[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای داوران::
ثبت نام ::
اشتراک::
اطلاعات نمایه::
برای نویسندگان::
لینکهای مفید::
فرآیند چاپ::
پست الکترونیک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 33، شماره 4 - ( زمستان 1402 ) ::
جلد 33 شماره 4 صفحات 434-426 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه‌ای تاثیر تماس پوستی کوتاه مدت شکمی و هم آغوشی (کانگورویی) مادر و نوزاد بر افسردگی مادر
محدثه عادلی1 ، مریم آرادمهر 2، اکرم اشرفی زاده3 ، عباس قدرتی تربیتی4
1- دکتری بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
2- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران-مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران ، Maryam.aradmehr@yahoo.com
3- بیمارستان امام حسین، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
4- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
چکیده:   (292 مشاهده)
سابقه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تماس پوستی کوتاه مدت هم آغوشی (کانگورویی) و شکمی مادر و نوزاد بر افسردگی پس از زایمان مادران بستری در بیمارستان­های تربت حیدریه انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال1397بر روی 68 زن باردار واجد شرایط در تربت حیدریه انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه مداخله (تماس پوستی هم آغوشی یا کانگورویی) و گروه شاهد (تماس پوستی شکمی) قرار گرفتند. پرسش­نامه­های اطلاعات دموگرافیک و باروری و طبی، اطلاعات مربوط به مراحل اول، دوم و سوم زایمان، و پرسش­نامه­­ سنجش افسردگی زونگ برای هر دو گروه بلافاصله و دو ماه پس از زایمان تکمیل شد. تحلیل با نرم افزار SPSS نسخه 13 و آزمون­های مجذور‌کای، تی‌مستقل و من‌ویتنی انجام شد. میزانp  کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. 
یافته­ها: در بدو تولد بین دو گروه تماس پوستی کوتاه مدت هم آغوشی(کانگورویی) و تماس پوستی کوتاه مدت شکمی، تفاوت آماری معنی داری از نظر میانگین نمره افسردگی (7/0P=) وجود نداشت. هم­چنین 2 ماه پس از تولد، میانگین نمره افسردگی بین دو گروه تفاوتی نداشت (1/0=P). از نظر شدت افسردگی نیز در بدو تولد (7/0P=) و 2 ماه پس از تولد (4/0P=)، بین دو گروه تفاوت آماری معنی­داری وجود نداشت.
نتیجه­گیری: تماس پوستی کوتاه مدت هم آغوشی (کانگورویی) بر افسردگی مادر تاثیری ندارد و برای نتیجه­گیری بهتر باید زمان آن افزایش یابد.
 
واژه‌های کلیدی: تماس پوستی، تماس کانگورویی، افسردگی پس از زایمان.
متن کامل [PDF 344 kb]   (199 دریافت)    
نيمه آزمايشي : كارآزمايي باليني | موضوع مقاله: مامايي
دریافت: 1402/1/1 | پذیرش: 1402/4/28 | انتشار: 1402/9/10
فهرست منابع
1. Ghazanfari N, Khademi A, Mahmoud Alilou M, Etemadinia M, Dousti R. The Effectiveness of a One-day Workshop Based on Cognitive Behavioral Therapy on Rumination and Interactive Quality of Women with Postpartum Depressive Disorder. JHC 2023; 25 :7-18. [In Persian]
2. Corrigan CP, Kwasky AN, Groh CJ. Social support, postpartum depression, and professional assistance: A survey of mothers in the Midwestern United States. J Perinat Educ 2015; 24:48-60. [DOI:10.1891/1058-1243.24.1.48]
3. Hosseinzadeh H, Alimoradi S, Razavi BM. Antidepressant effect of aqueous and ethanolic leave extracts of Lippia citriodora on postpartum depression in mice. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2021; 24: 1-9. [In Persian]
4. Pakdaman V, Bahaoddini H, Pourmoosavi M, Tavakkoli S. Evaluation of postpartum depression and neonatal Apgar score in normal delivery with analgesia and normal delivery without analgesia. J Iran Soci Anaesth ICU 2021; 44:14-23. [In Persian]
5. Mirghafourvand M, Mohammad Alizadeh Charandabi S, Fathi F, Razzag S. Predictors of maternal functional status during postpartum period. Hayat 2021; 26:396-408. [In Persian]
6. Zolfaghari F, Heydari Z, Zamani-Alavijeh F, Araban M. Determinants of Postpartum Depression According to the World Health Organization Model: A Review of Literature. J Health Syst Res 2020; 16: 284-96.
7. Abdollahi F, Zarghami M. Quality of Life and Related Factors in Women with and Without Postpartum Depression. J of Guilan University of Med Sci 2019; 28:1-12. [In Persian]
8. Ahn HY, Lee J, Shin H-J. Kangaroo care on premature infant growth and maternal attachment and post-partum depression in South Korea. J Trop Pediatr 2010; 56:342-4. [DOI:10.1093/tropej/fmq063]
9. Bigelow A, Power M, MacLellan‐Peters J, Alex M, McDonald C. Effect of mother/infant skin‐to‐skin contact on postpartum depressive symptoms and maternal physiological stress. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2012; 41:369-82. [DOI:10.1111/j.1552-6909.2012.01350.x]
10. Araujo KEAS, Santos CC, Caminha MFC, Silva SL, Pereira JCN, Batista Filho M. Skin to skin contact and the early initiation of breastfeeding: a cross-sectional study. Texto Contexto Enferm 2021;30. [DOI:10.1590/1980-265x-tce-2020-0621]
11. Sadr Z, Rampisheh Z, Mohaghaghy P, Elmi L. Advantage mother-neonate skin-to-skin contact in exclusive breastfeeding: A clinical trial. Razi J Med Sci 2021; 28:75-83. [In Persian]
12. Eslaminia T, Kaviani M, Akbarzadeh M. The Effect of Skin Contact on Maternal-infant Attachment Behaviors in Emotional, Proximity-seeking, and Caretaking Dimensions in Planned and Unplanned Pregnancies in 2017, Iran: A Research. Curr Women's Health Rev 2020;16: 206-213.‌ [DOI:10.2174/1573404816666200219102513]
13. Khadivzadeh T, Karimi F, Tara F. Effects of early mother-neonate skin-to-skin contact on the duration of the third stage of labor: A randomized clinical trial. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2018; 21: 23-29.
14. Athanasopoulou E, Fox JR. Effects of kangaroo mother care on maternal mood and interaction patterns between parents and their preterm, low birth weight infants: a systematic review. Infant Ment Health J 2014; 35:245-62. [DOI:10.1002/imhj.21444]
15. Haghshenas Mojaveri M, Akbarian Rad Z, Shafipour Z, Alizadeh Rokni S, Valizadeh F. Duration of kangaroo mother care and weight gain in very low birth weight preterm infant. Tehran Univ Med J 2018; 75: 833-838. [In Persian]
16. Oruç M, Kamile K. The relationship between maternal function and maternal attachment of women during the postpartum period. J Reprod Infant Psychol 2021: 1-11.‌
17. Cong S, Wang R, Fan X, Song X, Sha L, Zhu Z, et al. Skin‐to‐skin contact to improve premature mothers' anxiety and stress state: A meta‐analysis. Matern. Child Nutr 2021; 17: e13245. [DOI:10.1111/mcn.13245]
18. Aydogan Kirmizi D, Başer E, Demir Çaltekin M, Onat T, Kara M, Yalvac ES. Behaviors and Attitudes of Obstetricians in Turkey Related to Cord Clamping, Cord Milking, and Skin-To-Skin Contact. Cureus 2021;13:e16227. [DOI:10.7759/cureus.16227]
19. Vakilian K. Impact of Kangaroo mother care immediately after birth on mother's attachment behaviors at one and three months after birth. Nurs research J 2009; 4: 7-14.
20. Saatsaz S, Rezaei R, Sharifnia H, Kheirkhah F, Moulookzadeh S, Haji Hosseini F. Effect of mother and newborn skin to skin contact on postpartum blues. J Babol Univ Med Sci. 2011; 13:59-65. [In Persian]
21. Habibpoor Z. Relationship between mental image and body mass index and depression in high school students in Isfahan [Dissertation]. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2003. [In Persian]
22. Safaralizadeh F, Partovazam H, habibpoor Z. The correlation between depression and body mass index in female teenagers of khoy during year 2009. Quarterly of Faculty of Nursing and Midwifery and Paramedicine, Rafsanjan 2010; 5:17-24.
23. Behdarvandi, M., Azarbarzin, M., Baraz, S. Comparison of Body Image and its Relationship with Body Mass Index (BMI) in High School Students of Ahvaz, Iran. Int J Pediatr 2017; 5: 4353-4360.
24. Cooijmans KH, Beijers R, Rovers AC, de Weerth C. Effectiveness of skin-to-skin contact versus care-as-usual in mothers and their full-term infants: study protocol for a parallel-group randomized controlled trial. BMC Pediatr 2017; 17:154. [DOI:10.1186/s12887-017-0906-9]
25. Mörelius E, Örtenstrand A, Theodorsson E, Frostell A. A randomised trial of continuous skin-to-skin contact after preterm birth and the effects on salivary cortisol, parental stress, depression, and breastfeeding. Early Hum Dev 2015; 91:63-70. [DOI:10.1016/j.earlhumdev.2014.12.005]
26. deAlencar AE, Arraes LC, de Albuquerque EC, Alves JG. Effect of kangaroo mother care on postpartum depression. J Trop Pediatr 2009; 55:36-8. [DOI:10.1093/tropej/fmn083]
27. Dombrowski MAS, Anderson GC, Santori C, Burkhammer M. Kangaroo (skin-to-skin) care with a postpartum woman who felt depressed. MCN Am J Matern Child Nurs 2001; 26:214-6. [DOI:10.1097/00005721-200107000-00012]
28. deMacedo EC, Cruvinel F, Lukasova K, D'Antino MEF. The mood variation in mothers of preterm infants in Kangaroo mother care and conventional incubator care. J Trop Pediatr 2007; 53:344-6. [DOI:10.1093/tropej/fmm076]
29. Feldman R, Eidelman AI, Sirota L, Weller A. Comparison of skin-to-skin (kangaroo) and traditional care: parenting outcomes and preterm infant development. Pediatrics 2002; 110:16-26. [DOI:10.1542/peds.110.1.16]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Adeli M, Aradmehr M, Ashrafi Zaveh A, Ghodrati Torbati A. Comparative of maternal-neonate abdominal contact and kangaroo Short-term skin contact on maternal depression. MEDICAL SCIENCES 2023; 33 (4) :426-434
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-2103-fa.html

عادلی محدثه، آرادمهر مریم، اشرفی زاده اکرم، قدرتی تربیتی عباس. بررسی مقایسه‌ای تاثیر تماس پوستی کوتاه مدت شکمی و هم آغوشی (کانگورویی) مادر و نوزاد بر افسردگی مادر. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 1402; 33 (4) :426-434

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-2103-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 33، شماره 4 - ( زمستان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 37 queries by YEKTAWEB 4645