[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 31، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) ::
جلد 31 شماره 4 صفحات 441-432 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر توانمندی منش در زنان نابارور
راضیه زاهدی1 ، مینا مجتبایی 2، امین رفیعی پور3
1- دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
2- دانشیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران ، rzahedi1990@gmail.com
3- استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (1088 مشاهده)
سابقه و هدف: ناباروری یکی از شایع­ترین مشکلات زنان است که همواره پیامدهای روانشناختی منفی برای زنان نابارور به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر توانمندی منش در زنان نابارور بود.  
روش بررسی: مطالعه حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری 45 روزه بود. جامعه پژوهش زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک ناباروری ابن سینا شهر تهران در سال 1397 بودند. نمونه پژوهش 45 نفر )هر گروه 15 نفر( بودند. هر یک از گروههای آزمایش به تفکیک 10 جلسه 90 دقیقه­ای با روش­های واقعیت درمانی و رویکرد تحلیل رفتار متقابل آموزش دیدند و گروه کنترل آموزشی ندید. داده­ها با فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه توانمندی منش (VIA-IS) و با روش­های خی دو، تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS نسخه 22  تحلیل شدند. 
یافته­ها: نتایج نشان داد بین اثربخشی واقعیت درمانی و تحلیل رفتار متقابل بر توانمندی منش در زنان نابارور تفاوت معنی­داری وجود دارد (05/0P<به عبارتی دیگر، واقعیت درمانی به نسبت تحلیل رفتار متقابل بر توانمندی منش در زنان نابارور تأثیر بیشتری دارد (05/0P<).
نتیجه­گیری: با توجه به اثربخشی واقعیت درمانی بر توانمندی منش زنان نابارور، توجه به این رویکرد جهت پذیرش مشکل ناباروری و کاهش پیامدهای ناشی از آن در زنان نابارور، در کنار درمان­ های پزشکی ضرورت می­یابد.
واژه‌های کلیدی: واقعیت درمانی، تحلیل رفتار متقابل، توانمندی منش، ناباروری
متن کامل [PDF 350 kb]   (327 دریافت)    
نيمه آزمايشي : نيمه آزمايشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1400/2/25 | پذیرش: 1400/4/19 | انتشار: 1400/9/10
فهرست منابع
1. Purkayastha N, Sharma H. Prevalence and potential determinants of primary infertility in India: Evidence from Indian demographic health survey. Clin Epidemiology Glob Health 2020;9:162-70. [DOI:10.1016/j.cegh.2020.08.008]
2. Damadi H, Shirazi E, Sadegh Esfehani N. The effect of theater therapy on general health of infertile women. Med J Mashhad 2019;62:160-8. [In Persian]
3. Kim M, Moon S, Kim J. Effects of psychological intervention for Korean infertile women under in vitro fertilization on infertility stress, depression, intimacy, sexual satisfaction and fatigue. Arch Psychiatr Nurs 2020;34:211-7. [DOI:10.1016/j.apnu.2020.05.001]
4. Alosaimi FD, Alghamdi AH, Almufleh AS. Work-related stress and stress-coping strategies in residents and administrative employees working in a tertiary care hospital in KSA. J Taibah Uni Med Sci 2016;11:32-40. [DOI:10.1016/j.jtumed.2015.08.009]
5. Gurkova E, Zelenikova R. Nursing students' perceived stress, coping strategies, health and supervisory approaches in clinical practice: A Slovak and Czech perspective. Nurse Educ Today 2018;65:4-10. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.02.023]
6. Rajgariah R, Chandrashekarappa SM, Babu KV, Gopi A, Mysore NM, Kumar J. Parenting stress and coping strategies adopted among working and non-working mothers and its association with socio-demographic variables: A cross-sectional study. Clin Epidemiol Glob Health 2021;9:191-5. [DOI:10.1016/j.cegh.2020.08.013]
7. Pogere EF, Lopez-Sangil MC, Garcia-Senoran MG, Gonzalez A. Teachers' job stressors and coping strategies: Their structural relationships with emotional exhaustion and autonomy support. Teaching and Teacher Education 2019;85:269-80. [DOI:10.1016/j.tate.2019.07.001]
8. Wang W, Ting Y. Reality therapy groups: It's effect on the stress reactions and coping strategies of female nurses in the critical care units. Chinese Journal of Guidance and Counseling 2012;32:57-84.
9. Horigome T, Kurokawa S, Sawada K, Kudo S, Shiga K, Mimura M, Kishimoto T. Virtual reality exposure therapy for social anxiety disorder: a systematic review and metaanalysis. Psychol Med 2020;50:2487-97. [DOI:10.1017/S0033291720003785]
10. Wiederhold BK, Riva G. Virtual reality therapy: Emerging topics and future challenges. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2019;22:3-6. [DOI:10.1089/cyber.2018.29136.bkw]
11. Chiu H, Chen P, Chen Y, Huang H. Reality orientation therapy benefits cognition in older people with dementia: A meta-analysis. Int J Nurs Stud 2018;86:20-8. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2018.06.008]
12. Sardarpur M, Zagar Y, Bassak Nejad S, Mehrabizadeh Honarmand M. The effectiveness of transactional analysis therapy on social intimacy and coping styles with stress among students. J Clin Psychol 2016;1:85-102. [In Persian]
13. Reed P. A transactional analysis of changes in parent and chick behaviour prior to separation of Herring Gulls (Larus Argentatus): A three-term contingency model. Behav Processes 2015;118:21-7. [DOI:10.1016/j.beproc.2015.05.008]
14. Haghighi Cheli A, Mohtashami J, Zadehmodares S, Arabborzu Z. The effect of transactional analysis group behavioral therapy on infertile women's marital satisfaction. Crescent J Med Biol Sci 2019;6:375-80.
15. Yamakita T, Shimizu Y, Arima M, Ashihara M, Matsunaga K. Successful treatment of multiplex alopecia areata using transactional analysis: a case report. Case Rep Dermatol 2014;6:248-52. [DOI:10.1159/000368821]
16. Aghamiri N, Niknam N. The effectiveness of reality therapy training on coping strategies and cognitive distortions among pregnant women. Community Health 2018;5:338-40. [In Persian]
17. Ramzi L, Sepehri Shamloo Z, AliPour A, Zare H. The effectiveness of group reality therapy in coping strategies. J Fam Psychol 2015;1:19-30. [In Persian]
18. Cheraghali Gol H, Hashemian K, Sahebi A. The effect of group reality therapy on the symptoms of stress and stress coping strategies among girls. Appl Cogn Psychol 2016;7:21-33. [In Persian]
19. Sanaeinasab H, Saffari M, Hashempour M, Karimi Zarchi AA, Alghamdi WA, Koenig HG. Effect of a transactional model education program on coping effectiveness in women with multiple sclerosis. Brain and Behav 2017;7:1-9. [DOI:10.1002/brb3.810]
20. Ahsangar S, Sarandi P. Investigating the relationship transactional analysis training in coping strategies with life satisfaction of women with breast cancer. J Woman Stud Fam 2018;11:1-27. [In Persian]
21. ElahiNejad S, Makvand Hosseini Sh, Sabahi P. Comparing the effectiveness of reality therapy and neurofeedback training on improving the quality of life in women with breast cancer. Neuropsychol 2020;6:63-82. [In Persian]
22. Jabbari R, Mirzahosseini H, Sadegh Mahboob S. Effectiveness of group training of transactional analysis on distress tolerance and communication skills of delinquent adolescents. Dev Psychol: Iran Psychol 2019;16:73-85. [In Persian]
23. Endler NS, Parker JD. Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. J Pers Soc Psychol 1990;58:844-54. [DOI:10.1037/0022-3514.58.5.844]
24. Sadr MM, A'azami Y, Moatamedy A, Siah Kamari R, Mamsharifi P. Investigating the role of coping strategies, purposefulness in life, and quality of life in marital adjustment of retirees. Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN). 2018;6:11-22. [In Persian]
25. Hadzi-Pesic M, Mitrovic M, Car KB, Stojanovic D. Personality of alcohol addict according to the theory of transactional analysis. Procedia Soc Behav Sci 2014;127:230-4. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.03.246]
26. Purkayastha N, Sharma H. Prevalence and potential determinants of primary infertility in India: Evidence from Indian demographic health survey. Clin Epidemiology Glob Health 2020;9:162-70. [DOI:10.1016/j.cegh.2020.08.008]
27. Damadi H, Shirazi E, Sadegh Esfehani N. The effect of theater therapy on general health of infertile women. Med J Mashhad 2019;62:160-8. [In Persian]
28. Kim M, Moon S, Kim J. Effects of psychological intervention for Korean infertile women under in vitro fertilization on infertility stress, depression, intimacy, sexual satisfaction and fatigue. Arch Psychiatr Nurs 2020;34:211-7. [DOI:10.1016/j.apnu.2020.05.001]
29. Alosaimi FD, Alghamdi AH, Almufleh AS. Work-related stress and stress-coping strategies in residents and administrative employees working in a tertiary care hospital in KSA. J Taibah Uni Med Sci 2016;11:32-40. [DOI:10.1016/j.jtumed.2015.08.009]
30. Gurkova E, Zelenikova R. Nursing students' perceived stress, coping strategies, health and supervisory approaches in clinical practice: A Slovak and Czech perspective. Nurse Educ Today 2018;65:4-10. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.02.023]
31. Rajgariah R, Chandrashekarappa SM, Babu KV, Gopi A, Mysore NM, Kumar J. Parenting stress and coping strategies adopted among working and non-working mothers and its association with socio-demographic variables: A cross-sectional study. Clin Epidemiol Glob Health 2021;9:191-5. [DOI:10.1016/j.cegh.2020.08.013]
32. Pogere EF, Lopez-Sangil MC, Garcia-Senoran MG, Gonzalez A. Teachers' job stressors and coping strategies: Their structural relationships with emotional exhaustion and autonomy support. Teaching and Teacher Education 2019;85:269-80. [DOI:10.1016/j.tate.2019.07.001]
33. Wang W, Ting Y. Reality therapy groups: It's effect on the stress reactions and coping strategies of female nurses in the critical care units. Chinese Journal of Guidance and Counseling 2012;32:57-84.
34. Horigome T, Kurokawa S, Sawada K, Kudo S, Shiga K, Mimura M, Kishimoto T. Virtual reality exposure therapy for social anxiety disorder: a systematic review and metaanalysis. Psychol Med 2020;50:2487-97. [DOI:10.1017/S0033291720003785]
35. Wiederhold BK, Riva G. Virtual reality therapy: Emerging topics and future challenges. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2019;22:3-6. [DOI:10.1089/cyber.2018.29136.bkw]
36. Chiu H, Chen P, Chen Y, Huang H. Reality orientation therapy benefits cognition in older people with dementia: A meta-analysis. Int J Nurs Stud 2018;86:20-8. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2018.06.008]
37. Sardarpur M, Zagar Y, Bassak Nejad S, Mehrabizadeh Honarmand M. The effectiveness of transactional analysis therapy on social intimacy and coping styles with stress among students. J Clin Psychol 2016;1:85-102. [In Persian]
38. Reed P. A transactional analysis of changes in parent and chick behaviour prior to separation of Herring Gulls (Larus Argentatus): A three-term contingency model. Behav Processes 2015;118:21-7. [DOI:10.1016/j.beproc.2015.05.008]
39. Haghighi Cheli A, Mohtashami J, Zadehmodares S, Arabborzu Z. The effect of transactional analysis group behavioral therapy on infertile women's marital satisfaction. Crescent J Med Biol Sci 2019;6:375-80.
40. Yamakita T, Shimizu Y, Arima M, Ashihara M, Matsunaga K. Successful treatment of multiplex alopecia areata using transactional analysis: a case report. Case Rep Dermatol 2014;6:248-52. [DOI:10.1159/000368821]
41. Aghamiri N, Niknam N. The effectiveness of reality therapy training on coping strategies and cognitive distortions among pregnant women. Community Health 2018;5:338-40. [In Persian]
42. Ramzi L, Sepehri Shamloo Z, AliPour A, Zare H. The effectiveness of group reality therapy in coping strategies. J Fam Psychol 2015;1:19-30. [In Persian]
43. Cheraghali Gol H, Hashemian K, Sahebi A. The effect of group reality therapy on the symptoms of stress and stress coping strategies among girls. Appl Cogn Psychol 2016;7:21-33. [In Persian]
44. Sanaeinasab H, Saffari M, Hashempour M, Karimi Zarchi AA, Alghamdi WA, Koenig HG. Effect of a transactional model education program on coping effectiveness in women with multiple sclerosis. Brain and Behav 2017;7:1-9. [DOI:10.1002/brb3.810]
45. Ahsangar S, Sarandi P. Investigating the relationship transactional analysis training in coping strategies with life satisfaction of women with breast cancer. J Woman Stud Fam 2018;11:1-27. [In Persian]
46. ElahiNejad S, Makvand Hosseini Sh, Sabahi P. Comparing the effectiveness of reality therapy and neurofeedback training on improving the quality of life in women with breast cancer. Neuropsychol 2020;6:63-82. [In Persian]
47. Jabbari R, Mirzahosseini H, Sadegh Mahboob S. Effectiveness of group training of transactional analysis on distress tolerance and communication skills of delinquent adolescents. Dev Psychol: Iran Psychol 2019;16:73-85. [In Persian]
48. Endler NS, Parker JD. Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. J Pers Soc Psychol 1990;58:844-54. [DOI:10.1037/0022-3514.58.5.844]
49. Sadr MM, A'azami Y, Moatamedy A, Siah Kamari R, Mamsharifi P. Investigating the role of coping strategies, purposefulness in life, and quality of life in marital adjustment of retirees. Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN). 2018;6:11-22. [In Persian]
50. Hadzi-Pesic M, Mitrovic M, Car KB, Stojanovic D. Personality of alcohol addict according to the theory of transactional analysis. Procedia Soc Behav Sci 2014;127:230-4. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.03.246]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zahedi R, Mojtabaie M, Rafieipour A. Comparing the effectiveness of reality therapy and the approach of interactional behavior analysis on character strength in infertile women. MEDICAL SCIENCES. 2021; 31 (4) :432-441
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1887-fa.html

زاهدی راضیه، مجتبایی مینا، رفیعی پور امین. مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر توانمندی منش در زنان نابارور. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 1400; 31 (4) :441-432

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1887-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419