[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 31، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) ::
جلد 31 شماره 4 صفحات 405-397 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه اثر استیل ال کارنیتین بر اختلال شناختی و سلولی منتج از التهاب القا شده به وسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی نر: با تاکید بر مسیرهای سلولی AKT / mTORو التهاب در هیپوکامپ
نیدا جمالی رئوفی 1، مطهره زینی وند2 ، فهیمه علیزاده3 ، ثریا مهرابی4
1- دانشیارگروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، jamali.n@iums.ac.ir
2- استادیارگروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
3- کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران
4- استادیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده:   (912 مشاهده)
سابقه و هدف: مغز در مواجهه با عوامل محرک باعث ایجاد تغییر در نورون­ها و تولید عوامل شیمیایی و سایتوکاین­های پیش التهابی می­شود و التهاب عصبی مزمن به بروز اختلالات شناختی و بیماری­های نورودژنراتیو می­انجامد. مطالعه حاضر به بررسی اثر استیل ال کارنیتین بر اختلالات شناختی و سلولی منتج از التهاب القا شده به وسیله لیپوپلی ساکارید (LPS) با تاکید بر مسیرmTor  در هیپوکمپ موش صحرایی نر پرداخت.
روش بررسی: در این مطالعه برای ایجاد مدل التهابی شناخت از LPS با دوز 500 μg/kg حیوان و برای بررسی اثر استیل ال کارنیتین نیز از سه دوز 30، 60 و 100  mg/kg  در رت­های دریافت کننده LPS استفاده شد. رفتار  اجتنابی غیر فعال برای بررسی یادگیری و حافظه، روش­های بیوشیمیایی و مولکولی برای میزان mTOR  و AKT p- و فاکتورهای التهابی استفاده شد. 
یافته­ها: نتایج مطالعه نشان داد که استیل ال کارنیتین در مدل التهابی ناشی از ترزیق درون صفاقی LPS،  به صورت وابسته به دوز موجب بهبود حافظه غیرفعال اجتنابی شد. همچنین با مهار التهاب نورونی از طریق کاهش بیان IL-6 و IL-1B و افزایش میزان mTOR  و AKT p- توانست از مرگ نورون‌های هیپوکامپ جلوگیری کند.
نتیجه­گیری: مطالعه حاضر نشان داد که استیل ال کارنیتین می­تواند موجب کاهش اثرات مخرب لیپوپلی ساکارید شود که به نظر می­رسد از طریق افزایش میزان mTOR  و AKT باشد.
واژه‌های کلیدی: التهاب عصبی، لیپوپلی ساکارید (LPS)، حافظه، استیل-ال-کارنیتین
متن کامل [PDF 400 kb]   (276 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تجربي | موضوع مقاله: مغزو اعصاب
دریافت: 1400/2/25 | پذیرش: 1400/4/14
فهرست منابع
1. Ransohoff RM. How neuroinflammation contributes to neurodegeneration. Science 2016;353:777-83. [DOI:10.1126/science.aag2590]
2. Gavilán MP, Revilla E, Pintado C, Castaño A, Vizuete ML, Moreno‐González I, et al. Molecular and cellular characterization of the age‐related neuroinflammatory processes occurring in normal rat hippocampus: potential relation with the loss of somatostatin GABAergic neurons. J Neurochem 2007;103:984-96. [DOI:10.1111/j.1471-4159.2007.04787.x]
3. Poustchi F, Amani H, Ahmadian Z, Niknezhad SV, Mehrabi S, Santos HA, et al. Combination therapy of killing diseases by injectable hydrogels: from concept to medical applications. Adv Healthc Mater 2021;10:2001571. [DOI:10.1002/adhm.202001571]
4. Pintado C, Gavilán MP, Gavilán E, García-Cuervo L, Gutiérrez A, Vitorica J, et al. Lipopolysaccharide-induced neuroinflammation leads to the accumulation of ubiquitinated proteins and increases susceptibility to neurodegeneration induced by proteasome inhibition in rat hippocampus. J neuroinflammation 2012;9:1-10. [DOI:10.1186/1742-2094-9-87]
5. Cunningham C. Microglia and neurodegeneration: the role of systemic inflammation. Glia 2013;61:71-90. [DOI:10.1002/glia.22350]
6. Gahtan E, Overmier JB. Inflammatory pathogenesis in Alzheimer's disease: biological mechanisms and cognitive sequeli. Neurosci Biobehav Rev 1999;23:615-33. [DOI:10.1016/S0149-7634(98)00058-X]
7. Kim J, Kundu M, Viollet B, Guan K-L. AMPK and mTOR regulate autophagy through direct phosphorylation of Ulk1. Nat Cell Biol 2011;13:132-41. [DOI:10.1038/ncb2152]
8. Pillich RT, Scarsella G, Risuleo G. Reduction of apoptosis through the mitochondrial pathway by the administration of acetyl-L-carnitine to mouse fibroblasts in culture. Exp Cell Res 2005;306:1-8. [DOI:10.1016/j.yexcr.2005.01.019]
9. Hall ED. Antioxidant therapies for acute spinal cord injury. Neurotherapeutics 2011;8:152-67. [DOI:10.1007/s13311-011-0026-4]
10. Karalija A, Novikova LN, Kingham PJ, Wiberg M, Novikov LN. The effects of N-acetyl-cysteine and acetyl-L-carnitine on neural survival, neuroinflammation and regeneration following spinal cord injury. Neuroscience 2014; 269:143-51. [DOI:10.1016/j.neuroscience.2014.03.042]
11. Bagyinszky E, Van Giau V, Shim K, Suk K, An SSA, Kim S. Role of inflammatory molecules in the Alzheimer's disease progression and diagnosis. J Neurol Sci 2017;376:242-54. [DOI:10.1016/j.jns.2017.03.031]
12. Rocha EM, De Miranda B, Sanders LH. Alpha-synuclein: pathology, mitochondrial dysfunction and neuroinflammation in Parkinson's disease. Neurobiol Dis 2018;109:249-57. [DOI:10.1016/j.nbd.2017.04.004]
13. Koudriavtseva T, Mainero C. Neuroinflammation, neurodegeneration and regeneration in multiple sclerosis: intercorrelated manifestations of the immune response. Neural Regen Res 2016;11:1727. [DOI:10.4103/1673-5374.194804]
14. Hsing C-H, Hung S-K, Chen Y-C, Wei T-S, Sun D-P, Wang J-J, et al. Histone deacetylase inhibitor trichostatin a ameliorated endotoxin-induced neuroinflammation and cognitive dysfunction. Mediat Inflamm 2015;2015:163140. [DOI:10.1155/2015/163140]
15. Anaeigoudari A, Soukhtanloo M, Reisi P, Beheshti F, Hosseini M. Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine, ameliorates deleterious effects of lipopolysaccharide on memory and long term potentiation in rat. Life Sci 2016;158:22-30. [DOI:10.1016/j.lfs.2016.06.019]
16. Song X, Zhou B, Zhang P, Lei D, Wang Y, Yao G, et al. Protective effect of silibinin on learning and memory impairment in LPS-treated rats via ROS-BDNF-TrkB pathway. Neurochem Res 2016;41:1662-72. [DOI:10.1007/s11064-016-1881-5]
17. Sun J, Zhang S, Zhang X, Zhang X, Dong H, Qian Y. IL-17A is implicated in lipopolysaccharide-induced neuroinflammation and cognitive impairment in aged rats via microglial activation. J Neuroinflammation 2015;12:1-12 [DOI:10.1186/s12974-015-0394-5]
18. Khalili M, Alavi M, Esmaeil-Jamaat E, Baluchnejadmojarad T, Roghani M. Trigonelline mitigates lipopolysaccharide-induced learning and memory impairment in the rat due to its anti-oxidative and anti-inflammatory effect. Int Immunopharmacol 2018;61:355-62. [DOI:10.1016/j.intimp.2018.06.019]
19. Czerniawski J, Miyashita T, Lewandowski G, Guzowski JF. Systemic lipopolysaccharide administration impairs retrieval of context-object discrimination, but not spatial, memory: evidence for selective disruption of specific hippocampus-dependent memory functions during acute neuroinflammation. Brain Behav Immun 2015;44:159-66. [DOI:10.1016/j.bbi.2014.09.014]
20. Zarezadeh M, Baluchnejadmojarad T, Kiasalari Z, Afshin-Majd S, Roghani M. Garlic active constituent s-allyl cysteine protects against lipopolysaccharide-induced cognitive deficits in the rat: possible involved mechanisms. Eur J Pharmacol 2017;795:13-21. [DOI:10.1016/j.ejphar.2016.11.051]
21. Zhu Z, Yang C, Iyaswamy A, Krishnamoorthi S, Sreenivasmurthy SG, Liu J, et al. Balancing mtor signaling and autophagy in the treatment of parkinson's disease. Int J Mol Sci 2019;20:728. [DOI:10.3390/ijms20030728]
22. Domanskyi A, Geißler C, Vinnikov IA, Alter H, Schober A, Vogt MA, et al. Pten ablation in adult dopaminergic neurons is neuroprotective in Parkinson's disease models. FASEB J 2011;25:2898-910. [DOI:10.1096/fj.11-181958]
23. Tan C-C, Yu J-T, Tan M-S, Jiang T, Zhu X-C, Tan L. Autophagy in aging and neurodegenerative diseases: implications for pathogenesis and therapy. Neurobiol Aging 2014;35:941-57. [DOI:10.1016/j.neurobiolaging.2013.11.019]
24. Su P, Zhang J, Wang D, Zhao F, Cao Z, Aschner M, et al. The role of autophagy in modulation of neuroinflammation in microglia. Neuroscience 2016;319:155-67. [DOI:10.1016/j.neuroscience.2016.01.035]
25. Zhang S, Xue Z-F, Huang L-P, Fang R-M, He Y-P, Li L, et al. Dynamic expressions of Beclin 1 and tyrosine hydroxylase in different areas of 6-hydroxydopamine-induced Parkinsonian rats. Cell Mol Neurobiol 2013;33:973-81. [DOI:10.1007/s10571-013-9964-1]
26. Weis S, Toniazzo A, Ander B, Zhan X, Careaga M, Ashwood P, et al. Autophagy in the brain of neonates following hypoxia-ischemia shows sex-and region-specific effects. Neuroscience 2014;256:201-9. [DOI:10.1016/j.neuroscience.2013.10.046]
27. Pérez‐Rodríguez D, Anuncibay‐Soto B, Llorente IL, Pérez‐García CC, Fernández‐López A. Hippocampus and cerebral cortex present a different autophagic response after oxygen and glucose deprivation in an ex vivo rat brain slice model. Neuropathol Appl Neurobiol 2015;41:e68-e79. [DOI:10.1111/nan.12152]
28. François A, Terro F, Quellard N, Fernandez B, Chassaing D, Janet T, et al. Impairment of autophagy in the central nervous system during lipopolysaccharide-induced inflammatory stress in mice. Mol Brain 2014;7:56. [DOI:10.1186/s13041-014-0056-z]
29. Bales KR, Du Y, Dodel RC, Yan G-M, Hamilton-Byrd E, Paul SM. The NF-κB/Rel family of proteins mediates Aβ-induced neurotoxicity and glial activation. Brain Res Mol 1998;57:63-72. [DOI:10.1016/S0169-328X(98)00066-7]
30. Hedde JR, Hanks AN, Schmidt CJ, Hughes ZA. The isozyme selective phosphodiesterase-4 inhibitor, ABI-4, attenuates the effects of lipopolysaccharide in human cells and rodent models of peripheral and CNS inflammation. Brain Behav Immun 2017;64:285-95. [DOI:10.1016/j.bbi.2017.04.015]
31. Afshin-Majd S, Bashiri K, Kiasalari Z, Baluchnejadmojarad T, Sedaghat R, Roghani M. Acetyl-l-carnitine protects dopaminergic nigrostriatal pathway in 6-hydroxydopamine-induced model of Parkinson's disease in the rat. Biomed Pharmacother 2017;89:1-9. [DOI:10.1016/j.biopha.2017.02.007]
32. Ownby RL. Neuroinflammation and cognitive aging. Curr Psychiatry Rep 2010;12:39-45 [DOI:10.1007/s11920-009-0082-1]
33. Okun E, Barak B, Saada-Madar R, Rothman SM, Griffioen KJ, Roberts N, et al. Evidence for a developmental role for TLR4 in learning and memory. PloS One 2012;7:e47522. [DOI:10.1371/journal.pone.0047522]
34. Joshi R, Garabadu D, Teja GR, Krishnamurthy S. Silibinin ameliorates LPS-induced memory deficits in experimental animals. Neurobiol Learn Mem 2014;116:117-31. [DOI:10.1016/j.nlm.2014.09.006]
35. Ahmed HH. Modulatory effects of vitamin E, acetyl-l-carnitine and α-lipoic acid on new potential biomarkers for Alzheimer's disease in rat model. Exp Toxicol Pathol 2012;64:549-56. [DOI:10.1016/j.etp.2010.11.012]
36. Blanca AJ, Ruiz-Armenta MV, Zambrano S, Miguel-Carrasco JL, Arias JL, Arévalo M, et al. Inflammatory and fibrotic processes are involved in the cardiotoxic effect of sunitinib: protective role of L-carnitine. Toxicol Lett 2016;241:9-18. [DOI:10.1016/j.toxlet.2015.11.007]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jamali-Raeufy N, Zeinivand M, Alizadeh F, Mehrabi S. Study on the effect of acetyl L-carnitine on cognitive and cellular disorders resulting from lipopolysaccharide-induced inflammation in male rats: emphasis on AKT / mTOR cell pathways and inflammation in the hippocampus. MEDICAL SCIENCES. 2021; 31 (4) :397-405
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1893-fa.html

جمالی رئوفی نیدا، زینی وند مطهره، علیزاده فهیمه، مهرابی ثریا. مطالعه اثر استیل ال کارنیتین بر اختلال شناختی و سلولی منتج از التهاب القا شده به وسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی نر: با تاکید بر مسیرهای سلولی AKT / mTORو التهاب در هیپوکامپ. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 1400; 31 (4) :405-397

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1893-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419