[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای داوران::
ثبت نام ::
اشتراک::
اطلاعات نمایه::
برای نویسندگان::
لینکهای مفید::
فرآیند چاپ::
پست الکترونیک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 32، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) ::
جلد 32 شماره 4 صفحات 388-379 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر اسید گالیک بر شاخص‌های استرس اکسایشی و تراکم سلولی هیپوکامپ در مدل ایسکمی- خونرسانی مجدد کلیوی
حسین روشنفکر1 ، محمد امین عدالت منش 2، حیدر آقابابا3
1- دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2- دانشیار،فیزیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، amin.edalatmanesh@gmail.com
3- استادیار، فیزیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
چکیده:   (786 مشاهده)
سابقه و هدف: هرچند، آسیب حاد کلیوی (AKI) از پیامدهای ایسکمی- خونرسانی مجدد کلیوی (RIR) است، آسیب اکسیداتیو ناشی از RIR بر اندام‌های دور نیز اثر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثر اسید گالیک بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو و  تراکم نورونی هیپوکامپ مغز به دنبال RIR بود.
روش بررسی: 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی در 4 گروه کنترل، ایسکمی/ریپرفیوژن+‌نرمال سالین (RIR+Saline)، ایسکمی/ریپرفیوژن+‌اسید گالیک با دوزهای 100 (RIR+GA100) و 200 میلی گرم (RIR+GA200) تقسیم شدند. حیوانات در تمامی گروه‌ها به جز کنترل، مورد نفروکتومی یک طرفه (سمت راست) قرار گرفتند. تیمار به مدت 14 روز انجام شد و سپس، کلیه سمت چپ به مدت 45 دقیقه مورد ایسکمی قرار گرفت. 72 ساعت بعد، سطح فعالیت هیپوکامپی آنزیم کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) و مالون دی آلدهید (MDA) ارزیابی شد و در پایان، تراکم نورونی نواحی CA1 و CA3 هیپوکامپ سنجیده شد. 
یافته­ها: در گروه­ RIR+Saline کاهش معنی‌دار CAT،GPx  و TAC و افزایش MDA نسبت به گروه کنترل دیده شد که با کاهش معنی‌دار تراکم نورونی در نواحی CA1/CA3 همراه بود (05/0>p). در حالی که گروه‌های دریافت کننده اسید گالیک همراه با افزایش معنی‌دار CAT، GPx و TAC و کاهش میزان MDA در هیپوکامپ افزایش معنی‌دار تراکم نورونی در نواحی CA1/CA3 را نسبت به گروه RIR+Saline نشان دادند (05/0˂p).
نتیجه­گیری: پیش درمان با اسید گالیک می‌تواند آسیب اکسیداتیو و مرگ نورونی را در هیپوکامپ مغز موش‌های صحرایی دچار آسیب حاد کلیوی ناشی از RIR کاهش دهد.
 
واژه‌های کلیدی: اسید گالیک، هیپوکامپ، آسیب حاد کلیوی، موش صحرایی
متن کامل [PDF 361 kb]   (303 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تجربي | موضوع مقاله: زيست شناسي جانوري
دریافت: 1401/3/1 | پذیرش: 1401/5/25 | انتشار: 1401/10/10
فهرست منابع
1. Lu R, Kiernan MC, Murray A, Rosner MH, Ronco C. Kidney-brain crosstalk in the acute and chronic setting. Nat Rev Nephrol 2015;11:707-19. 2. Oh DJ. A long journey for acute kidney injury biomarkers. Ren Fail 2020;42:154-165. https://doi.org/10.1080/0886022X.2020.1721300 3. Gong L, He J, Sun X, Li L, Zhang X, Gan H. Activation of sirtuin1 protects against ischemia/reperfusion-induced acute kidney injury. Biomed Pharmacother 2020;125:110021. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110021 4. Abd El-Kader M, Taha RI. Comparative nephroprotective effects of curcumin and etoricoxib against cisplatin-induced acute kidney injury in rats. Acta Histochem 2020;122:151534. https://doi.org/10.1016/j.acthis.2020.151534 5. Hill NR, Fatoba ST, Oke JL, Hirst JA, O'Callaghan CA, Lasserson DS, et al. Global prevalence of chronic kidney disease-a systematic review and meta-analysis. PloS One 2016;11: e0158765. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158765 6. Sepanlou SG, Barahimi H, Najafi I, Kamangar F, Poustchi H, Shakeri R, et al. Prevalence and determinants of chronic kidney disease in northeast of Iran: Results of the Golestan cohort study. PloS One 2017;12: e0176540. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176540 7. Shang Y, Madduma Hewage S, Wijerathne CUB, Siow YL, Isaak CK, O K. Kidney Ischemia-Reperfusion Elicits Acute Liver Injury and Inflammatory Response. Front Med (Lausanne) 2020;7:201. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00201 8. Azarkish F, Armin F, Parvar AAA, Dehghani A. The influence of renal ischemia-reperfusion injury on remote organs: The histological brain changes in male and female rats. Brain Circ 2021;7:194-200. https://doi.org/10.4103/bc.bc_3_21 9. Lu R, Kiernan MC, Murray A, Rosner MH, Ronco C. Kidney-brain crosstalk in the acute and chronic setting. Nat Rev Nephrol 2015;11:707-19. 10. López-Andrés N, Jaisser F, Barrera-Chimal J. Editorial: Kidney and Distant Organ Crosstalk in Health and Disease. Front Physiol 2021;12:712535. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.712535 11. Vafapour M, Nematbakhsh M, Monajemi R, Mazaheri S, Talebi A, Talebi N, et al. Effect of Γ-aminobutyric acid on kidney injury induced by renal ischemia-reperfusion in male and female rats: Gender-related difference. Adv Biomed Res 2015;4:158. https://doi.org/10.4103/2277-9175.161585 12. Gholamine B, Houshmand G, Hosseinzadeh A, Kalantar M, Mehrzadi S, Goudarzi M. Gallic acid ameliorates sodium arsenite-induced renal and hepatic toxicity in rats. Drug Chem Toxicol 2021;44:341-352. https://doi.org/10.1080/01480545.2019.1591434 13. Dludla PV, Nkambule BB, Jack B, Mkandla Z, Mutize T, Silvestri S, et al. Inflammation and Oxidative Stress in an Obese State and the Protective Effects of Gallic Acid. Nutrients 2018;11:23. https://doi.org/10.3390/nu11010023 14. Kahkeshani N, Farzaei F, Fotouhi M, Alavi SS, Bahramsoltani R, Naseri R, et al. Pharmacological effects of gallic acid in health and diseases: A mechanistic review. Iran J Basic Med Sci 2019;22:225-237. 15. Canbek M, Bayramoglu G, Senturk H, Oztopcu Vatan AP, Uyanoglu M, et al. The examination of protective effects of gallic acid against damage of oxidative stress during induced-experimental renal ischemia-reperfusion in experiment. Bratisl Lek Listy 2014;115:557-62. https://doi.org/10.4149/BLL_2014_108 16. Singh JP, Singh AP, Bhatti R. Explicit role of peroxisome proliferator-activated receptor gamma in gallic acid-mediated protection against ischemia-reperfusion-induced acute kidney injury in rats. J Surg Res 2014;187:631-9 https://doi.org/10.1016/j.jss.2013.11.1088 17. Eslamifar Z, Moridnia A, Sabbagh S, Ghaffaripour R, Jafaripour L, Behzadifard M. Ameliorative Effects of Gallic Acid on Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rat Variations of Biochemistry, Histopathology, and Gene Expression. Biomed Res Int 2021;2021:2195238. https://doi.org/10.1155/2021/2195238 18. Soliman E, Shewaikh SM, Fahmy A, Elshazly S. Entacapone scavenges peroxynitrite and protects against kidney and liver injuries induced by renal ischemia/reperfusion in rats. Int Urol Nephrol 2021;53:1713-1721 https://doi.org/10.1007/s11255-021-02827-5 19. Li J, Hong Z, Liu H, Zhou J, Cui L, Yuan S, et al. Hydrogen-Rich Saline Promotes the Recovery of Renal Function after Ischemia/Reperfusion Injury in Rats via Anti-apoptosis and Anti-inflammation. Front Pharmacol 2016;7:106. https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00106 20. Edalatmanesh MA, Nemati S, Khodabandeh H. Systemic Transplantation Effect of Human Adipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells on Cognitive Deficits and Hippocampal Antioxidant Capacity in Trimethyltin Model of Alzheimer's Disease. SJIUM 2022; 29: 32-43. https://doi.org/10.52547/sjimu.29.5.32 21. Abutalebi Ardakani Z, Edalatmanesh MA. The effect of coenzyme-Q10 on neuroinflammation and hippocampal cell damage in a model of monosodium glutamate induced excitotoxicity. Jahrom Medical Journal 2021;19:45-54. 22. Wijerathne CUB, Madduma Hewage S, Siow YL, O K. Kidney Ischemia-Reperfusion Decreases Hydrogen Sulfide and Increases Oxidative Stress in the Heart. Biomolecules 2020;10:1565. https://doi.org/10.3390/biom10111565 23. Tanaka S, Okusa MD. Crosstalk between the nervous system and the kidney. Kidney Int 2020;97:466-476. https://doi.org/10.1016/j.kint.2019.10.032 24. Miglinas M, Cesniene U, Janusaite MM, Vinikovas A. Cerebrovascular Disease and Cognition in Chronic Kidney Disease Patients. Front Cardiovasc Med 2020;7:96. https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.00096 25. Wu VC, Wu PC, Wu CH, Huang TM, Chang CH, Tsai PR, et al. The impact of acute kidney injury on the long-term risk of stroke. J Am Heart Assoc 2014;3:e000933. https://doi.org/10.1161/JAHA.114.000933 26. Malek M. Brain consequences of acute kidney injury: Focusing on the hippocampus. Kidney Res Clin Pract 2018;37:315-322. https://doi.org/10.23876/j.krcp.18.0056 27. Liu M, Liang Y, Chigurupati S, Lathia JD, Pletnikov M, Sun Z, et al. Acute kidney injury leads to inflammation and functional changes in the brain. J Am Soc Nephrol 2008;19:1360-70. https://doi.org/10.1681/ASN.2007080901 28. Yang HY, Lee TH. Antioxidant enzymes as redox-based biomarkers: a brief review. BMB Rep 2015;48:200-8. https://doi.org/10.5483/BMBRep.2015.48.4.274 29. Bartsch T, Döhring J, Reuter S, Finke C, Rohr A, Brauer H, et al. Selective neuronal vulnerability of human hippocampal CA1 neurons: lesion evolution, temporal course, and pattern of hippocampal damage in diffusion-weighted MR imaging. J Cereb Blood Flow Metab 2015;35:1836-45. https://doi.org/10.1038/jcbfm.2015.137 30. Tahamtan M, Kohlmeier KA, Faatehi M, Basiri M, Shabani M. Electrophysiological and inflammatory changes of CA1 area in male rats exposed to acute kidney injury: Neuroprotective effects of erythropoietin. Brain Res Bull 2021;171:25-34. https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2021.03.007 31. Akomolafe SF, Akinyemi AJ, Anadozie SO. Phenolic Acids (Gallic and Tannic Acids) Modulate Antioxidant Status and Cisplatin Induced Nephrotoxicity in Rats. Int Sch Res Notices 2014;2014:984709. https://doi.org/10.1155/2014/984709 32. Sarkaki AR, Hoseinynejad Kh, Khombi Shooshtari M, Rashno M. Synaptic plasticity and cognitive impairment consequences to acute kidney injury: Protective role of ellagic acid. Iran J Basic Med Sci 2022; 25:621-628. 33. Ahmadvand H, Yalameha B, Adibhesami G, Nasri M, Naderi N, Babaeenezhad E, et al. The Protective Role of Gallic Acid Pretreatment On Renal Ischemia-reperfusion Injury in Rats. Rep Biochem Mol Biol 2019;8:42-48. [DOI:10.1038/nrneph.2015.131]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Roshanfekr H, Edalatmanesh M A, Aghababa H. The effect of gallic acid on oxidative stress parameters and hippocampal cell density in ischemia-renal reperfusion model. MEDICAL SCIENCES 2022; 32 (4) :379-388
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-2014-fa.html

روشنفکر حسین، عدالت منش محمد امین، آقابابا حیدر. اثر اسید گالیک بر شاخص‌های استرس اکسایشی و تراکم سلولی هیپوکامپ در مدل ایسکمی- خونرسانی مجدد کلیوی. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 1401; 32 (4) :379-388

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-2014-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 32، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 37 queries by YEKTAWEB 4645