bayoum RA. Association of adiponectin promoter variants with traits and clusters of metabolic syndrome in Arab. Gene 2013; 527: 663-9. [DOI:10.1016/j.gene.2013.06.057]
11. Ricci R, Bevilacqua F. The potential role of adiponectin in obesity: a comparative review. Vet J 2012; 19: 292-98. [DOI:10.1016/j.tvjl.2011.04.009]
12. Hsiao T-J, Wu LS, Huang S-Y, Lin E. A common variant in the adiponectin gene on weight loss and body composition under sibutramine therapy in obesity. Clin Pharmacol 2010; 2: 105-110. [DOI:10.2147/CPAA.S8657]
13. Sull JW, Kim HJ, Yun JE, KimG. Serum adiponectin is associated with family history of diabetes independently of obesity. Eur J Endocrinol 2009; 160: 39-43. [DOI:10.1530/EJE-08-0603]
14. Ronconi V, Turchi F, Rilli S, Di Mattia D. Metabolic syndrome in primary aldosteronism and essential hypertension: relationship to adiponectin gene variants Nutrition. Metabolic Cardiovascular Diseases 2010; 20: 93-100. [DOI:10.1016/j.numecd.2009.03.007]
15. Miraoui N, Ezzidi I, Turki A, Chaieb A, et al. Single-nucleotid polymorphisms and haplotypes in the adiponectin gene contribute to the genetic risk for type2 diabetes in Tunisian Arab. Diabetes Res Clin Pract 2012; 97: 290-7. [DOI:10.1016/j.diabres.2012.02.015]
16. Kiecolt-Glaser JK, Christian LM, Andridge R. Adiponectin, leptin, and yoga practice. Phisyol Behav 2012; 107: 809-13. [DOI:10.1016/j.physbeh.2012.01.016]
17. Arregui M, Fisher E, Kuppel S, Buijsse B. Significant association of the rs2943634(2q36.3 )genetic polymorphism with adiponectin,high density lipoprotein cholesterol and ischemic. Gene 2012; 494: 190-5. [DOI:10.1016/j.gene.2011.12.009]
18. Hugo ER, Brandebourg TD, Woo JG, Loftus J, Alexander JW, Ben-Jonathan N. Bisphenol A at environmentally relevant doses inhibits adiponectin release from human adipose tissue explants and adipocytes. Environ Health Perspect 2008;116:1642-7. [DOI:10.1289/ehp.11537]
19. Hopkins TA, Ouchi N, Shibata R, Walsh K. Adiponectin actions in the cardiovascular system. Cardiovasc Res 2007;74:11-8. [DOI:10.1016/j.cardiores.2006.10.009]
20. Minatoya M, KutomiG, AsakuraS, Otokozawa S, Sugiyama Y, Nagata Y, et al. Equol, adiponectin, insulin levels and risk of breast cancer. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14: 2191-99. [DOI:10.7314/APJCP.2013.14.4.2191]
21. Kazumi T, Kawaguchi A, Hirano T, Yoshino G. Serum adiponectin is associated with high-density lipoprotein cholesterol, triglycerides, and low-density lipoprotein particle size in young healthy men. Metabolism 2004; 53: 589-93. [DOI:10.1016/j.metabol.2003.12.008]
22. Du S-X, Lu LL, Liu Y, Dong QJ, Xuan SY, Xin YN. Association of adiponectin gene polymorphisms with the risk of coronary artery disease in patients. Hepat Mon 2016; 16: e37388. [DOI:10.5812/hepatmon.37388]
23. Marino L, Jornayvaz FR Endocrine causes of nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol 2015; 21: 11053-76. [DOI:10.3748/wjg.v21.i39.11053]
24. Polyzos SA, Mantzoros CS. Adiponectin as a target for the treatment of nonalcoholic steatohepatitis with thiazolidinediones: a systematic review. Metabolism 2016; 65: 1297-1306. [DOI:10.1016/j.metabol.2016.05.013]
25. Gonzalez-Castejon, D, Rodriguez-Casado A. Dietary phytochemicals and their potential effects on obesity: a review. Pharmacol Res 2011; 64: 438-55. [DOI:10.1016/j.phrs.2011.07.004]
26. Prakash J, Mittal B, Awasthi S, Srivastava N. Association of adiponectin gene polymorphism with adiponectin levels and risk for insulin resistance syndrome. Int J Prev Med 2015; 6:31. [DOI:10.4103/2008-7802.154773]
27. Pagano C, Soardo G, Esposito W, Francesco Fallo F Basanl, Donnini D. Plasma adiponectin is decreased in nonalcoholic fatty liver disease. Eur Endocrinol 2005; 152:113-8. [DOI:10.1530/eje.1.01821]
28. Bugianesi E, Pagotto U, Manini R, Vanni E, Gastaldelli A, De Iasio R, et al. Plasma adiponectin in nonalcoholic fatty liver is related to hepatic insulin resistance and hepatic fat content, not to liver disease severity. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 3498-504. [DOI:10.1210/jc.2004-2240]
29. Kalafateli M, Triantos, C, Tsochatzis, E, Michalaki, M, Koutroumpakis E, Thomopoulos K, et al. Adipokines levels are associated with the severity of liver disease in patients with alcoholic cirrhosis. World J Gastroenterol 2015; 21: 3020-29. [DOI:10.3748/wjg.v21.i10.3020]
30. Esfahani M, Movahedian A, Baranchi M, Goodarzi MT. Adiponectin: an adipokine with protective features against metabolic syndrome. Iran J Basic Med Sci 2015; 18: 430-42.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahmani M, Nezhadali M, Rastegar Moghaddam J. Association of adiponectin level with biochemical variables and insulin resistance in patients with non-alcoholic fatty liver disease in an Iranian population. MEDICAL SCIENCES. 2019; 29 (4) :329-336
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1687-fa.html

رحمانی مجتبی، نژادعلی معصومه، رستگارمقدم جواد. ارتباط سطح آدیپونکتین با متغیرهای بیوشیمیایی و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در یک جمعیت ایرانی. فصلنامه علوم پزشکی . 1398; 29 (4) :329-336

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1687-fa.htmlدوره 29، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4212