[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای داوران::
ثبت نام ::
اشتراک::
اطلاعات نمایه::
برای نویسندگان::
لینکهای مفید::
فرآیند چاپ::
پست الکترونیک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 33، شماره 3 - ( پاییز 1402 ) ::
جلد 33 شماره 3 صفحات 284-274 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل‌یابی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و موفقیت شغلی با میانجیگری تعهد سازمانی در پرستاران
سارا سالاری مقدم1 ، مالک میرهاشمی 2، خدیجه ابوالمعالی3
1- دانشجوی دکتری گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاداسلامی، رودهن، ایران.
2- دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاداسلامی، رودهن، ایران. ، mirhashemimalek@gmail.com
3- دانشیار گروه روان شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (882 مشاهده)
سابقه و هدف: در بین شاغلان در  بیمارستان، پرستاران بیشترین زمان را با بیماران سپری می­کنند. هدف اساسی این مقاله بررسی ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی و موفقیت شغلی با میانجی‏گری تعهد سازمانی پرستاران بود.
روش بررسی: پژوهش از نوع همبستگی و جامعه تحقیق شامل پرستاران شاغل در بیمارستان‏های دولتی شهر تهران در سال 1401 بود. گروه نمونه با روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای تعداد 300 نفر از میان آن‏ها انتخاب و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تعهد سازمانی، پرسشنامه شخصیت نئو، و پرسشنامه موفقیت شغلی پاسخ دادند. 
یافته­ها: نتایج نشان داد که ویژگی­های شخصیتی با موفقیت شغلی پرستاران از طریق میانجیگری تعهد سازمانی رابطه داشته، و تعهد سازمانی و ویژگی­های شخصیت در مجموع 58 درصد واریانس موفقیت شغلی را تبیین کرده‏اند. ضریب مسیر بین تعهد سازمانی و موفقیت شغلی (001/0= P ،349/0=β) مثبت و معنی­دار است. همچنین، نتایج نشان داد که روان رنجورخویی با موفقیت شغلی رابطه­ای مستقیم و منفی دارد.  برون‏گرایی، توافق‏پذیری و وظیفه‏شناسی با میانجی‏گری تعهد سازمانی با موفقیت شغلی پرستاران رابطه دارند.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج می‏توان نتیجه گرفت که ویژگی­های شخصیتی می‏توانند تغییرات تعهد سازمانی و موفقیت شغلی را تبیین کنند و تعهد سازمانی می‏تواند نقش میانجی در موفقیت شغلی داشته باشد.
 
واژه‌های کلیدی: موفقیت شغلی، تعهد سازمانی، شخصیت، پرستاران.
متن کامل [PDF 463 kb]   (358 دریافت)    
نيمه آزمايشي : نيمه آزمايشي | موضوع مقاله: پرستاري
دریافت: 1401/10/21 | پذیرش: 1402/1/22 | انتشار: 1402/7/10
فهرست منابع
1. Farzandipoor M, Asefzadeh S, Rabeei R. Assessment of consideration on the importance of Medical Records Department standards of Kashan Hospitals, 2004. Feyz 2006; 10: 28-33. [In Persian] 2. Nehrir B, Ebadi A, Tofighi Sh, Karimi Zarchi AA, Honarvar H.. Relationship of job satisfaction and organizational commitment in hospital nurses . J Mil Med 2010; 12 :23-26. 3. Amiresmaili M, Moosazadeh M. Determining job satisfaction of nurses working in hospitals of Iran: A systematic review and meta-analysis. Iran J Nurs Midwifery Res 2013;18:343-48. 4. Li N, Zhang L, Xiao G, Chen J, Lu Q. The relationship between workplace violence, job satisfaction and turnover intention in emergency nurses. Int Emerg Nurs 2019; 45: 50-55. 5. Ramacciati N, Gili A, Mezzetti A, Ceccagnoli A, Addey B, Rasero L. Violence towards Emergency Nurses: the 2016 Italian National Survey-a cross‐sectional study. J Nurs Manage 2019; 27: 792-805. https://doi.org/10.1111/jonm.12733 6. Wu Y, Wang J, Luo C, Hu S, Lin X, Anderson A. A comparison of burnout frequency among oncology physicians and nurses working on the frontline and usual wards during the COVID-19 epidemic in Wuhan, China. J Pain Symptom Manage 2020; 60: e60-e65. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.008 7. Spurk D, Hirschi A, Dries N. Antecedents and Outcomes of Objective Versus Subjective Career Success: Competing Perspectives and Future Directions. J Manage 2019; 45: 35-69. https://doi.org/10.1177/0149206318786563 8. Steptoe, A. Investing in happiness: The gerontological perspective. Gerontology 2019; 65: 634-639. https://doi.org/10.1159/000501124 9. Okay-Somerville B, Scholarios D. Focused for some, exploratory for others: Job search strategies and successful university-to-work transitions in the context of labor market ambiguity. J Career Development 2022; 49: 126-143. https://doi.org/10.1177/08948453211016058 10. Cheng F, Huang Y, Tanpure B, Sawalani P, Cheng L, Liu C. Cost-aware job scheduling for cloud instances using deep reinforcement learning. Cluster Computing 2022; 25: 619-631. https://doi.org/10.1007/s10586-021-03436-8 11. Kordsmeyer TL. Capital as an integrative conceptualisation of human characteristics, behaviour, and outcomes predicting reproductive success and evolutionary fitness. Evolutionary Psychological Science 2022; 8: 208-227. https://doi.org/10.1007/s40806-021-00293-x 12. Yeşilkaya M, Yıldız T. Optimistic Expectations and Proactivity: Can they be the Key to Successful Strategies in Entrepreneurship? Journal of Industrial Integration and Management 2022; 7: 113-132. https://doi.org/10.1142/S2424862221500238 13. Zhang SX, Liu J, Afshar Jahanshahi A, Nawaser K, Yousefi A, Li J, et al. At the height of the storm: Healthcare staff's health conditions and job satisfaction and their associated predictors during the epidemic peak of COVID-19. Brain Behav Immun 2020;87:144-46. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.010 14. Daly J, Jackson D, Anders R, Davidson PM. Who speaks for nursing? COVID‐19 highlighting gaps in leadership. J Clin Nurs 2020; 29: 2751-2752. https://doi.org/10.1111/jocn.15305 15. Maben J, Bridges J. Covid-19: Supporting nurses' psychological and mental health. J Clin Nurs 2020;29:2742-2750. https://doi.org/10.1111/jocn.15307 16. Haq IU, De Clercq D, Azeem MU. Job insecurity, work‐induced mental health deprivation, and timely completion of work tasks. Asia Pacific Journal of Human Resources 2022; 60: 405-428. https://doi.org/10.1111/1744-7941.12291 17. Pratama EN, Suwarni E, Handayani MA. The Effect of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Turnover Intention with Person Organization Fit as Moderator Variable. APTISI Transactions on Management (ATM) 2022; 6: 74-82. https://doi.org/10.33050/atm.v6i1.1722 18. Chatzopoulou EC, Manolopoulos D, Agapitou V. Corporate Social Responsibility and employee outcomes: Interrelations of external and internal orientations with job satisfaction and organizational commitment. Journal of Business Ethics 2022; 179: 795-817. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04872-7 19. Sumarsi S, Rizal A. The Effect of Competence and Quality of Work Life on Organizational Citizenship Behavior (OCB) with Organizational Commitment Mediation. International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS) 2022; 2: 69-88. 20. Mowday RT, Porter LW, Steers RM. Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. Massachusetts, United States: Academic press; 2013. 21. Alrowwad A, Almajali D, Masa'deh R, Obeidat B, Aqqad N. The role of organizational commitment in enhancing organizational effectiveness. 33rd Ibima Conference, Granada, Spain. Retrieved from https://ibima.org/accepted-paper/the-role-of-organizational-commitment-in-enhancing-organizational-effectiveness, 2019. 22. Goetz N, Wald A. Similar but different? The influence of job satisfaction, organizational commitment and person-job fit on individual performance in the continuum between permanent and temporary organizations. International Journal of Project Management 2022; 40: 251-261. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2022.03.001 23. Suprapto S, Linggi EB, Arda D. Personality Characteristics of Nursing Students with Stress Perception in Clinical Practice in the Era Covid-19 Pandemic. Journal of Positive Psychology and Wellbeing 2022; 6: 534-538. 24. Ebert T, Gebauer JE, Brenner T, Bleidorn W, Gosling SD. Are regional differences in psychological characteristics and their correlates robust? Applying spatial-analysis techniques to examine regional variation in personality. Perspectives on Psychological Science 2022; 17: 407-441. https://doi.org/10.1177/1745691621998326 25. Charoensukmongkol P, Puyod JV. Mindfulness and emotional exhaustion in call center agents in the Philippines: moderating roles of work and personal characteristics. J Gen Psychol 2022; 149: 72-96. https://doi.org/10.1080/00221309.2020.1800582 26. Soleimani E, Noorpour R, Ahmadi H, Moeini M. The Investigation the Impact of Personality Characteristics Personality Traits and Job Success with the Mediating Role of Job Engagement among Employees University of Mohaghegh Ardabili. Faculty of Education and Psychology Quarterly Journal 2020; 12:49-72. [In Persian] 27. Garosi Farshi MT, Mehryar AH, Ghazitabatabaee SM. Application of NEO Personality Inventory and survey of factorial structure in Iranian Universities students. Alzahra Human Sciences, 2000; 11: 173-198. [In Persian] 28. Allen NJ, Meyer JP. Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. J Vocat Behav 1996; 49: 252-276. https://doi.org/10.1006/jvbe.1996.0043 29. Abdullah A. Evaluation of Allen and Meyer's Organizational Commitment Scale: A cross-cultural application in Pakistan. Journal of Education and Vocational Research 2011; 1: 80-86. https://doi.org/10.22610/jevr.v1i3.13 30. Cheung T, Graham LT, Schiavon S. Impacts of life satisfaction, job satisfaction and the Big Five personality traits on satisfaction with the indoor environment. Building and Environment 2022; 212: 108783. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.108783 31. Andreas D. Employee Performance: The Effect of Motivation and Job Satisfaction. PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian Dan Organisasi 2022;1: 28-35. 32. Richter E, Lucksnat C, Redding C, Richter D. Retention intention and job satisfaction of alternatively certified teachers in their first year of teaching. Teaching and Teacher Education 2022; 114. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103704 33. Bakaç C, Chen Y, Zyberaj J, Kehr HM, Quirin M. Perceived intrinsic motivation mediates the effect of motive incongruence on job burnout and job satisfaction. J Psychol 2022;156: 12-32. https://doi.org/10.1080/00223980.2021.1980758 [DOI:10.1016/j.ienj.2019.02.001]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salary-Moghadam S, Mirhashemi M, Abolmaali K. The modeling of relationship between personality characteristics and job success with mediating organizational commitment in nurses. MEDICAL SCIENCES 2023; 33 (3) :274-284
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-2092-fa.html

سالاری مقدم سارا، میرهاشمی مالک، ابوالمعالی خدیجه. مدل‌یابی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و موفقیت شغلی با میانجیگری تعهد سازمانی در پرستاران. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 1402; 33 (3) :274-284

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-2092-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 33، شماره 3 - ( پاییز 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 36 queries by YEKTAWEB 4652