[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 31، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) ::
جلد 31 شماره 4 صفحات 387-377 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش تغلیظ داروی ایماتینیب به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از روش مایع-مایع پخشی با طراح کمومتری و اندازه‌گیری به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در مقادیر ناچیز
پگاه پورمند1 ، مهناز قمی 2، جواد حسینی3
1- گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات مواد اولیه دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران ، گروه شیمی دارویی، دانشکده شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران ، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران ، mahnaz.qomi@gmail.com
3- گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
چکیده:   (1066 مشاهده)
سابقه و هدف: ایماتینیب، به عنوان مهارکننده تیروزین کیناز، در درمان سرطان­هایی مانند لوسمی لنفوبلاستی استفاده می­شود. دوز داروهای ضد سرطان نقش حیاتی در بقای بیماران دارد. به همین دلیل، نمونه­های پلاسما و ادرار بیمار باید برای اطمینان از اطلاعات لازم در مورد سمیت دارو به دست آید. در این مطالعه، کاربرد میکرواستخراج مایع و مایع پراکنده و مایع پراکنشی برای استخراج مقدار ایماتینیب در نمونه­های آبی قبل از تعیین کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) مورد ارزیابی قرار گرفت. 
روش بررسی: داروی هدف از نمونه­های آبی با 11=pH (فاز دهنده) به یک حلال استخراج (n-octanol) در محلول پراکنده (استون) به عنوان یک فاز گیرنده استخراج شد که در محلول نمونه پراکنده شد. به منظور دستیابی به کارایی بالای استخراج، اثرات متغیرهای مختلف بر بهره وری استخراج، با استفاده از روش تاگوچی مورد بررسی و بهینه سازی شد. متغیرها عبارت از pH فاز دهنده، نوع حلال استخراج، نوع حلال پراکنده، سرعت، زمان استخراج و دمای استخراج بودند.
یافته­ها: شرایط مطلوب آزمون عبارت از pH فاز دهنده (11)، نوع حلال استخراج (n-octanol)، نوع پراکنده (استون)، سرعت چرخش (500rpm)، زمان استخراج (45 دقیقه)، و درجه حرارت (65 درجه سانتی­گراد) بودند.
نتیجه­گیری: روش توسعه یافته ساده، سریع، حساس و مناسب برای تعیین مقدار ردیابی ایماتینیب در نمونه­ های آبی است.
واژه‌های کلیدی: کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، میکرواستخراج مایع- مایع پراکنده، ایماتینیب
متن کامل [PDF 651 kb]   (283 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تجربي | موضوع مقاله: شیمی
دریافت: 1399/2/20 | پذیرش: 1400/5/13 | انتشار: 1400/9/10
فهرست منابع
1. Ahmadi-Jouibari, T., Fattahi, N., Shamsipur, M.: Rapid extraction and determination of amphetamines in human urine samples using dispersive liquid-liquid microextraction and solidification of floating organic drop followed by high performance liquid chromatography. J Pharm Biomed Anal 2014; 94 145-151. [DOI:10.1016/j.jpba.2014.01.044]
2. Amiri Pebdani, A., Dadfarnia, S., Haji Shabani, A.M., Khodadoust, S., Talebianpoor, M.S.: Modified dispersive liquid-phase microextraction based on sequential injection solidified floating organic drop combined with HPLC for the determination of phenobarbital and phenytoin. J Sep Sci 2017; 41 (2), 509-517. [DOI:10.1002/jssc.201701111]
3. Amoli-Diva, M., Taherimaslak, Z., Allahyari, M., Pourghazi, K., Manafi, M.H.: Application of dispersive liquid-liquid microextraction coupled with vortex-assisted hydrophobic magnetic nanoparticles based solid-phase extraction for determination of aflatoxin M1 in milk samples by sensitive micelle enhanced spectrofluorimetry. Talanta 2015; 134 98-104. [DOI:10.1016/j.talanta.2014.11.007]
4. Asadollahi, B.M., Aghakhani, A.L.I.: application of solid phase microextraction and chemometrics in analysis of volatile components in cinnamon extract 2017.
5. Charmahali, G., Qomi, M., Akhavan, S., Chaharmahali, M., Tafti, F.F.: Determination of Trace Amounts of Risperidone in Human Urine Sample by Hollow Fiber Liquid-Phase Microextraction Combined with High Performance Liquid Chromatography. Biosci Biotechnol Res Asia 2015; 12 (1), 539-548. [DOI:10.13005/bbra/1695]
6. Christoforidis, J.B., DeAngelo, D.J., D'Amico, D.J.: Resolution of leukemic retinopathy following treatment with imatinib mesylate for chronic myelogenous leukemia. Am J Ophthalmol 2003; 135 (3), 398-400. [DOI:10.1016/S0002-9394(02)01964-5]
7. Darvish, M., Qomi, M., Akhgari, M., Raoufi, P.: Determination of Trace Amounts of Methamphetamine in Biological Samples by Hollow Fiber Liquid-phase Microextraction Followed by High Performance Liquid Chromatography. Biosci Biotechnol Res Asia2015; 12 (1), 587-597. [DOI:10.13005/bbra/1701]
8. Ebrahimzadeh, H., Mollazadeh, N., Asgharinezhad, A.A., Shekari, N., Mirbabaei, F.: Multivariate optimization of surfactant-assisted directly suspended droplet microextraction combined with GC for the preconcentration and determination of tramadol in biological samples. J Sep Sci 2013; 36 (23), 3783-3790. [DOI:10.1002/jssc.201300810]
9. Emadzadeh, S., Qomi, M., Saadat, M., Piroozi, F.: Three-phase Hollow fiber Liquid-phase Micro Extraction for Determination and Analysis of Terazosin in Biological Fluids Via High Performance Liquid Chromatography at Trace Levels. Curr Anal Chem 2016; 12 (5), 489-495. [DOI:10.2174/1573411012666151030212948]
10. Faridi, N., Ghasemi, N., Qomi, M., Ramezani, M.: Selective Method for Determination and Microextraction of Imatinib at Trace Levels: A Possible Dose Monitoring Technique in Cancer Patients. Curr Anal Chem 2018; 14 (5), 495-503. [DOI:10.2174/1573411013666170911160215]
11. Ghasemi, E.: Optimization of solvent bar microextraction combined with gas chromatography mass spectrometry for preconcentration and determination of tramadol in biological samples. J Chromatogr A 2012; 1251 48-53 [DOI:10.1016/j.chroma.2012.06.060]
12. Ghorbani, M., Bagherian, A.: optimization of astrazon blue adsorption onto sulfunated styrene-co-divinylbenzene resin by experimental design methodology 2016.
13. Kiszkiel-Taudul, I., Starczewska, B.: Dispersive Liquid-Liquid Microextraction of Famotidine and Nizatidine from Water Samples. J Chromatogr Sci 2018. [DOI:10.1093/chromsci/bmy087]
14. Larson, R.A., Druker, B.J., Guilhot, F., O'Brien, S.G., Riviere, G.J., Krahnke, T., Gathmann, I., Wang, Y.: Imatinib pharmacokinetics and its correlation with response and safety in chronic-phase chronic myeloid leukemia: a subanalysis of the IRIS study. Blood 2018; 111 (8), 4022-4028. [DOI:10.1182/blood-2007-10-116475]
15. Rezaee, M., Khalilian, F.: a novel method for the determination of trace thorium by dispersive liquid-liquid microextraction based on solidification of floating organic drop. Quim. Nova 2016. [DOI:10.5935/0100-4042.20160012]
16. Rezaee, R., Qomi, M., Piroozi, F.: Hollow-fiber micro-extraction combined with HPLC for the determination of sitagliptin in urine samples. J Serbian Chem Soc 2015; 80 (10), 1311-1320. [DOI:10.2298/JSC141227046R]
17. Saber Tehrani, M., Givianrad, M.H., Mahoor, N.: Surfactant-assisted dispersive liquid-liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography for determination of amphetamine and methamphetamine in urine samples. Anal Methods 2012; 4 (5), 1357. [DOI:10.1039/c2ay25125f]
18. Saraji, M., Boroujeni, M.K.: Recent developments in dispersive liquid-liquid microextraction. Anal. Bioanal. Chem 2013; 406 (8), 2027-2066. [DOI:10.1007/s00216-013-7467-z]
19. Suttorp, M., Bornhäuser, M., Metzler, M., Millot, F., Schleyer, E.: Pharmacology and pharmacokinetics of imatinib in pediatric patients. Expert Rev. Clin. Pharmacol 2017: 11 (3), 219-231. [DOI:10.1080/17512433.2018.1398644]
20. Verboom, M.C., Kloth, J.S.L., Swen, J.J., Sleijfer, S., Reyners, A.K.L., Steeghs, N., Mathijssen, R.H.J., Gelderblom, H., Guchelaar, H.-J.: Genetic polymorphisms in ABCG2 and CYP1A2 are associated with imatinib dose reduction in patients treated for gastrointestinal stromal tumors. Pharmacogenomics J 2019. [DOI:10.1038/s41397-019-0079-z]
21. Wang, Q., Wong, C.-H., Chan, H.Y.E., Lee, W.-Y., Zuo, Z.: Statistical Design of Experiment (DoE) based development and optimization of DB213 in situ thermosensitive gel for intranasal delivery. Int J Pharm 2018; 539 (1-2), 50-57. [DOI:10.1016/j.ijpharm.2018.01.032]
22. Larson RA, Druker B J, Guilhot F, O'Brien SG, Riviere GJ, Krahnke T, et al. Imatinib Pharmacokinetics and Its Correlation with Response and Safety in Chronic-Phase Chronic Myeloid Leukemia: A Subanalysis of the IRIS Study. Blood 2008; 111: 4022-4028. [DOI:10.1182/blood-2007-10-116475]
23. Christoforidis JB, DeAngelo DJ, D'Amico DJ. Resolution of Leukemic Retinopathy Following Treatment with Imatinib Mesylate for Chronic Myelogenous Leukemia. Am J Ophthalmol 2003;135:398-400. [DOI:10.1016/S0002-9394(02)01964-5]
24. Verboom MC, Kloth JSL, Swen JJ, Sleijfer S, Reyners AKL, Steeghs N, et al. Genetic polymorphisms in ABCG2 and CYP1A2 are associated with imatinib dose reduction in patients treated for gastrointestinal stromal tumors. Pharmacogenomics J 2019;19:473-479. [DOI:10.1038/s41397-019-0079-z]
25. Suttorp M, Bornhäuser M, Metzler M, Millot F, Schleyer E. Pharmacology and Pharmacokinetics of Imatinib in Pediatric Patients. Expert Rev Clin Pharmacol 2017; 11 :219-231. [DOI:10.1080/17512433.2018.1398644]
26. Saraji M, Boroujeni MK. Recent Developments in Dispersive Liquid-Liquid Microextraction. Anal Bioanal Chem 2013; 406 :2027-2066. [DOI:10.1007/s00216-013-7467-z]
27. Tehrani MS, Givianrad MH, Mahoor N. Surfactant-Assisted Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Followed by High-Performance Liquid Chromatography for Determination of Amphetamine and Methamphetamine in Urine Samples. Anal Methods 2012;4 :1357. [DOI:10.1039/c2ay25125f]
28. Amoli-Diva M, Taherimaslak Z, Allahyari M, Pourghazi K, Manafi MH. Application of dispersive liquid-liquid microextraction coupled with vortex-assisted hydrophobic magnetic nanoparticles based solid-phase extraction for determination of aflatoxin M1 in milk samples by sensitive micelle enhanced spectrofluorimetry. Talanta 2015;134:98-104. [DOI:10.1016/j.talanta.2014.11.007]
29. Ahmadi-Jouibari T, Fattahi N, Shamsipur M. Rapid extraction and determination of amphetamines in human urine samples using dispersive liquid-liquid microextraction and solidification of floating organic drop followed by high performance liquid chromatography. J Pharm Biomed Anal 2014;94:145-51. [DOI:10.1016/j.jpba.2014.01.044]
30. Amiri Pebdani A, Dadfarnia S, Haji Shabani AM, Khodadoust S, Talebianpoor MS. Modified dispersive liquid-phase microextraction based on sequential injection solidified floating organic drop combined with HPLC for the determination of phenobarbital and phenytoin. J Sep Sci 2018;41:509-517. [DOI:10.1002/jssc.201701111]
31. Kiszkiel-Taudul I, Starczewska B. Dispersive Liquid-Liquid Microextraction of Famotidine and Nizatidine from Water Samples. J Chromatogr Sci 2019;57:93-100. [DOI:10.1093/chromsci/bmy087]
32. Rezaee M, Khalilian F. A novel method for the determination of trace thorium by dispersive liquid-liquid microextraction based on solidification of floating organic drop. Quim Nova 2016; 39: 167-171. [DOI:10.5935/0100-4042.20160012]
33. Ebrahimzadeh H, Mollazadeh N, Asgharinezhad AA, Shekari N, Mirbabaei F. Multivariate optimization of surfactant-assisted directly suspended droplet microextraction combined with GC for the preconcentration and determination of tramadol in biological samples. J Sep Sci 2013;36:3783-90. [DOI:10.1002/jssc.201300810]
34. Ghasemi E. Optimization of solvent bar microextraction combined with gas chromatography mass spectrometry for preconcentration and determination of tramadol in biological samples. J Chromatogr A 2012;1251:48-53. [DOI:10.1016/j.chroma.2012.06.060]
35. Wang Q, Wong CH, Chan HYE, Lee WY, Zuo Z. Statistical Design of Experiment (DoE) based development and optimization of DB213 in situ thermosensitive gel for intranasal delivery. Int J Pharm 2018;539:50-57. [DOI:10.1016/j.ijpharm.2018.01.032]
36. Darvish M, Qomi M, Akhgari M, Raoufi P. Determination of Trace Amounts of Methamphetamine in Biological Samples by Hollow Fiber Liquid-Phase Microextraction Followed by High Performance Liquid Chromatography. Biosci Biotechnol Res Asia 2015:12:587-597. [DOI:10.13005/bbra/1701]
37. Emadzadeh S, Qomi M, Saadat M, Piroozi F. Three-Phase Hollow Fiber Liquid-Phase Micro Extraction for Determination and Analysis of Terazosin in Biological Fluids Via High Performance Liquid Chromatography at Trace Levels. Curr Anal Chem 2016;12:489-495. [DOI:10.2174/1573411012666151030212948]
38. Charmahali G, Qomi M, Akhavan S, Chaharmahali M, Tafti F. Determination of Trace Amounts of Risperidone in Human Urine Sample by Hollow Fiber Liquid-Phase Microextraction Combined with High Performance Liquid Chromatography. Biosci Biotechnol Res Asia 2015;12 : 539-548. [DOI:10.13005/bbra/1695]
39. Faridi N, Ghasemi N, Qomi M, Ramezani M. Selective Method for Determination and Microextraction of Imatinib at Trace Levels: A Possible Dose Monitoring Technique in Cancer Patients. Curr Anal Chem 2018;14:495-503. [DOI:10.2174/1573411013666170911160215]
40. Rezaee R, Qomi M, Piroozi F. Hollow-Fiber Micro-Extraction Combined with HPLC for the Determination of Sitagliptin in Urine Samples. J Serbian Chem Soc 2015;80: 1311-1320. [DOI:10.2298/JSC141227046R]
41. Ghorbani M, Bagherian A. Optimization of astrazon blue adsorption onto sulfunated styrene-co-divinylbenzene resin by experimental design methodology. Nashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iran (NSMSI) 2016;35:25-35. [In Persian]
42. Asadollahi BM, Aghakhani AI. Application of solid phase microextraction and chemometrics in analysis of volatile components in cinnamon extract. Nashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iran (NSMSI) 2017;96:105-113. [In Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Poormand P, Qomi M, Hosseini J. Optimized preconcentration of Imatinib using dispersive liquid-liquid microextraction coupled with HPLC-UV. MEDICAL SCIENCES. 2021; 31 (4) :377-387
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1706-fa.html

پورمند پگاه، قمی مهناز، حسینی جواد. پیش تغلیظ داروی ایماتینیب به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از روش مایع-مایع پخشی با طراح کمومتری و اندازه‌گیری به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در مقادیر ناچیز. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 1400; 31 (4) :387-377

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1706-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419