[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای داوران::
ثبت نام ::
اشتراک::
اطلاعات نمایه::
برای نویسندگان::
لینکهای مفید::
فرآیند چاپ::
پست الکترونیک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 33، شماره 1 - ( بهار 1402 ) ::
جلد 33 شماره 1 صفحات 90-80 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی معنادرمانی با شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به ویروس کرونا
سارا زلفعلی پورملکی1 ، اسماء بخشنده2 ، فاطمه خراسانی3 ، هادی اسمخانی اکبری نژاد 4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی، تبریز، ایران
3- کارشناسی روان شناسی، موسسه آموزش عالی سراج، تبریز، ایران
4- گروه روان شناسی، موسسه آموزشی عالی نبی‌ اکرم (ص)، تبریز، ایران ، hadiakbarinejhad@yahoo.com
چکیده:   (1402 مشاهده)
سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی معنادرمانی با شناخت­ درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به ویروس کرونا صورت گرفت.
روش بررسی: روش پژوهش حاضر نیمه­ تجربی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون و پیگری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتلا به ویروس کرونا شهر تبریز بود که در سال 1400 به کلینیک‌های درمانی  این شهر مراجعه کرده بودند. 45 نفر با روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب، و به‌طور تصادفی در سه گروه (هر کدام 15 نفر) قرار گرفتند. گروه­های آزمایشی درمان مختص گروه خود را در 8 جلسه 5/1 ساعته دریافت کردند؛ گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. داده­ ها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه ­گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند. 
یافته ها: در پیش ­آزمون، میانگین و انحراف معیار معنادرمانی برای امید به زندگی 09/3±13/15 و برای بهزیستی روان­شناختی 98/5±73/46، در شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای امید به زندگی 39/2±80/14 و برای بهزیستی روان­شناختی 05/5±87/45، و در گروه کنترل برای امید به زندگی 65/2±73/13 و برای بهزیستی روان­شناختی 55/6±60/46 بود (05/0<P). هر دو درمان در مقایسه با گروه کنترل، امید به زندگی و بهزیستی روان­شناختی را در پس­آزمون افزایش دادند (001/0>P). در مرحله پیگیری، اثر این دو درمان بر امید به زندگی و بهزیستی روان­شناختی ماندگار بود (001/0>P). تأثیر این دو درمان در مراحل پس‌آزمون و پیگیری یکسان بود (001/0>P).
نتیجه گیری: معنادرمانی و شناخت­ درمانی مبتنی بر ذهن­ آگاهی احتمالاً می‌توانند سبب افزایش امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به ویروس کرونا شوند.
واژه‌های کلیدی: معنادرمانی، شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، امید به زندگی، بهزیستی روان‌شناختی، ویروس کرونا.
متن کامل [PDF 370 kb]   (613 دریافت)    
نيمه آزمايشي : نيمه آزمايشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1401/4/5 | پذیرش: 1401/5/30 | انتشار: 1402/1/10
فهرست منابع
1. Song F, Shi N, Shan F, Zhang Z, Shen J, Lu H, et al. Emerging 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia. Radiology 2020; 295: 210-17. 2. Serafini G, Parmigiani B, Amerio1 A, Aguglia A, Sher L. The psychological impact of COVID-19 on the mental health in the general population. QJM 2020; 113: 531-537. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa201 3. Sønderskov KM, Dinesen PT, Santini ZI, Østergaard SD. The depressive state of Denmark during the COVID-19 pandemic. Acta Neuropsychiatr 2020; 32: 226-28. https://doi.org/10.1017/neu.2020.15 4. Li H, Hafeez H, Zaheer MA. COVID-19 and Pretentious Psychological Well-Being of Students: A Threat to Educational Sustainability. Front Psychol 2021; 27: 628003. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.628003 5. Chan EYS, Cheng D, Martin J. Impact of COVID-19 on excess mortality, life expectancy, and years of life lost in the United States. PLOS One 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256835 6. Afshari E, Zarei A, Mahmoudalilou M, Nemati F. Comparing Coping strategies, happiness, hope for future in adolescent's survivor Bam earthquake with other adolescents. Shenakht J Psychol Psychiarity 2018; 5: 38-52. [In Persian] https://doi.org/10.29252/shenakht.5.3.38 7. Radmehr P, Yousefvand L. The investigating rate of mindfulness-based cognitive therapy in reduces perceived stress and increase life expextancy in women suffering coronary artery disease. Iran J health Edue Health Promot 2017; 5: 164-172. [In Persian] https://doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.164 8. Ryff, C. D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. JPSP 1989; 57: 1069-81. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069 9. Crous, G. Child psychological well-being and its associations with material deprivation and type of home. CYSR 2017; 80: 88-95. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.06.051 10. De Sousaa A, Mohandas E, Javed A. Psychological interventions during COVID-19: Challenges for low and middle income countries. AJP 2020, 51: 102128. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102128 11. Frankel V, eds. Man search for meaning. Translated by Salehian N, Milani M. 56th ed. Tehran: Rasa; 2019. P.23-24. [In Persian] 12. Prochaska J, Norcross J, eds. Theories of Psychotherapy (Psychotherapy Systems): An Interdisciplinary Analysis. Translated by: SeyedMohammadi Y. 56th ed. Tehran: Ravan; 2016. P.219-220. [In Persian] 13. Matinfar B. The effectiveness of meaning therapy on life expectancy in heart patients. JNIP 2021; 7: 1-9. [In Persian] 14. Borjali M, Abbasi M, Asadian A, Ayadi N. Effectiveness of Group Logo Therapy on the Anxiety of Death and Life Expectancy of Patients with Stomach Cancer. JSMJ 2017; 15: 635-464. [In Persian] 15. Smkhani Akbarinejhad H, Faroughi P. Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Logotherapy on the Psychological Well-being and Death Anxiety of Women with AIDS. Qom Univ Med Sci J 2021; 14: 48-60. [In Persian] https://doi.org/10.52547/qums.14.11.48 16. Shabani J, MahmoudiTabar R. The effectiveness of logo therapy training on psychological well-being and life expectancy of patients with type 2 diabetes in Salas itie. JPSES 2019; 4: 65-88. [In Persian] 17. Fumero A, Peñate W, Oyanadel C, Porter B. The Effectiveness of Mindfulness-Based Interventions on Anxiety Disorders. A Systematic Meta-Review. EJIHPE 2020; 10: 704-719. https://doi.org/10.3390/ejihpe10030052 18. Burgess EE, Selchen S, Diplock BD, Rector NA. A Brief Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Intervention as a Population-Level Strategy for Anxiety and Depression. Int J Cogn Ther 2021; 20: 1-19. https://doi.org/10.1007/s41811-021-00105-x 19. Zolfaghari S, Qoshchian S. The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on reducing coronary anxiety in patients with multiple sclerosis in Semnan. SPES 2020; 6: 84-92. [In Persian] 20. Mardpour A, Akbari Ebtekar M, Haji Adineh S, Sadati Brothers M. The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on the psychological well-being of women with coronary heart disease. Ninth International Conference on Research in Psychology, Counseling and Educational Sciences, International Organization for Academic Studies, Tafli, Georgia; 2021. p. 161-172. 21. Zhu JL, Schülke R, Vatansever D, Xi D, Yan J, Zhao H, Xie X, et al. Mindfulness practice for protecting mental health during the COVID-19 pandemic. Translational Psychiatry 2021, 11: 329. https://doi.org/10.1038/s41398-021-01459-8 22. Si M-Y, Xiao W-J, Pan C, Wang H, Huang Y-M, Lian J, et al. Mindfulness-based online intervention on mental health and quality of life among COVID-19 patients in China: an intervention design. Infectious Diseases of Poverty 2021; 10: 69. https://doi.org/10.1186/s40249-021-00836-1 23. Mohamadpour S, Shahi M, Tajikzadeh F. The effect of mindfulness-based cognitive therapy on the psychological well- being, hope, core self-evaluations among epileptic patients. CPAP 2018; 15: 37-50. [In Persian] 24. Hajiazizi AH, Bahmani B, Mahdi N, Manzari Tavakoli V, Barshan A. Effectiveness of Group Logotherapy on Death Anxiety and Life Expectancy of the Elderly Living in Boarding Houses in Kerman. Salmand 2017; 12: 220-231. [In Persian] https://doi.org/10.21859/sija-1202220 25. Ryff, C. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. JPSP 1989; 57: 1069-1081. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069 26. Bayani AA, Mohammad Koochekya A, Bayani A. Reliability and Validity of Ryff's Psychological Well-being Scales. IJPCP 2008; 14: 146-151. [In Persian] 27. Andreason A. Logo therapy and spirituality, a course in Viktor Frankls Logotherapy. Available at: URL: www.workshaper.org.uk; 2007. http://www.workshaper.org.uk/ 28. Segal ZV, Williams JM, Teasdale JD, eds. Mindfulness Based cognitive therapy for depression. 3rd ed. New York: The Guilford Press; 2013. p. 86. 29. Sri Suyanti T, Keliat BA, Helena Catharina Daulima N. Effect of logo-therapy, acceptance, commitment therapy, family psychoeducation on self-stigma, and depression on housewives living with HIV/AIDS. Enfermería Clínica 2018; 28: 98-108. https://doi.org/10.1016/S1130-8621(18)30046-9 30. Garland E, Gaylord S, Park J. The role of mindfulness in positive reappraisal. Explore (NY) 2009; 5: 37-44. https://doi.org/10.1016/j.explore.2008.10.001 [DOI:10.1148/radiol.2020200274]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zolfali Pormalek S, Bakhshandeh A, Khorasani F, Smkhani Akbarinejhad H. Comparison of the effectiveness of logo therapy with mindfulness-based cognitive therapy on the life expectancy and psychological well-being of patients with corona virus. MEDICAL SCIENCES 2023; 33 (1) :80-90
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-2028-fa.html

زلفعلی پورملکی سارا، بخشنده اسماء، خراسانی فاطمه، اسمخانی اکبری نژاد هادی. مقایسه اثربخشی معنادرمانی با شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به ویروس کرونا. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 1402; 33 (1) :80-90

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-2028-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 33، شماره 1 - ( بهار 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 37 queries by YEKTAWEB 4657