[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 30، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 30 شماره 1 صفحات 51-58 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سطح رونوشت ژن FGF11 در سلول‌های سرطانی بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال
گلشن خلیفیان1، ملیحه انتظاری* 2، مریم بیخوف تربتی3
1- کارشناس ارشد،دانشکده علوم نوین،گروه ژنتیک، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- دانشیار،دانشکده علوم نوین،گروه ژنتیک، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، mentezari@iautmu.ac.ir
3- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد یارگار امام(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (187 مشاهده)
سابقه و هدف: سرطان کولورکتال چهارمین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان است. گزارشات مبنی بر رونویسی نابجای ژن­های خانواده فاکتور رشد فیبروبلاست در چندین نوع سرطان، بیان­گر نقش این فاکتورها در تومورزایی و پیشرفت سرطان است؛ بنابراین میزان رونوشت FGF11 در بافت­های توموری سرطان کولورکتال نسبت به بافت نرمال ارزیابی شد.
روش بررسی: در این مطالعه، تعداد 30 نمونه بافت توموری و 30 نمونه بافت مجاور تومور از افراد مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) جمع آوری شد. پس از استخراج RNA کل از نمونه­ها و سنتز cDNA، با استفاده از روش RT-PCR میزان رونوشت FGF11 در سطح mRNA بررسی شد. 
یافته­ها: سطح رونوشت FGF11 به میزان 55/1 برابر در بافت­های سرطانی نسبت به نمونه­های غیرسرطانی افزایش داشت، اما تفاوت معنی داری بین دو گروه بافتی سالم و توموری وجود نداشت (402/0P=). افزایش رونوشت FGF11 در بیماران مرحله III و IV (High Stage) نسبت به افراد مرحله 0، I و II (Low Stage) معنی­دار بود ( 057/0(P=. رونوشت این ژن با درجه تومور (193/0P=)، سن (896/0P=)، سایز تومور (428/0P=)، و تهاجم لنفاوی (651/0P=) ارتباط معنی­داری را نشان نداد.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده افزایش رونوشت FGF11 درمراحل III و IV سرطان کولورکتال نسبت به افراد در مراحل 0، I و II شاید بتواند نشانگر نقش احتمالی این ژن در تومورزایی سرطان کولورکتال باشد.
واژه‌های کلیدی: سرطان کولورکتال، FGF11، بیوماکر.
متن کامل [PDF 358 kb]   (34 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تجربي | موضوع مقاله: ژنتيك
دریافت: ۱۳۹۸/۹/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۹/۱/۲۷
فهرست منابع
1. Fakheri H, Janbabai G, Bari Z, Eshqi F. The epidemiologic and clinical-pathologic characteristics of colorectal cancers from 1999 to 2007 in Sari, Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2008;18:58-66. [In Persian]
2. Lam K, Pan K, Linnekamp JF, Medema JP, Kandimalla R. DNA methylation based biomarkers in colorectal cancer: a systematic review. Biochim Biophys Acta 2016;1866:106-20. [DOI:10.1016/j.bbcan.2016.07.001]
3. Rahimi Pordanjani S, Baeradeh N, Lotfi MH, Pourmohammadi B. Epidemiology of colorectal cancer: incidence, mortality, survival rates and risk factors. Razi J Med Sci 2016;23:41-50.
4. Arvelo F, Sojo F, Cotte C. Biology of colorectal cancer. Ecancermedicalscience 2015;9:520. [DOI:10.3332/ecancer.2015.520]
5. Benson AB, Venook AP, Cederquist L, Chan E, Chen Y-J, Cooper HS, et al. Colon cancer, version 1.2017, NCCN clinical practice guidelines in oncology. J Natl Compr Canc Netw 2017;15:370-98. [DOI:10.6004/jnccn.2017.0036]
6. Grady WM, Markowitz SD. The molecular pathogenesis of colorectal cancer and its potential application to colorectal cancer screening. Dig Dis Sci 2015;60:762-72. [DOI:10.1007/s10620-014-3444-4]
7. Nedaeinia R, Sharifi M, Avan A, Kazemi M, Nabinejad A, Ferns GA, et al. Inhibition of microRNA-21 via locked nucleic acid-anti-miR suppressed metastatic features of colorectal cancer cells through modulation of programmed cell death 4. Tumor Biol 2017;39:1010428317692261. [DOI:10.1177/1010428317692261]
8. Saebnia N, Sadeghizadeh M, Movahedi Motlagh F, Esmatabadi D, Javad M. A Review of Genes, Markers, and Methods in Predicting Colon Cancer Recurrence. J Police Med 2017;5:389-402.
9. Siravegna G, Bardelli A. Blood circulating tumor DNA for non-invasive genotyping of colon cancer patients. Mol Oncol 2016;10:475-80. [DOI:10.1016/j.molonc.2015.12.005]
10. Henry NL, Hayes DF. Cancer biomarkers. Mol Oncol 2012;6:140-6. [DOI:10.1016/j.molonc.2012.01.010]
11. Yun Y-R, Won JE, Jeon E, Lee S, Kang W, Jo H, et al. Fibroblast growth factors: biology, function, and application for tissue regeneration. J Tissue Eng 2010;1:218142. [DOI:10.4061/2010/218142]
12. Sato T, Oshima T, Yoshihara K, Yamamoto N, Yamada R, Nagano Y, et al. Overexpression of the fibroblast growth factor receptor-1 gene correlates with liver metastasis in colorectal cancer. Oncol Reports 2009;21:211-6.
13. Jang J-H. Reciprocal relationship in gene expression between FGFR1 and FGFR3: implication for tumorigenesis. Oncogene 2005;24:945. [DOI:10.1038/sj.onc.1208254]
14. Hossain WA, Morest D. Fibroblast growth factors (FGF‐1, FGF‐2) promote migration and neurite growth of mouse cochlear ganglion cells in vitro: immunohistochemistry and antibody perturbation. J. Neurosci Res 2000;62:40-55. https://doi.org/10.1002/1097-4547(20001001)62:1<40::AID-JNR5>3.0.CO;2-L [DOI:10.1002/1097-4547(20001001)62:13.0.CO;2-L]
15. https://doi.org/10.1002/1097-4547(20001001)62:1<40::AID-JNR5>3.0.CO;2-L https://doi.org/10.1002/1097-4547(20001001)62:1<40::AID-JNR5>3.0.CO;2-L [DOI:10.1002/1097-4547(20001001)62:13.0.CO;2-L]
16. Kottakis F, Polytarchou C, Foltopoulou P, Sanidas I, Kampranis SC, Tsichlis PN. FGF-2 regulates cell proliferation, migration, and angiogenesis through an NDY1/KDM2B-miR-101-EZH2 pathway. Mol Cell 2011;43:285-98. [DOI:10.1016/j.molcel.2011.06.020]
17. Hennessey JA, Wei EQ, Pitt GS. Fibroblast growth factor homologous factors modulate cardiac calcium channels. Circ Res 2013; 113:301215. [DOI:10.1161/CIRCRESAHA.113.301215]
18. Lee KW, Yim HS, Shin J, Lee C, Lee JH, Jeong JY. FGF11 induced by hypoxia interacts with HIF‐1α and enhances its stability. FEBS letters 2017;591:348-57. [DOI:10.1002/1873-3468.12547]
19. Verdier A-S, Mattei M-G, Lovec H, Hartung H, Goldfarb M, Birnbaum D, et al. Chromosomal mapping of two novel human FGF genes, FGF11andFGF12. Genomics 1997;40:151-4. [DOI:10.1006/geno.1996.4492]
20. Goetz R, Dover K, Laezza F, Shtraizent N, Huang X, Tchetchik D, et al. Crystal structure of a fibroblast growth factor homologous factor (FHF) defines a conserved surface on FHFs for binding and modulation of voltage-gated sodium channels. J Biol Chem 2009;284:17883-96. [DOI:10.1074/jbc.M109.001842]
21. Ye SB, Zhang H, Cai TT, Liu YN, Ni JJ, He J, et al. Exosomal miR‐24‐3p impedes T‐cell function by targeting FGF11 and serves as a potential prognostic biomarker for nasopharyngeal carcinoma. J Pathol 2016;240:329-40. [DOI:10.1002/path.4781]
22. Knowles HJ. Hypoxia-induced fibroblast growth factor 11 stimulates osteoclast-mediated resorption of bone. Calcif Tissue Int 2017;100:382-91. [DOI:10.1007/s00223-016-0228-1]
23. Toiyama Y, Takahashi M, Hur K, Nagasaka T, Tanaka K, Inoue Y, et al. Serum miR-21 as a diagnostic and prognostic biomarker in colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 2013;105:849-59. [DOI:10.1093/jnci/djt101]
24. Hu S, Li L, Yeh S, Cui Y, Li X, Chang H-C, et al. Infiltrating T cells promote prostate cancer metastasis via modulation of FGF11→ miRNA‐541→ androgen receptor (AR)→ MMP9 signaling. Mol Oncol 2015;9:44-57. [DOI:10.1016/j.molonc.2014.07.013]
25. Nguyen MT, Weinberg DS. Biomarkers in colorectal cancer screening. J Natl Compr Canc Netw 2016;14:1033-40. [DOI:10.6004/jnccn.2016.0109]
26. Fakheri H, Janbabai G, Bari Z, Eshqi F. The epidemiologic and clinical-pathologic characteristics of colorectal cancers from 1999 to 2007 in Sari, Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2008;18:58-66. [In Persian]
27. Lam K, Pan K, Linnekamp JF, Medema JP, Kandimalla R. DNA methylation based biomarkers in colorectal cancer: a systematic review. Biochim Biophys Acta 2016;1866:106-20. [DOI:10.1016/j.bbcan.2016.07.001]
28. Rahimi Pordanjani S, Baeradeh N, Lotfi MH, Pourmohammadi B. Epidemiology of colorectal cancer: incidence, mortality, survival rates and risk factors. Razi J Med Sci 2016;23:41-50.
29. Arvelo F, Sojo F, Cotte C. Biology of colorectal cancer. Ecancermedicalscience 2015;9:520. [DOI:10.3332/ecancer.2015.520]
30. Benson AB, Venook AP, Cederquist L, Chan E, Chen Y-J, Cooper HS, et al. Colon cancer, version 1.2017, NCCN clinical practice guidelines in oncology. J Natl Compr Canc Netw 2017;15:370-98. [DOI:10.6004/jnccn.2017.0036]
31. Grady WM, Markowitz SD. The molecular pathogenesis of colorectal cancer and its potential application to colorectal cancer screening. Dig Dis Sci 2015;60:762-72. [DOI:10.1007/s10620-014-3444-4]
32. Nedaeinia R, Sharifi M, Avan A, Kazemi M, Nabinejad A, Ferns GA, et al. Inhibition of microRNA-21 via locked nucleic acid-anti-miR suppressed metastatic features of colorectal cancer cells through modulation of programmed cell death 4. Tumor Biol 2017;39:1010428317692261. [DOI:10.1177/1010428317692261]
33. Saebnia N, Sadeghizadeh M, Movahedi Motlagh F, Esmatabadi D, Javad M. A Review of Genes, Markers, and Methods in Predicting Colon Cancer Recurrence. J Police Med 2017;5:389-402.
34. Siravegna G, Bardelli A. Blood circulating tumor DNA for non-invasive genotyping of colon cancer patients. Mol Oncol 2016;10:475-80. [DOI:10.1016/j.molonc.2015.12.005]
35. Henry NL, Hayes DF. Cancer biomarkers. Mol Oncol 2012;6:140-6. [DOI:10.1016/j.molonc.2012.01.010]
36. Yun Y-R, Won JE, Jeon E, Lee S, Kang W, Jo H, et al. Fibroblast growth factors: biology, function, and application for tissue regeneration. J Tissue Eng 2010;1:218142. [DOI:10.4061/2010/218142]
37. Sato T, Oshima T, Yoshihara K, Yamamoto N, Yamada R, Nagano Y, et al. Overexpression of the fibroblast growth factor receptor-1 gene correlates with liver metastasis in colorectal cancer. Oncol Reports 2009;21:211-6.
38. Jang J-H. Reciprocal relationship in gene expression between FGFR1 and FGFR3: implication for tumorigenesis. Oncogene 2005;24:945. [DOI:10.1038/sj.onc.1208254]
39. Hossain WA, Morest D. Fibroblast growth factors (FGF‐1, FGF‐2) promote migration and neurite growth of mouse cochlear ganglion cells in vitro: immunohistochemistry and antibody perturbation. J. Neurosci Res 2000;62:40-55. https://doi.org/10.1002/1097-4547(20001001)62:1<40::AID-JNR5>3.0.CO;2-L [DOI:10.1002/1097-4547(20001001)62:13.0.CO;2-L]
40. https://doi.org/10.1002/1097-4547(20001001)62:1<40::AID-JNR5>3.0.CO;2-L https://doi.org/10.1002/1097-4547(20001001)62:1<40::AID-JNR5>3.0.CO;2-L [DOI:10.1002/1097-4547(20001001)62:13.0.CO;2-L]
41. Kottakis F, Polytarchou C, Foltopoulou P, Sanidas I, Kampranis SC, Tsichlis PN. FGF-2 regulates cell proliferation, migration, and angiogenesis through an NDY1/KDM2B-miR-101-EZH2 pathway. Mol Cell 2011;43:285-98. [DOI:10.1016/j.molcel.2011.06.020]
42. Hennessey JA, Wei EQ, Pitt GS. Fibroblast growth factor homologous factors modulate cardiac calcium channels. Circ Res 2013; 113:301215. [DOI:10.1161/CIRCRESAHA.113.301215]
43. Lee KW, Yim HS, Shin J, Lee C, Lee JH, Jeong JY. FGF11 induced by hypoxia interacts with HIF‐1α and enhances its stability. FEBS letters 2017;591:348-57. [DOI:10.1002/1873-3468.12547]
44. Verdier A-S, Mattei M-G, Lovec H, Hartung H, Goldfarb M, Birnbaum D, et al. Chromosomal mapping of two novel human FGF genes, FGF11andFGF12. Genomics 1997;40:151-4. [DOI:10.1006/geno.1996.4492]
45. Goetz R, Dover K, Laezza F, Shtraizent N, Huang X, Tchetchik D, et al. Crystal structure of a fibroblast growth factor homologous factor (FHF) defines a conserved surface on FHFs for binding and modulation of voltage-gated sodium channels. J Biol Chem 2009;284:17883-96. [DOI:10.1074/jbc.M109.001842]
46. Ye SB, Zhang H, Cai TT, Liu YN, Ni JJ, He J, et al. Exosomal miR‐24‐3p impedes T‐cell function by targeting FGF11 and serves as a potential prognostic biomarker for nasopharyngeal carcinoma. J Pathol 2016;240:329-40. [DOI:10.1002/path.4781]
47. Knowles HJ. Hypoxia-induced fibroblast growth factor 11 stimulates osteoclast-mediated resorption of bone. Calcif Tissue Int 2017;100:382-91. [DOI:10.1007/s00223-016-0228-1]
48. Toiyama Y, Takahashi M, Hur K, Nagasaka T, Tanaka K, Inoue Y, et al. Serum miR-21 as a diagnostic and prognostic biomarker in colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 2013;105:849-59. [DOI:10.1093/jnci/djt101]
49. Hu S, Li L, Yeh S, Cui Y, Li X, Chang H-C, et al. Infiltrating T cells promote prostate cancer metastasis via modulation of FGF11→ miRNA‐541→ androgen receptor (AR)→ MMP9 signaling. Mol Oncol 2015;9:44-57. [DOI:10.1016/j.molonc.2014.07.013]
50. Nguyen MT, Weinberg DS. Biomarkers in colorectal cancer screening. J Natl Compr Canc Netw 2016;14:1033-40. [DOI:10.6004/jnccn.2016.0109]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khalafian G, Entezari M, Bikhof Torbati M. Investigating FGF11 gene transcription level in cancer cells among colorectal cancer patients. MEDICAL SCIENCES. 2020; 30 (1) :51-58
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1741-fa.html

خلیفیان گلشن، انتظاری ملیحه، بیخوف تربتی مریم. بررسی سطح رونوشت ژن FGF11 در سلول‌های سرطانی بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال. فصلنامه علوم پزشکی . 1399; 30 (1) :51-58

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1741-fa.htmlدوره 30، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4110