[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 31، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) ::
جلد 31 شماره 4 صفحات 449-442 برگشت به فهرست نسخه ها
بـررسی مـقایسه ای عـوامل تنـش زا در دانـشجویـان علوم پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
نیلوفر جیحانی1، بهاره اکبرزاده2 ، نرگس حسن مرادی3، محمد صاحب الزمانی 4
1- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
3- دانشیارگروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران
4- دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران ، m-szamani@yahoo.com
چکیده:   (819 مشاهده)
سابقه و هدف: یکی از احساسات درک شده توسط دانشجویان که نقش مهمی در عملکردها و کسب موفقیت­های تحصیلی آنها دارد، تنش است که معمولأ مورد غفلت قرار می­گیرد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مقایسه عوامل تنش­زا در دانشجویان علوم­پزشکی و غیر پزشکی انجام شد.
روش بررسی: در پژوهشی توصیفی مقایسه­ای، 380 نفر از دانشجویان علوم پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و عوامل تنش­زا بود. تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار  SPSS/16 و  آمار توصیفی و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری کمتر از 05/0 انجام  شد. 
یافته­ها: در میان دانـشجویـان علوم پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، از نظر مشکلات مربوط به "امور تحصیلی"، "مشکلات هیجانی و عاطفی"، "مشکلات شغلی، رفاهی و مالی"، "مسائل زناشویی، ازدواج و انتخاب همسر"، "مشکلات اجتماعی" و "مشکلات خانوادگی" تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (05/0p<)، اما بین مشکلات مربوط به "داغدیدگی"، "حوادث غیر مترقبه از قبیل بلایای طبیعی و سوانح مختلف" و "خصوصیات و عادات رفتاری و مسائل بهداشتی و درمانی" تفاوت آماری معنی­داری وجود نداشت (05/0p>).
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر می­تواند با کمک به مدیران در تدوین چارچوب­های آموزشی جهت بهبود و ایجاد محیط آموزشی مناسب، شناخت و ارتقاء روشهای سازگاری در دانشجویان و ارائه آموزشهای مؤثر به والدین، در کاهش عوامل تنش­زا در دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: تنش، تنش آموزشی، دانشجویان، مشکلات تحصیلی، مشکلات هیجانی و عاطفی، مشکلات اجتماعی
متن کامل [PDF 325 kb]   (250 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تحليلي/مقطعي/توصيفي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
دریافت: 1399/10/9 | پذیرش: 1400/6/17
فهرست منابع
1. 1 ) Farajzadeh Z, Rakhsh Khosid M, Izadpanah A, Saadatjoo S. Factors affecting quality of education from the viewpoint of graduated nurses working in Birjand hospitals, 2012. Modern care journal. 2014; 11(3):196-202. (Full Text in Persian)
2. 2) Ghadampour E, Farhadi A, naghibeiranvand F. The Relationship among Academic Burnout, Academic Engagement and Performance of Students of Lorestan University of Medical Sciences. Research in Medical Education. 2016; 8(2):60-67. (Full Text in Persian) [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.2.60]
3. 3) Aihie ON, Ohanaka BI. Perceived Academic Stress among Undergraduate Students in a Nigerian University. Journal of Educational and Social Research. 2019; 9(2):56-66. [DOI:10.2478/jesr-2019-0013]
4. 4) Kamtsios S, Karagiannopoulou E. Exploring relationships between academic hardiness, academic stressors and achievement in university undergraduates. Journal of Applied Educational and Policy Research. 2015; 1(1): 53-73.
5. 5) Borjalilu S, Mohammadi A, Mojtahedzadeh R. Sources and severity of perceived stress among Iranian medical students. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2015; 17(10): e17767. [DOI:10.5812/ircmj.17767]
6. 6) Sohail N. Stress and academic performance among medical students Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan (JCPSP). 2013; 23(1):67-71.
7. 7) Böke BN, Mills DJ, Mettler J, Heath NL. Stress and coping patterns of university students. Journal of College Student Development. 2019; 60(1):85-103. [DOI:10.1353/csd.2019.0005]
8. 8) Kötter T, Wagner J, Brüheim L, Voltmer E. Perceived Medical School stress of undergraduate medical students predicts academic performance: an observational study. BMC Medical Education. 2017; 17(1):256. [DOI:10.1186/s12909-017-1091-0]
9. 9) Rezaei B, Beheshtizadeh R, Falahati J. The Rate and Resources of Stress in Clinical Education and its Relationship with Some Characteristics of Students, Instructors and Clinical Environment. Education Strategies in Medical Sciences. 2018; 11(2):48-56. (Full Text in Persian)
10. 10) Bergmann C, Muth T, Loerbroks A. Medical students' perceptions of stress due to academic studies and its interrelationships with other domains of life: a qualitative study. Medical Education Online. 2019; 24(1):1603526. [DOI:10.1080/10872981.2019.1603526]
11. 11) Bahrami jalal SH, Moghadari koosha M, Roshanaei GH. Relationship between Clinical Education Stressors and Coping Strategies in Paramedic Students of Hamadan University of Medical Sciences.
12. Journal of Medical Education and Development (JMED). 2019; 14 (3): 209-219. (Full Text in Persian)
13. 12) Kermansaravi F, Navvabi Rigi SH, Shahsavani A.R. Nursing Students View Points about Stressful Factors in Clinical Education. Research IN Medical Education. 2011; 3(2): 29-34. (Full Text in Persian)
14. 13) Poorheidari M, Delvarian-Zadeh M, Yahyaee S, Montazeri AS. Study of the Stressful Experiences of Midwifery Students during Clinical Education in the Labor Room. Research IN Medical Education. 2018; 9(4): 55-66. (Full Text in Persian) [DOI:10.29252/rme.9.4.66]
15. 14) Maryam Moridi, Giti Ozgoli, Nourossadat Kariman, Abbas Ebadi. Validity and Reliability of the Persian Version of Medical Student Stressor Questionnaire. Iranian Journal of Medical Education. 2019; 18(53): 474-486. (Full Text in Persian)
16. 15) Shao R, He P, Ling B, Tan L, Xu L, Hou Y, et al. Prevalence of depression and anxiety and correlations between depression, anxiety, family functioning, social support and coping styles among Chinese medical students. BMC psychology. 2020; 8(38): 1-19. [DOI:10.1186/s40359-020-00402-8]
17. 16) Shi M, Liu L, Wang ZY, Wang L. The mediating role of resilience in the relationship between big five personality and anxiety among Chinese medical students: a cross-sectional study. PLoS One. 2015; 10(3):e0119916. [DOI:10.1371/journal.pone.0119916]
18. 17) Ghaderi M, Hardani F, Nasiri M, Fakouri E. Assessment of Mental Health and its Related Factors in Jiroft students of Higher Education Centers in 2013. Journal of Rafsanjan University Medical Science 2015; 13(10): 949-60. (Full Text in Persian)
19. 18) Khosravi S, Sajadi M, Mehrabi F. Relationship between clinical environment stressors and nursing students' self-efficacy in clinical performance. Journal of Nursing Education (JNE). 2019; 8(2): 45-50.
20. 19) Park S, Jang H, Lee E-S. Major stressors among Korean adolescents according to gender, educational level, residential area, and socioeconomic status. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018; 15(10):2-9. [DOI:10.3390/ijerph15102080]
21. Khorsid MR, Izadpanah AM, Farajzadeh Z, Saadatjoo SA. Factors affecting quality of education from the viewpoint of graduated nurses working in Birjand hospitals, 2012. Mod Care J 2014;11:196-202. [In Persian]
22. Ghadampour E, Farhadi A, Naghibeiranvand F. The relationship among academic burnout, academic engagement and performance of students of Lorestan University of Medical Sciences. Educ Res Med Sci 2016;8:60-8. [In Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.2.60]
23. Aihie ON, Ohanaka BI. Perceived academic stress among undergraduate students in a Nigerian University. J Edu Soc Res 2019;9:56-66. [DOI:10.2478/jesr-2019-0013]
24. Kamtsios S, Karagiannopoulou E. Exploring relationships between academic hardiness, academic stressors and achievement in university undergraduates. Int J Appl Educ Stud 2015;1:53-73.
25. Ganesan Y, Talwar P, Fauzan N, Oon Y. A study on stress level and coping strategies among undergraduate students. Journal of Cognitive Sciences and Human Development (JCSHD) 2018;3:37-47. [DOI:10.33736/jcshd.787.2018]
26. Rahman A, Manzoor I, Qureshi I, Shamsher A, Hassan A. Gender Difference in Stress levels among Medical and Nonmedical Students of Lahore. Journal of Akhtar Saeed Medical & Dental College (JAMDC) 2019;1:95-101.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jeyhani N, Akbarzadeh B, Hasanmoradi N, Sahebalzamani M. Comparative study of stressors in medical and non-medical students of Tehran Islamic Azad University. MEDICAL SCIENCES. 2021; 31 (4) :442-449
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1818-fa.html

جیحانی نیلوفر، اکبرزاده بهاره، حسن مرادی نرگس، صاحب الزمانی محمد. بـررسی مـقایسه ای عـوامل تنـش زا در دانـشجویـان علوم پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 1400; 31 (4) :449-442

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1818-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419